สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

290662

ที่อยู่ IP: 54.92.211.239
เวลาปัจจุบัน 2018-11-21 19:38

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ico arrow ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 1-3 และฉบับสมบูรณ์

book1 book2 book3 book11

ico arrow การฝังเข็ม รมยา เล่ม 1-5

book4 book5 book6 book7 book8

ico arrow ฝังเข็มร่วมรักษาโรค เล่ม 1          ico arrow ตำราฝังเข็ม-ลนยา เล่ม 1          ico arrow ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

        book9                       book10                   book12

ico arrow เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม          ico arrow เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ไทย-จีน          ico arrow ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน

        book13                       book14                                book15

ico arrow มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย ชวนซฺยง (โกฐหัวบัว) และจือจื่อ (ลูกพุด)          ico arrow เห็ดหลินจือกับการดูแลสุขภาพ

       book16 book17                                                      book19

ico arrow มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เล่ม 1-2          ico arrow พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 1-2

       book18 book21               book20 book22