หน้าหลัก

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7693
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8818
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้67107
mod_vvisit_counterเดือนนี้178509
mod_vvisit_counterทั้งหมด2146122
เรามี 293 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมลิ้งก์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
PDF พิมพ์ อีเมล
บทความ - ข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูลบุคลากร


สกลนคร

โรงพยาบาลคำตากล้า
แพทย์หญิงกนกพรรณ สุขเจริญนุกูล
แพทย์หญิงฑุติพร  เหลืองสุวิมล

โรงพยาบาลส่องดาว
นายแพทย์ภัทรดนัย  วรรธนะสาร

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร
นายแพทย์โสภณ  วัณไวทยจิตร

คลินิกส่วนตัว
แพทย์หญิงดวงใจ  ตรันเจริญรุ่งเรือง

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
นายแพทย์โกมล  ภู่ถาวรทรัพย์

โรงพยาบาลพังโคน 
แพทย์หญิงพิรุณี   สัพโส

สงขลา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
แพทย์หญิงนลินี  โกวิทย์วนาวงษ์

โรงพยาบาลสิงหนคร
นายแพทย์เด่นชัย เปรมนนท์

โรงพยาบาลหาดใหญ่
แพทย์หญิงวรรณา  อังคสุวรรณ
แพทย์หญิงฐิติรัตน์  จงอัจฉริย
แพทย์หญิงพรปวีณ์  ฐิตวิรัชวัฒน์
แพทย์หญิงลักษมี  เป้าทอง
นายแพทย์วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์

โรงพยาบาลควนเนียง
แพทย์หญิงอภิญญา  ชไมเซอร์
นายแพทย์อนุรักษ์  สารภาพ

โรงพยาบาลศูนย์บริการผู้สูงอายุภาคใต้
นายแพทย์วิวัฒย์ พิมมานรัชต์

ภาควิสัญญีวิทยาม.สงขลานครินทร์
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
แพทย์หญิงสุขุมาล  ศรีทวี

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
พ.อ. สุจิน  ห้วยเรไร
พ.อ. อณุศิษย์  พรมมาตย์

หมอจิตติคลินิกเวชกรรม
นายแพทย์จิตติ  ลาวัลย์ตระกูล

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ 
แพทย์หญิงจิราภา   ไชยบัญดิษฐ์

โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 
ผศ.พญ. สุนิสา  ไทยจินดา

สตูล

โรงพยาบาลละงู
นายแพทย์สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดง
แพทย์หญิงวัลยา   อรุณธรรมคุณ

โรงพยาบาลวชิรปราการ
แพทย์หญิงจิตติมา   อัยสานน์

โรงพยาบาลบางจาก
นายแพทย์เรืองฤทธิ์   จารุรังสีพงค์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์2/สวนหลวงคลินิก
แพทย์หญิงธนพร   อนุกูลประเสริฐ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๒
นายแพทย์โกศล   ไพโรจน์สรกิจ
นายแพทย์ธเนศ  อมรพิทักษ์กูล

โรงพยาบาลปิยะมินทร์
นายแพทย์ต่อพงศ์   อัศวิษณุ

โรงพยาบาลปิยะมินทร์/แพทย์ข้ามฟากคลินิก
แพทย์หญิงสุมาลี  คุลิเมฆินทร์

โรงพยาบาลบางพลี
แพทย์หญิงธิดา   สกุลพิพัฒน์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
นายแพทย์สิทธิชัย   กุลพรศิริกุล
แพทย์หญิงอุบล   ศิริวรากุล

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 
แพทย์หญิงกชกร   โง้วจุงดี

สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลนภาลัย
นายแพทย์วิรัช   ธีระภิญโญ
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า/คลินิกหมอนพวรรณ 
แพทย์หญิงนพวรรณ   กฤติวาณิชย์
นายแพทย์ธีรนิตย์  ประพฤติกิจ

สมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร
แพทย์หญิงดวงพร   เกื้อกูลเกียรติ
แพทย์หญิงอุบลรัตน์   แก้นปิ่นทอง
นายแพทย์วิฑูรย์  กิตติพิชัย

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน/โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี
นายแพทย์อำนาจ   ชัยชลทรัพย์
นายแพทย์บุญชัย   ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
แพทย์หญิงสุพินดา   เกียรติพันธ์

โรงพยาบาลท่าฉลอง
นายแพทย์ประเสริฐ   อัตถากร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
นายแพทย์ลภัส   นาดสุริยันต์
แพทย์หญิงกรองแก้ว   ฟุ้งเฟี่ยง

โรงพยาบาลศรีวิชัย ๓
นายแพทย์กฤษณ์   ลิมปิษเฐียร

โรงพยาบาลศรีวิชัย ๕
พญ. สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ

โรงพยาบาลมหาชัย
แพทย์หญิงมาลินี   บุญฤทธ์

คลินิก แพทย์ผิวหนัง
นายแพทย์รุ่งโรจน์   เลาหศรีสกุล
แพทย์หญิงจุไรรัตน์ รัตนพุทธาสาคร

สระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์ยุทธพงษ์   ศรีมงคล

โรงพยาบาลพระยุพราชสระแก้ว
แพทย์หญิงเพลิน   สำราญใจ
แพทย์หญิงอติรัตน์  พรหมาสา
นายแพทย์เชิญ  จิรวิศัลย์

โรงพยาบาลวัฒนานคร
แพทย์หญิงอรรัตน์   จันทร์เพ็ญ

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
นายแพทย์อดิศร   ศรีสุริยสวัสดิ์

สระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี
แพทย์หญิงเปรมฤดี   พงษ์ชัยกุล
แพทย์หญิงสุชาดา   มหาวนกล
นายแพทย์จุตรพร   เนียมทันต์

โรงพยาบาลวิหาร
นายแพทย์ทวีศักดิ์   แตงไทย
นายแพทย์กิตติ   องค์คณารักษ์

โรงพยาบาลแม่และเด็ก
แพทย์หญิงต้องตา   อุชชิน

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
แพทย์หญิงมัทรี   นครน้อย
แพทย์หญิงศันสนีย์   ศิลปศุภกรวงศ์

โรงพยาบาลเสาไห้
นายแพทย์สุวัฒน์   ธนกรนุวัฒน์

โรงพยาบาลเกษมราชฎร์สระบุรี
นายแพทย์ปิณณพงศ์   สุทธิกาศนีย์

โรงพยาบาลมิชชั่น ศูนย์สุขภาพมวกเหล็ก
นายแพทย์สุธรรม   โพธิ์เกียรติยากร

ศูนย์อนามัยที่ 2
แพทย์หญิงสินีนาฎ   กุศลอริยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นายแพทย์อภิสรรค์   อินานุวัฒนา
นายแพทย์สุวัฒน์   กุศลจริยา

คลินิกแพทย์สิงห์ชัย 
นายแพทย์สิงห์ชัย   คำภู

สิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี/ คลินิกหมอสมศักดิ์
นายแพทย์สมศักดิ์   สุทธิพงศ์เกียรติ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี/ พงษ์นรินทร์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์พงษ์นรินทร์   ชาติรังสรรค์

สุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย
แพทย์หญิงจินตนา   ตั้งอมรสถิตย์
แพทย์หญิงพรจิตร   มีทวน
แพทย์หญิงอรรถรส   ปานสมบัติ
แพทย์หญิงสุภลักษณ์   เรืองวาณิชยกุล
 
โรงพยาบาลศรีสังวร
นายแพทย์นำชัย   จิตรนำทรัพย์

สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลบางปลาม้า
นายแพทย์อนวัชร์  รักษ์วรรณวงศ์

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
นายแพทย์คำนวณ  พันธุ์ศรี

โรงพยาบาลด่านช้าง/คลินิกแพทย์ละเอียด
นายแพทย์ละเอียด  นาคใหม่

โรงพยาบาลอู่ทอง
นายแพทย์เกศธำรง  ตันตยาคม

โรงพยาบาลศ.เจ้าพระยายมราช
นายแพทย์ผดุงสิทธิ์  ละมัยเกศ
นายแพทย์พัฒน์   วรรณปิยะรัตน์
แพทย์หญิงสุมาลี วรรณปิยะรัตน์

โรงพยาบาลศุภมิตร
พ.ท.สุนทร  อุ้ยศรีคูณ

ส่องแสงโพลีคลินิก
นายแพทย์อาทิตย์  ปุณณุปูรต

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
แพทย์หญิงจินตหรา  พัฒนมงคลเชฐ
นายแพทย์กิตติชาติ   อินทุสร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
นายแพทย์สมชาย  เกาะคู
 
ร้านเทียนอันโอสถ 
นายแพทย์ปราโมทย์  ธีรพงษ์

สุราษฏร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
นายแพทย์สวัสดิ์วงษ์   จินตโสภณ
นายแพทย์พงษ์ชัย   แซ่เฮ้ง
นายแพทย์จิรสุดา   เผือกคง
แพทย์หญิงพวงเพชร  ศิริเลิศธนานนท์
นายแพทย์พิชัย  โรจนพิทยากร
แพทย์หญิงธัญลักษณ์   ขวัญสนิท

โรงพยาบาลหลังสวน   
แพทย์หญิงบุญมณี คงแก้ว

โรงพยาบาลเกาะสมุย
แพทย์หญิงพิษณุ   วณิชชานนท์

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
นายแพทย์ภูวดล   รัตนพฤกษ์

โรงพยาบาลศรีวิชัย
แพทย์หญิงณัฏฐิณี   อาษา

คลินิกหมอหนิง 
นายแพทย์สุพจน์   ทวีถาวรสวัสดิ์

สุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์
แพทย์หญิงพรรณทิพย์  มูลศาสตร์สาทร

โรงพยาบาลสุรินทร์
แพทย์หญิงพรรณวดี  สารวนางกูร

โรงพยาบาลสุรินทร์/ภูมิไทคลินิก
นายแพทย์อิสระ  จำปาเหล็ก

โรงพยาบาลสุรินทร์/ยาดีเวชสถานคลินิกอายุรกรรม(หมอกิตติศักดิ์)
นายแพทย์กิตติศักดิ์  เชื้อสกุลวนิช

โรงพยาบาลลำดวน
แพทย์หญิงดวงรัตน์  ตันรันนานนท์

โรงพยาบาลสำโรงทาบ
นายแพทย์ตะวัน  ผลสระคู

โรงพยาบาลประสาท
แพทย์หญิงปวีณา  ชูชื้นกลิ่น

โรงพยาบาลบัวเชด
แพทย์หญิงศศิภัทร  ถนัดช่าง

โรงพยาบาลรัตนบุรี
นายแพทย์ธีระพงศ์  ขุนยะสิทธิ์

โรงพยาบาลชุมพลบุรี
นายแพทย์จะเด็ด  ดียิ่ง

โรงพยาบาลกาบเชิง
นายแพทย์เอกชัย  ปัญญาวัฒนานุกุล
นายแพทย์พีรศักดิ์   ผลพฤกษา
แพทย์หญิงณัฐรินทร์  ดิชศิระพงศ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์พีรศักดิ์ ผลพฤกษา

รพ.รัตนบุรี /คลินิกส่วนตัว
แพทย์หญิงวุฒิกนก  วังโน

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
พันตรีนายแพทย์สุทธิ  ทุมภา

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ร้อยเอก นิพนธ์  กิมใช่ย้ง

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
นายแพทย์อภิสรรค์  บุญประดับ