หน้าหลัก

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3268
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8818
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้62682
mod_vvisit_counterเดือนนี้174084
mod_vvisit_counterทั้งหมด2141698
เรามี 311 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมลิ้งก์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
PDF พิมพ์ อีเมล
บทความ - ข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูลบุคลากร

อยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แพทย์หญิงนภาพร   โล่ดาบชัย
นายแพทย์กิตติชัย   ปักธงชัย
แพทย์หญิงเบญจวรรณ  ปิ่นศรศักดิ์

โรงพยาบาลเสนา
นายแพทย์มานัส   ศิริพันธ์พิริยะ
แพทย์หญิงวิภาวี   ตรีณวัฒนากูล

 โรงพยาบาลบางปะอิน
นายแพทย์นิติวุฒิ   วงศ์เสงี่ยม

โรงพยาบาลอุทัย
นายแพทย์ประวิทย์   ลี่สถาพรวงศา

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
นายแพทย์ประเสริฐ   ตั้งจิตธรรม

คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์
นายแพทย์อภิสิทธิ์   อัศวเดชาชาญยุทธ์

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
แพทย์หญิงอุรารัตน์   เบญจารัตนมณี

อยุธยาโพลิคลินิก 
นายแพทย์ประยุทธ์  ฉัตรไชยรัชต์

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกพระนครศรีอยุธยา
นายแพทย์สามารถ   เกตุอร่าม

อ่างทอง

โรงพยาบาลสามโก้
นายแพทย์ประเสริฐ   เสถียรกิจการชัย

โรงพยาบาลอ่างทอง
นายแพทย์โสภา   โกศลสัมพันธ์
นายแพทย์ภิญโญ   ศรีวีระชัย

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 
แพทย์หญิงพวงเพ็ญ  ภู่สีม่วง

โรงพยาบาลไชโย
นายแพทย์เหมริน   พิพัฒน์ผอง

อำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แพทย์หญิงกรรณิการ์   สันตะวงศ์
นายแพทย์อรีย์ธีช  เอี่ยมอุดมสุข

อุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี
นายแพทย์สมศักดิ์  สุจริตพุทธังกูร
นายแพทย์ธนพล  จันทร์สว่าง
นายแพทย์ศรายุทธ  จริยะวิสุทธิ์
นายแพทย์วิสุทธิ์  ตันรัตนาวงศ์
แพทย์หญิงสุณี  เศรษฐเสถียร
แพทย์หญิงสุกัญญา  ภัยหลีกลี้
แพทย์หญิงศศินี  อภิชนกิจ
แพทย์หญิงจิระภา  พันธุเศรษฐ์

โรงพยาบาลเอกอุดร
นายแพทย์สมศักดิ์  ทัตติยกุล

โรงพยาบาลเพ็ญ
นายแพทย์ชัยรัตน์  เจริญสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
นายแพทย์เพ็ชรเกษตร  วิเชียรแสน

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
ร.ท.สุภวัฏ  รัตนาโภ
ร.ท. เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์
พ.อ. อนุชา  ปิยสุทธิ์

โรงพยาบาลกุมภวาปี
แพทย์หญิงเสาวณีย์  ตั้งมโนวุฒิกุล

อุตรดิตถ์
 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
นายแพทย์ชำนาญ   หล่อเมืองทอง
แพทย์หญิงสุนทรี   ลาภใหญ่
แพทย์หญิงชิดชนก   เอกวัฒนกุล

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร้อยเอกนายแพทย์กฤชรัตน์   ศิริกุล

โรงพยาบาลน้ำปาด
นายแพทย์พิสุทธิ์  โตวนิชย์

อุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี
แพทย์หญิงอำไพ  ระลึกฤาเดช

โรงพยาบาลทับพัน
นายแพทย์วศิน  โพธิพฤกษ์

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
นายแพทย์ธีร์สุทธิ  ปีตวิบลเสถียร

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
นายแพทย์สุชิน คันศร

โรงพยาบาลบ้านไร่ 
นายแพทย์ประเสริฐ    มงคลศิริ

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์โอภาส   หว่านนา
นายแพทย์รุ่งเรือง   เศรษฐบดี
นายแพทย์วัฒนาพร   คุ้มบุญ
แพทย์หญิงมัลลิกา   สุวรรณนิพนธ์
นายแพทย์วราวุธ   ธีรลีกุล
แพทย์หญิงศศิณัฎฐ์   ศรีโรจน์
แพทย์หญิงสุฐิดา   แพรคำ
แพทย์หญิงกรุณา   ระจินดา
นายแพทย์สมเกียรติ   ปาละสมิทธิ์
นายแพทย์อาคม   อารยาวิชานนท์
แพทย์หญิงยุจินดา   เล็กตระกูล
พ.ต.หญิงฉัตรมณี   คูณเรือง
พ.อ.สุรัตน์   ประเสริฐสุข
 พ.ท.สละ   ทัพถาวร
แพทย์หญิงนภาวรรณ์   ชอบประดิถ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
แพทย์หญิงนุชนภางค์   วศินอมร
นายแพทย์ประจักษ์   ลีลาชาติ

โรงพยาบาลเขมราฐ
นายแพทย์คมสัน   ศรีสุข

โรงพยาบาลวารินชำราบ
นายแพทย์สุธี   สุดดี
แพทย์หญิงสรินยา   ทองพูนพันธ์

โรงพยาบาลสำโรง
นายแพทย์สยาม   ประสานพิมพ์

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
แพทย์หญิงจินดามัย   โคนพันธ์

โรงพยาบาลเขื่องใน
แพทย์หญิงนฤมล   หลักรัตน์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แพทย์หญิงกรรณิการ์   แสงทอง

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
แพทย์หญิงครองแก้ว   พิมพ์นนท์
แพทย์หญิงนิอร   โชติธนประสิทธิ์

คลินิกหมอบรรพต

นายแพทย์บรรพต   พิชญาสาธิต