สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

085022

ที่อยู่ IP: 54.158.252.131
เวลาปัจจุบัน 2017-08-21 13:31

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com