จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00318589
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
363
349
2003
314009
7067
10164
318589

22/02/2019 23:56

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com