สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

297199

ที่อยู่ IP: 54.164.198.240
เวลาปัจจุบัน 2018-12-17 15:08

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com