สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

258526

ที่อยู่ IP: 54.198.27.243
เวลาปัจจุบัน 2018-08-19 16:56

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com