จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00367518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
139
258
2112
363484
5676
6487
367518

23/01/2021 12:13

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com