สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

241147

ที่อยู่ IP: 54.144.16.135
เวลาปัจจุบัน 2018-06-24 13:56

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com