สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

232071

ที่อยู่ IP: 23.20.240.193
เวลาปัจจุบัน 2018-05-23 17:56

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การแพทย์ผสมผสานในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

 

> > > ไฟล์กำหนดการ < < <

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 11

>>> รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม <<<

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33
2 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศราชอผเขาอบรม 1ประกาศราชอผเขาอบรม 2

>>> ไฟล์รายชื่อ <<<

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)
รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(เอกสารที่ 1 )
(เอกสารที่ 2 )
(เอกสารที่ 3 )
(เอกสารที่ 4 )

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 02-591-7007 ต่อ 2505