สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

129318

ที่อยู่ IP: 54.81.108.205
เวลาปัจจุบัน 2017-10-22 07:53

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย-เซื่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมอง"

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ดังรายชื่อต่อไปนี้

ico arrowรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 รายละเอียดico click

ico arrowรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 รายละเอียดico click

ico arrowกำหนดการอบรม รายละเอียดico click

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดภาครัฐบาล โปรดนำหนังสืออนุมัติเข้ารับการอบรมจากต้นสังกัดมาด้วย

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ในหัวข้อเรื่อง

"การรักษาโรคที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ดั้งเดิม"

ทางสถาบันฯ จึงใคร่ขอเชิญส่งผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในการประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

 ico arrow ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งผลงาน รายละเอียดico click

ico arrow โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10 รายละเอียดico click

ico arrow แบบฟอร์มการส่งผลงาน รายละเอียดico click

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมอง"

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมฝังเข็มพื้นฐาน (3 เดือน)

และแพทย์แผนจีนที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามรายละเอียดดังนี้

ico arrowประชาสัมพันธ์การอบรม รายละเอียดico click

ico arrowโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดico click

ico arrowกำหนดการอบรมฯ รายละเอียดico click

ico arrowใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ รายละเอียดico click