สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

Facebook www.facebook.com/dtam.moph ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-Facebook Live การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดย แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย

-Facebook Live การดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูโดย แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย

ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ที่เข้ารับชมสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
188
389
2407
763481
7788
9607
769150

20/07/2024 11:35

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com