จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00376401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
26
236
1674
373197
6822
7737
376401

26/02/2021 01:52

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ico arrowภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนจีนในการรักษา ป้องกัน
        และฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติม
ico click
ico arrowภาพงานประชุม เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรจีนในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพิ่มเติมico click

ico arrowสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 รายละเอียด ico click

ico arrow สรุปผลการดำเนินงานโครงการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ico click

ico arrow สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ico click

ico arrowสรุปผลการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน รายละเอียด ico click

ico arrowสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10 รายละเอียด ico click

ico arrowสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดico click 

ico arrowสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 8 รายละเอียดico click

ico arrow สรุปผลการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีน งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2558 รายละเอียดico click

ico arrow ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รายละเอียดico click

ico arrow สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดico click

ico arrow สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดico click

กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน

เรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนจีนในการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙