สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โทรศัพท์ 0-22443261-2

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โทรศัพท์ 0-2245-0661

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โทรศัพท์ 02-354-7711-6

โรพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 0-2419-7215

กรมแพทย์ทหารบก โทรศัพท์ 0-2354-7600-28 ต่อ 90349

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทรศัพท์ 0-2534-7000

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโทรศัพท์ 0-2517-4279-9

โรงพยาบาลตำรวจ โทรศัพท์ 0-2252-8111-25

โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 0-2354-8108

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0-2256-4000

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรศัพท์ 0-2289-7000-7003

โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2354-7308

โรงพยาบาลกรุงธน 1 โทรศัพท์ 0-2438-0040

โรงพยาบาลกลาง โทรศัพท์ 0-2221-6141

โรงพยาบาลเลิดสิน โทรศัพท์ 0-2353-9798-9

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2475-2406

โรงพยาบาลสงฆ์ โทรศัพท์ 0-2354-4310

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2460-0000

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2354-7025

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 0-2437-0204

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โทรศัพท์ 0-2345-9100-9 ต่อ 1414

สถาบันเวชศาสตร์การบิน โทรศัพท์ 0-2534-2574

กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา โทรศัพท์ 0-2224-3299

วชิรพยาบาล โทรศัพท์ 0-2244-3000

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทรศัพท์ 0-2421-2222

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โทรศัพท์ 0-22799520

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โทรศัพท์ 0-2251-7853-6

สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 0-2248-8900

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2953-3999

โรงพยาบาลตากสิน โทรศัพท์ 0-2437-0123

สถาบันประสาทวิทยา โทรศัพท์ 0-2354-7007

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 โทรศัพท์ 0-2587-0618

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 โทรศัพท์ 0-2282-8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 โทรศัพท์ 0-2910-7314-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 โทรศัพท์ 0-2321-8813

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 โทรศัพท์ 0-2277-2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 โทรศัพท์ 0-2465-0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 โทรศัพท์ 0-24725895-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 โทรศัพท์ 0-2454-7070

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 โทรศัพท์ 0-2510-4955

ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โทรศัพท์ 0-2565-5257

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โทรศัพท์ 0-2804-8959-70

โรงพยาบาลบางนา โทรศัพท์ 02-138-1155-64

โรงพยาบาลสมิติเวช โทรศัพท์ 0-2711-8181

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โทรศัพท์ 0-2265-7777

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 0-2872-1001-5 ต่อ 2109

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โทรศัพท์ 0-2314-0726

โรงพยาบาลนวมินทร์ โทรศัพท์ 0-2918-5080

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2667-1000

ศูนย์ Holistic Medical โทรศัพท์ 0-2260-4895ต่อ222

โรงพยาบาลเปาโล โทรศัพท์ 0-2271-7000

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2594-0020

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล โทรศัพท์ 0-2552-8777

โรงพยาบาลบางนา 1 โทรศัพท์ 0-2746-8630

โรงพยาบาลยันฮี โทรศัพท์ 0-2879-0300

โรงพยาบาลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2310-3000

โรงพยาบาลมิชชั่น โทรศัพท์ 0-2282-1100

โรงพยาบาลวิภาวดี โทรศัพท์ 0-2941-2800

โรงพยาบาลบางมด 1 โทรศัพท์ 0-2416-0049

โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทรศัพท์ 0-2310-3000 หรือ 1719

โรงพยาบาลบีแคร์ โทรศัพท์ 0-2523-3359-71

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7 โทรศัพท์ 0-2329-1559-60,0-2328-7653

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 0-2711-8181

โรงพยาบาลปิยะเวท โทรศัพท์ 0-2625-6500

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โทรศัพท์ 0-2769-2000

กรมแพทย์ทหารอากาศ โทรศัพท์ 0-2534-2590

โรงพยาบาลธนบุรี 1 โทรศัพท์ 0-2412-0020

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โทรศัพท์ 0-2625-9000 ต่อ 12976

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีนฯ โทรศัพท์ 0-2223-1111

นวลวรรณคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2413-3284

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิค โทรศัพท์ 0-2589-0787

สามไหมคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2915-3951

โฮมคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2326-7873

ธาระคลินิก โทรศัพท์ 0-2318-5601

ลาดพร้าววังหินเวชกรรมคลินิค โทรศัพท์ 0-2931-6519

ทวีชัยคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2734-1896

69 สหคลินิก โทรศัพท์ 0-2416-1204

สุคนธาคลินิค โทรศัพท์ 0-2641-2388

เบญจบริรักษ์เวชคลินิก โทรศัพท์ 0-2259-9591-2

ศูนย์การแพทย์ BDC โทรศัพท์ 0-2392-5555

ศูนย์แพทย์ฉัตรลดา โทรศัพท์ 0-2311-7238-9

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี โทรศัพท์ 0-2615-8822

 

นนทบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทรศัพท์ 0-2528-4567

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โทรศัพท์ 0-2528-4567, 0-2591-4242

โรงพยาบาลบางใหญ่ โทรศัพท์ 0-2903-8365

โรงพยาบาลบางบัวทอง โทรศัพท์ 0-2571-7899

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลนนทเวช โทรศัพท์ 0-25967888

 

ปทุมธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2598-8888

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โทรศัพท์ 0-2531-0080-4

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0-2926-9999

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2221-6171-80

โรงพยาบาลลำลูกกา โทรศัพท์ 0-25631101

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปทุมเวช โทรศัพท์ 0-2567-1991-9

โรงพยาบาลเอกปทุม โทรศัพท์ 0-2567-1991-9

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2998-9999

คลินิกเวชกรรมแพทย์จันทนา โทรศัพท์ 0-2524-0281-2

 

พระนครศรีอยุธยา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-241686

โรงพยาบาลเสนา โทรศัพท์ 035-217118-20

โรงพยาบาลบางปะอิน โทรศัพท์ 035-261173-4

โรงพยาบาลอุทัย โทรศัพท์ 035-711469

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โทรศัพท์ 035-531077

ภาคเอกชน

คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์ โทรศัพท์ 035-222995

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา โทรศัพท์ 035-289579

อยุธยาโพลิคลินิก โทรศัพท์ 035-211305

 

สระบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสระบุรี โทรศัพท์ 036-211008

โรงพยาบาลค่ายอดิศร โทรศัพท์ 036-323291

โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทรศัพท์ 036-353291-6

โรงพยาบาลเสาไห้ โทรศัพท์ 036-391253

โรงพยาบาลแก่งคอย โทรศัพท์ 036-246955

โรงพยาบาลบ้านหมอ โทรศัพท์ 036-201595

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราชฎร์สระบุรี โทรศัพท์ 036-316589

โรงพยาบาลมิชชั่น ศูนย์สุขภาพมวกเหล็ก โทรศัพท์ 036-720600-3

คลินิกแพทย์สิงห์ชัย โทรศัพท์ 036-201373

 

ชัยนาท

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสรรคบุรี โทรศัพท์ 056-481016

โรงพยาบาลวัดสิงห์ โทรศัพท์ 056-461983

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โทรศัพท์ 056-411055

 

ลพบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลพบุรี โทรศัพท์ 036-62-1537-45

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โทรศัพท์ 036-621537-45

 

สิงห์บุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-522508-11

โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทรศัพท์ 036-581332

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00756003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
535
364
2268
751939
4248
7849
756003

14/06/2024 21:32

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com