สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ภูเก็ต

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ 076-237237

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทรศัพท์ 076-254425

อารินทร์คลินิก โทรศัพท์ 076-294030

โรงพยาบาลสิริโรจน์ โทรศัพท์ 076-249400

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ (ภูเก็ต) โทรศัพท์ 076-254579

คลินิกเวชกรรมแพทย์วีรวัฒน์ โทรศัพท์ 076-292931

 

กระบี่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกระบี่ โทรศัพท์ 075-611202

 

พังงา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพังงา โทรศัพท์ 076-414145

โรงพยาบาลบางแก้ว โทรศัพท์ 074-697111

 

ตรัง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกันตรัง โทรศัพท์ 075-251256 ต่อ 1606

โรงพยาบาลตรัง โทรศัพท์ 075-218018

โรงพยาบาลห้วยยอด โทรศัพท์ 075-271049

 

สงขลา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-273100

โรงพยาบาลเทพา โทรศัพท์ 074-376359-60

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-455000

โรงพยาบาลควนเนียง โทรศัพท์ 074-386007-9

ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ โทรศัพท์ 074-338100ต่อ1933,1932

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทรศัพท์ 074-211521

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-272800

หมอจิตติคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 074-216146

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-366966

 

ปัตตานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปัตตานี โทรศัพท์ 073-335134-8

โรงพยาบาลหนองจิก โทรศัพท์ 073-437174 ต่อ 101

โรงพยาบาลปะนาเระ โทรศัพท์ 073-499063

 

ยะลา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลยะลา โทรศัพท์ 073-244711-8

โรงพยาบาลเบตง โทรศัพท์ 073-321025

 

นราธิวาส

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุไหงปาดี โทรศัพท์ 073-515787

โรงพยาบาลระแงะ โทรศัพท์ 073-672096

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โทรศัพท์ 073-511379

โรงพยาบาลสุไหงโกลก โทรศัพท์ 073-615162

 

สตูล

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลท่าแพ โทรศัพท์ 074-787442

 

จันทบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โทรศัพท์ 039-324975

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทรศัพท์ 039-319888

 

ชลบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์ 038-931000

โรงพยาบาลบางละมุง โทรศัพท์ 038-411551-2

โรงพยาบาลพานทอง โทรศัพท์ 038-451141

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 038-245700

โรงพยาบาลอ่าวอุดม โทรศัพท์ 038-351010-2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-103153

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-932450

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 038-455067

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โทรศัพท์ 038-322157

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โทรศัพท์ 038-273034

โรงพยาบาลพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-460333 ต่อ 1600

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ โทรศัพท์ 038-343565-8

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล โทรศัพท์ 038-488777

โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชันแนล โทรศัพท์ 038-491888

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โทรศัพท์ 038-320300

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทรศัพท์ 038-259999

ชัญญาคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 038-360510

ธานินทร์คลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 038-323212

 

ระยอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลระยอง โทรศัพท์ 038-611104

โรงพยาบาลวังจันทร์ โทรศัพท์ 038-666174

โรงพยาบาล โทรศัพท์ 038-038050

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทรศัพท์ 038-921999

 

ตราด

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลตราด โทรศัพท์ 039-511040

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ - ตราด โทรศัพท์ 039-532735

 

หนองคาย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทรศัพท์ 042-431287

โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โทรศัพท์ 042-483125

โรงพยาบาลสระใคร โทรศัพท์ 042-419191

โรงพยาบาลหนองคาย โทรศัพท์ 042-413461

 

เลย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเลย โทรศัพท์ 042-862123

 

อุดรธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุดรธานี โทรศัพท์ 042-245555

โรงพยาบาลเพ็ญ โทรศัพท์ 042-279372

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โทรศัพท์ 042-398406

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเอกอุดร โทรศัพท์ 042-340333

 

นครพนม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ 042-511424

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง โทรศัพท์ 042-513254

 

มุกดาหาร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-519179

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โทรศัพท์ 042-638136

 

สกลนคร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสว่างแดนดิน โทรศัพท์ 042-721636

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร โทรศัพท์ 042-708012

โรงพยาบาลพังโคน โทรศัพท์ 042-771222

 

ร้อยเอ็ด

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518200

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทรศัพท์ 043-567231-2

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โทรศัพท์ 043-563211

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โทรศัพท์ 043-508151

โรงพยาบาลปทุมรัตต์ โทรศัพท์ 043-587074

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทรศัพท์ 043-589074

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช โทรศัพท์ 043-511436

 

ขอนแก่น

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ 043-336789

โรงพยาบาลบ้านฝาง โทรศัพท์ 043-269206

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-348360-8

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โทรศัพท์ 043-446113

โรงพยาบาลชุมแพ โทรศัพท์ 043-311044

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 043-236808

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลขอนแก่นราม โทรศัพท์ 043-333800

 

มหาสารคาม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-741225-9

โรงพยาบาลนาดูน โทรศัพท์ 043-797015

โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย โทรศัพท์ 043-791381

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โทรศัพท์ 043-761330

 

กาฬสินธุ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811520

โรงพยาบาลกุฉนารายณ์ โทรศัพท์ 043-851290

โรงพยาบาลกมลาไสย โทรศัพท์ 043-899570

 

อำนาจเจริญ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-511940-8 ต่อ 1037

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
111
389
2330
763481
7711
9607
769073

20/07/2024 09:54

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com