สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ศรีสะเกษ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-612502

โรงพยาบาลยางชุมน้อย โทรศัพท์ 045-687262-3

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โทรศัพท์ 045-689043

 

ยโสธร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลยโสธร โทรศัพท์ 045-714041

โรงพยาบาลกุดชุม โทรศัพท์ 045-789425-7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โทรศัพท์ 045-780120

 

อุบลราชธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทรศัพท์ 045-321173-5 ต่อ 333

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โทรศัพท์ 045-489099

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทรศัพท์ 045-362521

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 045-312992-3

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โทรศัพท์ 045-319300

 

สุรินทร์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-521200

โรงพยาบาลสังขะ โทรศัพท์ 044-571028

โรงพยาบาลสำโรงทาบ โทรศัพท์ 044-541090

โรงพยาบาลรัตนบุรี โทรศัพท์ 044-536203

โรงพยาบาลชุมพลบุรี โทรศัพท์ 044-596321-3

โรงพยาบาลปราสาท โทรศัพท์ 044-551295

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรศัพท์ 044-508242

 

นครราชศรีมา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-235000

โรงพยาบาลขามสะแกแสง โทรศัพท์ 044-383577-9

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทรศัพท์ 044-228344

โรงพยาบาลห้วยแถลง โทรศัพท์ 044-301068

โรงพยาบาลครบุรี โทรศัพท์ 044-444490-5

โรงพยาบาลโชคชัย โทรศัพท์ 044-202547

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทรศัพท์ 044-273370-5

โรงพยาบาลหนองบุญมาก โทรศัพท์ 044-330105-6

โรงพยาบาลสีคิ้ว โทรศัพท์ 044-412461

โรงพยาบาลโนนสูง โทรศัพท์ 044-326389

โรงพยาบาลโนนไทย โทรศัพท์ 044-381032

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-395000

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 044-756150-4

โรงพยาบาลจักราช โทรศัพท์ 044-399641-2

โรงพยาบาลปักธงชัย โทรศัพท์ 044-969234-6

โรงพยาบาลปากช่อง โทรศัพท์ 044-313870

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปากช่องนานา โทรศัพท์ 044-311856 ต่อ 156

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โทรศัพท์ 044-261-261

โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทรศัพท์ 044-262000

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โทรศัพท์ 044-263777

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา โทรศัพท์ 044-429999

โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง โทรศัพท์ 044-756313

 

บุรีรัมย์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-615002

โรงพยาบาลนางรอง โทรศัพท์ 044-631374

โรงพยาบาลหนองกี่ โทรศัพท์ 044-653314-6

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โทรศัพท์ 044-650317-9

โรงพยาบาลคูเมือง โทรศัพท์ 044-699238-40

โรงพยาบาลบ้านกรวด โทรศัพท์ 044-679428

โรงพยาบาลลำปลายมาศ โทรศัพท์ 044-661242

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โทรศัพท์ 044-637142

 

ชัยภูมิ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-837100

โรงพยาบาลจัตุรัส โทรศัพท์ 044-851499

โรงพยาบาลภูเขียว โทรศัพท์ 044-861700-3

 

เชียงใหม่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221517-8

โรงพยาบาลนครพิงค์ โทรศัพท์ 053-999200

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-890238

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941300

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221975-8

โรงพยาบาลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-218127

โรงพยาบาลสะเมิง โทรศัพท์ 053-487124-5

โรงพยาบาลฮอด โทรศัพท์ 053-461095

โรงพยาบาลฝาง โทรศัพท์ 053-451144

โรงพยาบาลธัญญรักษ์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-298082-5

โรงพยาบาลสารภี โทรศัพท์ 053-321179

โรงพยาบาลสันทราย โทรศัพท์ 053-498996

โรงพยาบาลสันป่าตอง โทรศัพท์ 053-311404

โรงพยาบาลหางดง โทรศัพท์ 053-411693

โรงพยาบาลดอยเต่า โทรศัพท์ 053-469018

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรศัพท์ 053484010

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1 โทรศัพท์ 053-852590-6

โรงพยาบาลดารารัศมี โทรศัพท์ 053-299167

อัจฉรา-อาทิตย์ คลินิก โทรศัพท์ 053-808767

โรงพยาบาลราชเวช โทรศัพท์ 053-801999

 

แม่ฮ่องสอน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053-621621-6

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โทรศัพท์ 053-611378

 

ลำปาง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลำปาง โทรศัพท์ 054-223623-7

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทรศัพท์ 054-839305

โรงพยาบาลเกาะคา โทรศัพท์ 054-281393

 

ลำพูน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลำพูน โทรศัพท์ 053-569100

โรงพยาบาลบ้านธิ โทรศัพท์ 053-501703

โรงพยาบาลป่าซาง โทรศัพท์ 053-555400

 

น่าน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โทรศัพท์ 054-791104

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ โทรศัพท์ 054-773035

 

พะเยา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปง โทรศัพท์ 054-497023

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โทรศัพท์ 054-482778

โรงพยาบาลพะเยา โทรศัพท์ 054-409300

 

เชียงราย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศัพท์ 054-482777-8

โรงพยาบาลแม่ลาว โทรศัพท์ 053-603100

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทรศัพท์ 053-717649-50

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-916000

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์ 053-910999

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ์คเชียงราย โทรศัพท์ 053-711366

 

แพร่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแพร่ โทรศัพท์ 054-535000

โรงพยาบาลสอง โทรศัพท์ 054-591575

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โทรศัพท์ 054-613195

โรงพยาบาลร้องกวาง โทรศัพท์ 054-597298

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน โทรศัพท์ 054-625300

 

ตาก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 055-531221

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทรศัพท์ 055-541632

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ โทรศัพท์ 055-514375

โรงพยาบาลแม่ระมาด โทรศัพท์ 055-581229

โรงพยาบาลสามเงา โทรศัพท์ 055-549257-8

 

พิษณุโลก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช โทรศัพท์ 055-270300

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทรศัพท์ 055-541632

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร โทรศัพท์ 055-245070 ต่อ 73009

โรงพยาบาลเนินมะปราง โทรศัพท์ 055-399055-6

มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-962329

โรงพยาบาลพรหมพิราม โทรศัพท์ 055-369034

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทรศัพท์ 045-781020

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลพิษณุเวช โทรศัพท์ 055-909000

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โทรศัพท์ 055-218777

 

สุโขทัย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุโขทัย โทรศัพท์ 055-612189

โรงพยาบาลศรีสังวร โทรศัพท์ 055-682030-43

โรงพยาบาลสวรรคโลก โทรศัพท์ 055-641592

 

เพชรบูรณ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-748030

โรงพยาบาลเขาค้อ โทรศัพท์ 056-728075-6

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โทรศัพท์ 056-723911-6

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง โทรศัพท์ 056-719237-8

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โทรศัพท์ 056-928169-70

ภาคเอกชน

คลินิกหมอมงคลเวชกรรม โทรศัพท์ 056-702903

 

อุตรดิตถ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-416084

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โทรศัพท์ 055-428105

โรงพยาบาลน้ำปาด โทรศัพท์ 055-481574-7

 

กำแพงเพชร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-714223-5

โรงพยาบาลปางศิลาทอง โทรศัพท์ 055-712473

โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์ โทรศัทพ์ 055-725272

 

พิจิตร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โทรศัพท์ 056-621355

โรงพยาบาลวชิรบารมี โทรศัพท์ 056-692270-7

โรงพยาบาลพิจิตร โทรศัพท์ 055-714223-5

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ 056-631131-2

 

นครสวรรค์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลาดยาว โทรศัพท์ 056-385012

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โทรศัพท์ 056-256454

โรงพยาลเก้าเลี้ยว โทรศัพท์ 056-383564

โรงพยาบาลท่าตะโก โทรศัพท์ 056-249036

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย โทรศัพท์ 056-279028 ต่อ 132

โรงพยาบาลพยุหะคีรี โทรศัพท์ 056-341755

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลรัตนเวช โทรศัพท์ 055-212222

 

อุทัยธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-511081

 

บึงกาฬ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบึงกาฬ โทรศัพท์ 042-491161-3

 

หนองบัวลำภู

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-312384

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00543644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
45
356
1395
540600
8990
12262
543644

30/06/2022 04:54

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007