สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทแพทย์จีนกับการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 (ฉบับวิชาการ) 1.Click 2.Click

ประกาศเกี่ยวกับ แนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (ทดลองใช้ฉบับที่ 7)  Click

ประกาศเกี่ยวกับ แนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (ทดลองใช้ฉบับที่ 8)  Eng Ch

สรุปข้อแตกต่างระหว่างประกาศ ฉบับที่ 7 กับฉบับที่ 8 การแพทย์แผนจีน Click

ประกาศเกี่ยวกับ แนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (ทดลองใช้ฉบับที่ 9) Th Ch

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการรักษาโควิด-19 ด้วยการแพทย์แผนจีน Click

บทบาทการแพทย์แผนจีนในการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสรรถภาพในผู้ป่วยโควิด-19 Click

การฝังเข็มรมยารักษา-Covid-19 Th Ch Eng

บทบาทแพทย์แผนจีนกับโควิด-19 (หมอชาวบ้าน) Click

การนวดกดจุดเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโควิด 2019 Click

ผลการวิจัยทางคลินิกของตำรับยาชิงเฟ่ยผายตู๋ทั้ง ในวารสารระดับนานาชาติ Eng Thai

ที่มาของตำรับ ชิงเฟ่ย์ผายตู๋ทัง Click

1. การฉีดวัคซีนไวรัสcovid19 เข็มแรกให้พลตรีหญิงเฉินเวยเป็นข่าวเท็จ PDF
2. แบบโต้ตอบข่าวจริง-ยาจีนชิงเฟ่ยผายตู้ทัง PDF
3. ตำรับยาป้องกันโควิค19จากมณฑลหูเป่ย PDF

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769140
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
178
389
2397
763481
7778
9607
769140

20/07/2024 11:20

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com