สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

CEO BJ

นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาววิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
แพทย์แผนจีน
นางสาวโศภณิช จารุกุลเดชาวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสินีพร ดอนนาปี
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลักขณา อังอธิภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง
นักวิเทศสัมพันธ์
 
นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ คะโลรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   
นางสาววิภัสรา ทิพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
   

 

 

 

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00601014
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
106
405
1538
596368
106
13436
601014

01/12/2022 04:37

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com