สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

Capture

นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาววิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
แพทย์แผนจีน
นางสาวนัฎฐาพร รุ่งเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสินีพร ดอนนาปี
เภสัชกรชำนาญการ
นายวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางลักขณา อังอธิภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง
นักวิเทศสัมพันธ์
 
นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   
นางสาววิภัสรา ทิพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
   

 

 

 

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00684303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
274
576
850
679928
850
9391
684303

02/10/2023 22:34

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com