สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ข้อมูลบุคลากรที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน
ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายจังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์

 

กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โทรศัพท์ 0-22443261-2

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โทรศัพท์ 0-2245-0661

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โทรศัพท์ 02-354-7711-6

โรพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 0-2419-7215

กรมแพทย์ทหารบก โทรศัพท์ 0-2354-7600-28 ต่อ 90349

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทรศัพท์ 0-2534-7000

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโทรศัพท์ 0-2517-4279-9

โรงพยาบาลตำรวจ โทรศัพท์ 0-2252-8111-25

โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 0-2354-8108

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0-2256-4000

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรศัพท์ 0-2289-7000-7003

โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2354-7308

โรงพยาบาลกรุงธน 1 โทรศัพท์ 0-2438-0040

โรงพยาบาลกลาง โทรศัพท์ 0-2221-6141

โรงพยาบาลเลิดสิน โทรศัพท์ 0-2353-9798-9

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2475-2406

โรงพยาบาลสงฆ์ โทรศัพท์ 0-2354-4310

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2460-0000

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2354-7025

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 0-2437-0204

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โทรศัพท์ 0-2345-9100-9 ต่อ 1414

สถาบันเวชศาสตร์การบิน โทรศัพท์ 0-2534-2574

กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา โทรศัพท์ 0-2224-3299

วชิรพยาบาล โทรศัพท์ 0-2244-3000

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทรศัพท์ 0-2421-2222

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โทรศัพท์ 0-22799520

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โทรศัพท์ 0-2251-7853-6

สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 0-2248-8900

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2953-3999

โรงพยาบาลตากสิน โทรศัพท์ 0-2437-0123

สถาบันประสาทวิทยา โทรศัพท์ 0-2354-7007

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 โทรศัพท์ 0-2587-0618

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 โทรศัพท์ 0-2282-8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 โทรศัพท์ 0-2910-7314-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 โทรศัพท์ 0-2321-8813

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 โทรศัพท์ 0-2277-2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 โทรศัพท์ 0-2465-0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 โทรศัพท์ 0-24725895-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 โทรศัพท์ 0-2454-7070

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 โทรศัพท์ 0-2510-4955

ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โทรศัพท์ 0-2565-5257

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โทรศัพท์ 0-2804-8959-70

โรงพยาบาลบางนา โทรศัพท์ 02-138-1155-64

โรงพยาบาลสมิติเวช โทรศัพท์ 0-2711-8181

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โทรศัพท์ 0-2265-7777

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 0-2872-1001-5 ต่อ 2109

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โทรศัพท์ 0-2314-0726

โรงพยาบาลนวมินทร์ โทรศัพท์ 0-2918-5080

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2667-1000

ศูนย์ Holistic Medical โทรศัพท์ 0-2260-4895ต่อ222

โรงพยาบาลเปาโล โทรศัพท์ 0-2271-7000

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2594-0020

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล โทรศัพท์ 0-2552-8777

โรงพยาบาลบางนา 1 โทรศัพท์ 0-2746-8630

โรงพยาบาลยันฮี โทรศัพท์ 0-2879-0300

โรงพยาบาลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2310-3000

โรงพยาบาลมิชชั่น โทรศัพท์ 0-2282-1100

โรงพยาบาลวิภาวดี โทรศัพท์ 0-2941-2800

โรงพยาบาลบางมด 1 โทรศัพท์ 0-2416-0049

โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทรศัพท์ 0-2310-3000 หรือ 1719

โรงพยาบาลบีแคร์ โทรศัพท์ 0-2523-3359-71

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7 โทรศัพท์ 0-2329-1559-60,0-2328-7653

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 0-2711-8181

โรงพยาบาลปิยะเวท โทรศัพท์ 0-2625-6500

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โทรศัพท์ 0-2769-2000

กรมแพทย์ทหารอากาศ โทรศัพท์ 0-2534-2590

โรงพยาบาลธนบุรี 1 โทรศัพท์ 0-2412-0020

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โทรศัพท์ 0-2625-9000 ต่อ 12976

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีนฯ โทรศัพท์ 0-2223-1111

นวลวรรณคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2413-3284

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิค โทรศัพท์ 0-2589-0787

สามไหมคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2915-3951

โฮมคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2326-7873

ธาระคลินิก โทรศัพท์ 0-2318-5601

ลาดพร้าววังหินเวชกรรมคลินิค โทรศัพท์ 0-2931-6519

ทวีชัยคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2734-1896

69 สหคลินิก โทรศัพท์ 0-2416-1204

สุคนธาคลินิค โทรศัพท์ 0-2641-2388

เบญจบริรักษ์เวชคลินิก โทรศัพท์ 0-2259-9591-2

ศูนย์การแพทย์ BDC โทรศัพท์ 0-2392-5555

ศูนย์แพทย์ฉัตรลดา โทรศัพท์ 0-2311-7238-9

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี โทรศัพท์ 0-2615-8822

 

นนทบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทรศัพท์ 0-2528-4567

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โทรศัพท์ 0-2528-4567, 0-2591-4242

โรงพยาบาลบางใหญ่ โทรศัพท์ 0-2903-8365

โรงพยาบาลบางบัวทอง โทรศัพท์ 0-2571-7899

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลนนทเวช โทรศัพท์ 0-25967888

 

ปทุมธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2598-8888

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โทรศัพท์ 0-2531-0080-4

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0-2926-9999

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2221-6171-80

โรงพยาบาลลำลูกกา โทรศัพท์ 0-25631101

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปทุมเวช โทรศัพท์ 0-2567-1991-9

โรงพยาบาลเอกปทุม โทรศัพท์ 0-2567-1991-9

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2998-9999

คลินิกเวชกรรมแพทย์จันทนา โทรศัพท์ 0-2524-0281-2

 

พระนครศรีอยุธยา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-241686

โรงพยาบาลเสนา โทรศัพท์ 035-217118-20

โรงพยาบาลบางปะอิน โทรศัพท์ 035-261173-4

โรงพยาบาลอุทัย โทรศัพท์ 035-711469

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โทรศัพท์ 035-531077

ภาคเอกชน

คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์ โทรศัพท์ 035-222995

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา โทรศัพท์ 035-289579

อยุธยาโพลิคลินิก โทรศัพท์ 035-211305

 

สระบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสระบุรี โทรศัพท์ 036-211008

โรงพยาบาลค่ายอดิศร โทรศัพท์ 036-323291

โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทรศัพท์ 036-353291-6

โรงพยาบาลเสาไห้ โทรศัพท์ 036-391253

โรงพยาบาลแก่งคอย โทรศัพท์ 036-246955

โรงพยาบาลบ้านหมอ โทรศัพท์ 036-201595

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราชฎร์สระบุรี โทรศัพท์ 036-316589

โรงพยาบาลมิชชั่น ศูนย์สุขภาพมวกเหล็ก โทรศัพท์ 036-720600-3

คลินิกแพทย์สิงห์ชัย โทรศัพท์ 036-201373

 

ชัยนาท

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสรรคบุรี โทรศัพท์ 056-481016

โรงพยาบาลวัดสิงห์ โทรศัพท์ 056-461983

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โทรศัพท์ 056-411055

 

ลพบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลพบุรี โทรศัพท์ 036-62-1537-45

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โทรศัพท์ 036-621537-45

 

สิงห์บุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-522508-11

โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทรศัพท์ 036-581332


อ่างทอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสามโก้ โทรศัพท์ 0-35697404

โรงพยาบาลไชโย โทรศัพท์ 035-647018

 

ฉะเชิงเทรา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบางปะกง โทรศัพท์ 038-531286

โรงพยาบาลสนามชัยเขต โทรศัพท์ 038-597048

โรงพยาบาลพุทธโสธร โทรศัพท์ 038-814375-8

โรงพยาบาลบางคล้า โทรศัพท์ 038-541009-10

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลโสธราเวช โทรศัพท์ 038-812709

 

ปราจีนบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ โทรศัพท์ 037-216145-64

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โทรศัพท์ 037-211591

โรงพยาบาลนาดี โทรศัพท์ 037-289057

 

สระแก้ว

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระยุพราชสระแก้ว โทรศัพท์ 037-243018-20

โรงพยาบาลวัฒนานคร โทรศัพท์ 037-261345

 

นครนายก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครนายก โทรศัพท์ 037-311151-2, 037-312440-1

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ โทรศัพท์ 037-395085-8

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทรศัพท์ 037-939010

โรงพยาบาลบ้านนา โทรศัพท์ 037-381832

โรงพยาบาลองครักษ์ โทรศัพท์ 037-391618

 

สมุทรปราการ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-701-8135

โรงพยาบาลบางพลี โทรศัพท์ 02-312-2990

โรงพยาบาลบางจาก โทรศัพท์ 02-464-3002

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดง โทรศัพท์ 02-818-9000

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 โทรศัพท์ 02-769-2900

 

กาญจนบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โทรศัพท์ 034-642102-3

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โทรศัพท์ 034-611033

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทรศัพท์ 034-322999

โรงพยาบาลมะการักษ์ โทรศัพท์ 034-542031, 034-541859-60

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย์ โทรศัพท์ 034-686027

ภาคเอกชน

เมเจอร์ เมดิคอล คลินิก โทรศัพท์ 034-625229

 

นครปฐม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครปฐม โทรศัพท์ 034-254150-4

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โทรศัพท์ 034-225-818

โรงพยาบาลกำแพงแสน โทรศัพท์ 034-281686

โรงพยาบาลสามพราน โทรศัพท์ 034-311021, 034-321998

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา โทรศัพท์ 034-996445-52

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โทรศัพท์ 034-961113-9

โรงพยาบาลดอนตูม โทรศัพท์ 034-381768

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โทรศัพท์ 02-849-6600

ภาคเอกชน

คลินิคสีชมพู โทรศัพท์ 080-244-4799

 

ราชบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลราชบุรี โทรศัพท์ 032-719600-50

โรงพยาบาลบ้านโป่ง โทรศัพท์ 032-343733

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทรศัพท์ 032-241102

โรงพยาบาลโพธาราม โทรศัพท์ 032-355300-9

 

สุพรรณบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบางปลาม้า โทรศัพท์ 035-587265

โรงพยาบาลศรีประจันต์ โทรศัพท์ 035-581749

โรงพยาบาลด่านช้าง โทรศัพท์ 035-509696

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทรศัพท์ 035-521709

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ โทรศัพท์ 035-531077

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โทรศัพท์ 035-578033

โรงพยาบาลบางปลาม้า โทรศัพท์ 035-400578

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลศุภมิตร โทรศัพท์ 035-500283-8

ส่องแสงโพลีคลินิก โทรศัพท์ 035-505299

 

ประจวบคีรีขันธ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-601060-4

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โทรศัพท์ 032-621155

โรงพยาบาลหัวหิน โทรศัพท์ 032-520605

 

เพชรบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทรศัพท์ 032-709999

โรงพยาบาลชะอำ โทรศัพท์ 032-471809

โรงพยาบาลแก่งกระจาน โทรศัพท์ 032-459258

โรงพยาบาลบ้านลาด โทรศัพท์ 032-490151

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โทรศัพท์ 032-417070-9

 

สมุทรสาคร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-427099

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทรศัพท์ 034-844430

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทรศัพท์ 034-419555

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โทรศัพท์ 02-431-0070

โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 โทรศัพท์ 034-826729

โรงพยาบาลมหาชัย โทรศัพท์ 034-424990

 

สมุทรสงคราม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนภาลัย โทรศัพท์ 034-761478

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โทรศัพท์ 034-723045

 

ชุมพร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชุมพร เขตอุดมศักดิ์ โทรศัพท์ 077-503672-4

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ โทรศัพท์ 077-505005-8

 

สุราษฎร์ธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 077-272231

โรงพยาบาลเกาะสมุย โทรศัพท์ 077-421399

ภาคเอกชน

ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาล โทรศัพท์ 077-245721-6

คลินิก ศูนย์การแพทย์พัฒนา โทรศัพท์ 084-9000194

 

นครศรีธรรมราช

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-340250

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โทรศัพท์ 075-481135

โรงพยาบาลทุ่งสง โทรศัพท์ 075-410100

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โทรศัพท์ 075-383250

โรงพยาบาลท่าศาลา โทรศัพท์ 075-521333

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลนครพัฒน์ โทรศัพท์ 075-305999

 

พัทลุง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพัทลุง โทรศัพท์ 074-609500

โรงพยาบาลตะโหมด โทรศัพท์ 074-695140

โรงพยาบาลบางแก้ว โทรศัพท์ 074-697381-3

 

ระนอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลระนอง โทรศัพท์ 077-812630


ภูเก็ต

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ 076-237237

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทรศัพท์ 076-254425

อารินทร์คลินิก โทรศัพท์ 076-294030

โรงพยาบาลสิริโรจน์ โทรศัพท์ 076-249400

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ (ภูเก็ต) โทรศัพท์ 076-254579

คลินิกเวชกรรมแพทย์วีรวัฒน์ โทรศัพท์ 076-292931

 

กระบี่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกระบี่ โทรศัพท์ 075-611202

 

พังงา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพังงา โทรศัพท์ 076-414145

โรงพยาบาลบางแก้ว โทรศัพท์ 074-697111

 

ตรัง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกันตรัง โทรศัพท์ 075-251256 ต่อ 1606

โรงพยาบาลตรัง โทรศัพท์ 075-218018

โรงพยาบาลห้วยยอด โทรศัพท์ 075-271049

 

สงขลา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-273100

โรงพยาบาลเทพา โทรศัพท์ 074-376359-60

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-455000

โรงพยาบาลควนเนียง โทรศัพท์ 074-386007-9

ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ โทรศัพท์ 074-338100ต่อ1933,1932

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทรศัพท์ 074-211521

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-272800

หมอจิตติคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 074-216146

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-366966

 

ปัตตานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปัตตานี โทรศัพท์ 073-335134-8

โรงพยาบาลหนองจิก โทรศัพท์ 073-437174 ต่อ 101

โรงพยาบาลปะนาเระ โทรศัพท์ 073-499063

 

ยะลา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลยะลา โทรศัพท์ 073-244711-8

โรงพยาบาลเบตง โทรศัพท์ 073-321025

 

นราธิวาส

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุไหงปาดี โทรศัพท์ 073-515787

โรงพยาบาลระแงะ โทรศัพท์ 073-672096

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โทรศัพท์ 073-511379

โรงพยาบาลสุไหงโกลก โทรศัพท์ 073-615162

 

สตูล

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลท่าแพ โทรศัพท์ 074-787442

 

จันทบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โทรศัพท์ 039-324975

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทรศัพท์ 039-319888

 

ชลบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์ 038-931000

โรงพยาบาลบางละมุง โทรศัพท์ 038-411551-2

โรงพยาบาลพานทอง โทรศัพท์ 038-451141

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 038-245700

โรงพยาบาลอ่าวอุดม โทรศัพท์ 038-351010-2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-103153

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-932450

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 038-455067

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โทรศัพท์ 038-322157

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โทรศัพท์ 038-273034

โรงพยาบาลพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-460333 ต่อ 1600

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ โทรศัพท์ 038-343565-8

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล โทรศัพท์ 038-488777

โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชันแนล โทรศัพท์ 038-491888

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โทรศัพท์ 038-320300

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทรศัพท์ 038-259999

ชัญญาคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 038-360510

ธานินทร์คลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 038-323212

 

ระยอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลระยอง โทรศัพท์ 038-611104

โรงพยาบาลวังจันทร์ โทรศัพท์ 038-666174

โรงพยาบาล โทรศัพท์ 038-038050

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทรศัพท์ 038-921999

 

ตราด

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลตราด โทรศัพท์ 039-511040

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ - ตราด โทรศัพท์ 039-532735

 

หนองคาย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทรศัพท์ 042-431287

โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โทรศัพท์ 042-483125

โรงพยาบาลสระใคร โทรศัพท์ 042-419191

โรงพยาบาลหนองคาย โทรศัพท์ 042-413461

 

เลย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเลย โทรศัพท์ 042-862123

 

อุดรธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุดรธานี โทรศัพท์ 042-245555

โรงพยาบาลเพ็ญ โทรศัพท์ 042-279372

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โทรศัพท์ 042-398406

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเอกอุดร โทรศัพท์ 042-340333

 

นครพนม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ 042-511424

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง โทรศัพท์ 042-513254

 

มุกดาหาร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-519179

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โทรศัพท์ 042-638136

 

สกลนคร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสว่างแดนดิน โทรศัพท์ 042-721636

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร โทรศัพท์ 042-708012

โรงพยาบาลพังโคน โทรศัพท์ 042-771222

 

ร้อยเอ็ด

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518200

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทรศัพท์ 043-567231-2

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โทรศัพท์ 043-563211

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โทรศัพท์ 043-508151

โรงพยาบาลปทุมรัตต์ โทรศัพท์ 043-587074

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทรศัพท์ 043-589074

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช โทรศัพท์ 043-511436

 

ขอนแก่น

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ 043-336789

โรงพยาบาลบ้านฝาง โทรศัพท์ 043-269206

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-348360-8

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โทรศัพท์ 043-446113

โรงพยาบาลชุมแพ โทรศัพท์ 043-311044

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 043-236808

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลขอนแก่นราม โทรศัพท์ 043-333800

 

มหาสารคาม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-741225-9

โรงพยาบาลนาดูน โทรศัพท์ 043-797015

โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย โทรศัพท์ 043-791381

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โทรศัพท์ 043-761330

 

กาฬสินธุ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811520

โรงพยาบาลกุฉนารายณ์ โทรศัพท์ 043-851290

โรงพยาบาลกมลาไสย โทรศัพท์ 043-899570

 

อำนาจเจริญ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-511940-8 ต่อ 1037


ศรีสะเกษ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-612502

โรงพยาบาลยางชุมน้อย โทรศัพท์ 045-687262-3

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โทรศัพท์ 045-689043

 

ยโสธร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลยโสธร โทรศัพท์ 045-714041

โรงพยาบาลกุดชุม โทรศัพท์ 045-789425-7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โทรศัพท์ 045-780120

 

อุบลราชธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทรศัพท์ 045-321173-5 ต่อ 333

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โทรศัพท์ 045-489099

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทรศัพท์ 045-362521

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 045-312992-3

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โทรศัพท์ 045-319300

 

สุรินทร์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-521200

โรงพยาบาลสังขะ โทรศัพท์ 044-571028

โรงพยาบาลสำโรงทาบ โทรศัพท์ 044-541090

โรงพยาบาลรัตนบุรี โทรศัพท์ 044-536203

โรงพยาบาลชุมพลบุรี โทรศัพท์ 044-596321-3

โรงพยาบาลปราสาท โทรศัพท์ 044-551295

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรศัพท์ 044-508242

 

นครราชศรีมา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-235000

โรงพยาบาลขามสะแกแสง โทรศัพท์ 044-383577-9

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทรศัพท์ 044-228344

โรงพยาบาลห้วยแถลง โทรศัพท์ 044-301068

โรงพยาบาลครบุรี โทรศัพท์ 044-444490-5

โรงพยาบาลโชคชัย โทรศัพท์ 044-202547

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทรศัพท์ 044-273370-5

โรงพยาบาลหนองบุญมาก โทรศัพท์ 044-330105-6

โรงพยาบาลสีคิ้ว โทรศัพท์ 044-412461

โรงพยาบาลโนนสูง โทรศัพท์ 044-326389

โรงพยาบาลโนนไทย โทรศัพท์ 044-381032

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-395000

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 044-756150-4

โรงพยาบาลจักราช โทรศัพท์ 044-399641-2

โรงพยาบาลปักธงชัย โทรศัพท์ 044-969234-6

โรงพยาบาลปากช่อง โทรศัพท์ 044-313870

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปากช่องนานา โทรศัพท์ 044-311856 ต่อ 156

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โทรศัพท์ 044-261-261

โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทรศัพท์ 044-262000

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โทรศัพท์ 044-263777

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา โทรศัพท์ 044-429999

โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง โทรศัพท์ 044-756313

 

บุรีรัมย์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-615002

โรงพยาบาลนางรอง โทรศัพท์ 044-631374

โรงพยาบาลหนองกี่ โทรศัพท์ 044-653314-6

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โทรศัพท์ 044-650317-9

โรงพยาบาลคูเมือง โทรศัพท์ 044-699238-40

โรงพยาบาลบ้านกรวด โทรศัพท์ 044-679428

โรงพยาบาลลำปลายมาศ โทรศัพท์ 044-661242

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โทรศัพท์ 044-637142

 

ชัยภูมิ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-837100

โรงพยาบาลจัตุรัส โทรศัพท์ 044-851499

โรงพยาบาลภูเขียว โทรศัพท์ 044-861700-3

 

เชียงใหม่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221517-8

โรงพยาบาลนครพิงค์ โทรศัพท์ 053-999200

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-890238

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941300

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221975-8

โรงพยาบาลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-218127

โรงพยาบาลสะเมิง โทรศัพท์ 053-487124-5

โรงพยาบาลฮอด โทรศัพท์ 053-461095

โรงพยาบาลฝาง โทรศัพท์ 053-451144

โรงพยาบาลธัญญรักษ์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-298082-5

โรงพยาบาลสารภี โทรศัพท์ 053-321179

โรงพยาบาลสันทราย โทรศัพท์ 053-498996

โรงพยาบาลสันป่าตอง โทรศัพท์ 053-311404

โรงพยาบาลหางดง โทรศัพท์ 053-411693

โรงพยาบาลดอยเต่า โทรศัพท์ 053-469018

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรศัพท์ 053484010

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1 โทรศัพท์ 053-852590-6

โรงพยาบาลดารารัศมี โทรศัพท์ 053-299167

อัจฉรา-อาทิตย์ คลินิก โทรศัพท์ 053-808767

โรงพยาบาลราชเวช โทรศัพท์ 053-801999

 

แม่ฮ่องสอน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053-621621-6

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โทรศัพท์ 053-611378

 

ลำปาง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลำปาง โทรศัพท์ 054-223623-7

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทรศัพท์ 054-839305

โรงพยาบาลเกาะคา โทรศัพท์ 054-281393

 

ลำพูน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลำพูน โทรศัพท์ 053-569100

โรงพยาบาลบ้านธิ โทรศัพท์ 053-501703

โรงพยาบาลป่าซาง โทรศัพท์ 053-555400

 

น่าน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โทรศัพท์ 054-791104

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ โทรศัพท์ 054-773035

 

พะเยา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปง โทรศัพท์ 054-497023

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โทรศัพท์ 054-482778

โรงพยาบาลพะเยา โทรศัพท์ 054-409300

 

เชียงราย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศัพท์ 054-482777-8

โรงพยาบาลแม่ลาว โทรศัพท์ 053-603100

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทรศัพท์ 053-717649-50

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-916000

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์ 053-910999

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ์คเชียงราย โทรศัพท์ 053-711366

 

แพร่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแพร่ โทรศัพท์ 054-535000

โรงพยาบาลสอง โทรศัพท์ 054-591575

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โทรศัพท์ 054-613195

โรงพยาบาลร้องกวาง โทรศัพท์ 054-597298

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน โทรศัพท์ 054-625300

 

ตาก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 055-531221

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทรศัพท์ 055-541632

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ โทรศัพท์ 055-514375

โรงพยาบาลแม่ระมาด โทรศัพท์ 055-581229

โรงพยาบาลสามเงา โทรศัพท์ 055-549257-8

 

พิษณุโลก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช โทรศัพท์ 055-270300

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทรศัพท์ 055-541632

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร โทรศัพท์ 055-245070 ต่อ 73009

โรงพยาบาลเนินมะปราง โทรศัพท์ 055-399055-6

มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-962329

โรงพยาบาลพรหมพิราม โทรศัพท์ 055-369034

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทรศัพท์ 045-781020

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลพิษณุเวช โทรศัพท์ 055-909000

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โทรศัพท์ 055-218777

 

สุโขทัย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุโขทัย โทรศัพท์ 055-612189

โรงพยาบาลศรีสังวร โทรศัพท์ 055-682030-43

โรงพยาบาลสวรรคโลก โทรศัพท์ 055-641592

 

เพชรบูรณ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-748030

โรงพยาบาลเขาค้อ โทรศัพท์ 056-728075-6

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โทรศัพท์ 056-723911-6

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง โทรศัพท์ 056-719237-8

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โทรศัพท์ 056-928169-70

ภาคเอกชน

คลินิกหมอมงคลเวชกรรม โทรศัพท์ 056-702903

 

อุตรดิตถ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-416084

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โทรศัพท์ 055-428105

โรงพยาบาลน้ำปาด โทรศัพท์ 055-481574-7

 

กำแพงเพชร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-714223-5

โรงพยาบาลปางศิลาทอง โทรศัพท์ 055-712473

โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์ โทรศัทพ์ 055-725272

 

พิจิตร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โทรศัพท์ 056-621355

โรงพยาบาลวชิรบารมี โทรศัพท์ 056-692270-7

โรงพยาบาลพิจิตร โทรศัพท์ 055-714223-5

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ 056-631131-2

 

นครสวรรค์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลาดยาว โทรศัพท์ 056-385012

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โทรศัพท์ 056-256454

โรงพยาลเก้าเลี้ยว โทรศัพท์ 056-383564

โรงพยาบาลท่าตะโก โทรศัพท์ 056-249036

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย โทรศัพท์ 056-279028 ต่อ 132

โรงพยาบาลพยุหะคีรี โทรศัพท์ 056-341755

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลรัตนเวช โทรศัพท์ 055-212222

 

อุทัยธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-511081

 

บึงกาฬ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบึงกาฬ โทรศัพท์ 042-491161-3

 

หนองบัวลำภู

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-312384

กระบี่

โรงพยาบาลกระบี่
นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์

กรุงเทพ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แพทย์หญิงบรินดา อุจวาที
แพทย์หญิงสุชาดา มหาวนากูล

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
พ.อ. บัณฑิต จันทะยานี
พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
พ.อ. ศุภชัย อินทรปรีชา
ร.อ. อิสระ สมพร
พล.ท. พรเลิศ จำเรียง
พ.อ. สมชาย วงษ์ประกอบ
พ.อ. รวีโรจน์ เปานิล
พ.อ. อานนท์ จาตกานนท์
พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล
พ.ท. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
พ.ต.หญิง สุมาภา ชัยอำนวย
พล.ต.ชูศิลป์ คุณาไทย
พ.ท.นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล
พ.อ. สุรเดช จารุจินดา
พ.อ. สุภัส จันทร์สุนทราพร
พ.อ. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
พล.ต. จิระศักดิ์ แก้วฉิม
พ.อ. จรัสพงศ์ เกษมมงคล
พ.อ. ณัฐพงษ์ สนธยานนท์
แพทย์หญิงฑุติพร เหลืองสุวิมล
พลตรีนพ. วรายุต สถิตย์เสถียร
พล.ต. ไกรวัชร ธีรเนตร
นายแพทย์สมภพ ภู่พิทยา
พ.ท.หญิง กัลยา ตัณชวนิชย์
พล.ท. หญิง พรฑิตา ชัยอำนวย
ร.ต. ทองแดง ฝูงใหญ่
พล.ท.นพ. วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์
พ.อ.ร.ศ. ศุภชัย วงศ์พิเชฐชัย
นายแพทย์กฤติ เนื่องจำนงค์
พ.อ.(พ)นพ. กิฎาพล วัฒนกูล
แพทย์หญิงนฤมล ปัญจมะวัต
พลตรีนพ. สมชาย ว่องไวพานิช
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ประดิษฐ์พรกูล
พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต
พ.อ.พญ. พรรณบุปผา ชูวิเชียร
พ.อ.หญิง อารียา เทพชาตรี
พ.อ.หญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์
พญ. กฤชยา เนตริยานนท์
พ.ต. ปณิธาน ประดับพงษา
นายแพทย์มานพ อมรรุ่งมีธรรม
พ.ท.นายแพทย์วิภู กำเหนิดดี
พ.อ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
พล.ต. กิตติพล ภัคโชตานนท์
พ.อ. ธาดา ธันยปาลิต

โรงพยาบาลศิริราช
นายแพทย์อานุภาพ เอื้ออารี
นายแพทย์สมพงษ์ วงศ์โลหะภัณฑ์
นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา
แพทย์หญิงอัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
นายแพทย์กรกฎ ศิริมัย
นายแพทย์สมุทร จงวิศาล
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
นายแพทย์พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
แพทย์หญิงวารี ไพศาลสินทรัพย์
นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์
แพทย์หญิงปองศิริ คุณงาม

สถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
พ.อ. ประกอบชัย แดงเนียม
พ.อ. ไพรัช มีลาภ
พล.ต. บุณยรักษ์ พูนชัย
พ.ท. ปรัชญา ธุวะเศรษฐกุล
พ.อ. ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
พ.อ. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
พ.ท. ศิวบุตร์ สุขโต
พ.อ. ฤทัย กลั่นนุการ
พ.อ. จิรภัทร ชมภูแสง
พ.อ. จินตนา แดงเนียม

สถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
พลโท วิทยา ช่อวิเชียร

กรมแพทย์ทหารบก
พลเอก บุญเลิศ จันทราภาส
พล.ต. อิสสระชัย จุลโมกข์
พล.ต. รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร
พล.ต. ธีรยุทธ ศศิประภา
พันเอก ประสงค์ ล้อมทอง
พ.อ. ดิสกุล สงวนตระกูล
พ.อ. นพพร กลั่นสุภา
พันเอก จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
พันเอก วิม แจ้งยอดสุข
พล.ต. อนนต์ นอบไทย

กรมแพทย์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา
พ.อ.หญิง ยุพาพิน จุลโมกข์

กรมแพทย์ทหารเรือ
นายแพทย์มะโนธรรม พงษ์อำไพ
พ.อ. เกษม ภิญโญชนม์
พ.อ. ชัชวาล บูรณรัช
พ.อ. ทักษิณ เจียมทอง
พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา

โรงพยาบาลบางนา
พญ. พนิดา วิทยาวงศรุจิ
พ.ต.นพ. เจษฎา ศรมยุรา

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
พล.ต. มาวิน โอสถ
พ.อ. ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า
พล.ต. สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
พล.ต. บุญลือ วงษ์ท้าว
พ.อ. บุญเติม แสงดิษฐ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พ.อ.หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
พ.อ. กรีฑา ม่วงทอง
นายแพทย์ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
น.ต. นิเวศ เด่นรัศมีเทพ
น.ท. อิศรพงษ์ ยรรยง
น.ท.หญิง จิตรสุดา วัชรสินธุ์
พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร
นายแพทย์เอกชัย วงศ์สรรคกร
นาวาอากาศเอกหญิง ศศินภิส แจ่มถาวร
น.อ.หญิง ภัทริกา เทพสิทธา
นายแพทย์วิญญู จันทรสุนทรกุล
น.อ.นพ. ไกรสร วรดิถี
น.ท. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นายแพทย์นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ
นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค
นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล
แพทย์หญิงรัตนา ล่ำพงศ์พันธุ์
แพทย์หญิงพิมพา บาลมงคล
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ นาคแก้ว

โรงพยาบาลตำรวจ
ร.ต.ท.หญิง รัชนี ชาญสุไชย
แพทย์หญิงพรพิมล เทพสวัสดิ์
นายแพทย์ยุธยา อวนกลิ่น
พ.ต.อ.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
พ.ต.ท. วีรภัต บุญธรรมติระวุฒิ

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
แพทย์หญิงรัชดา วิรัชพงศานนท์
นายแพทย์สมพงษ์ นาคพินิจ
แพทย์หญิงสิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล
แพทย์หญิงสายชลี ทาบโลกา

โรงพยาบาลราชวิถี
นายแพทย์อนนท์ บริณายกานนท์
แพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล
นายพทย์วันชัย ทีปประสาน
นายแพทย์ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
นายแพทย์คณิต ออตยะกุล
นายแพทย์เกศธำรง ตันตยาคม
แพทย์หญิงวชิรา อุดมพรมงคล
แพทย์หญิงชญาดา วงศ์เวียร
แพทย์หญิงพนิดา สิรินิธิกร
นายแพทย์อภิธาน พวงศรีเจริญ
แพทย์หญิงอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ

นวลวรรณคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงนวลวรรณ สิริพิพัฒน์

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิค
แพทย์หญิงอัจฉรา สุขแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงธนันต์ ศุภศิริ
แพทย์หญิงพรทิพย์ อัชชสวัสดิ์
นายแพทย์อานนท์ วรยิ่งยง
รศ.พญ. สุปราณี นิรุตติศาสน์
นายแพทย์สุชาติ ศุภปีติพร
นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัย
นายแพทย์จักรพงษ์ เสาธงทอง
แพทย์หญิงณณศรี สินธุภัค
นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
นายแพทย์นรินทร์ เตชะนิรัติศัย
แพทย์หญิงพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
แพทย์หญิงรัตนา รัตนาธาร
แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แพทย์หญิงอรชุมา หุตะโกวิท
แพทย์หญิงพัชรา ธนธีรพงษ์
นายแพทย์สุรจักร เหล่าสุวรรณ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์สมยศ คุณจักร
แพทย์หญิงปิยมาศ สิริวรารมย์
นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
แพทย์หญิงพัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล
นายแพทย์ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
นายแพทย์นรินทร์ สุขะวัชรินทร์
แพทย์หญิงสุวรรณา ชั้นประดับ
แพทย์หญิงวารี จิรอดิศัย
แพทย์หญิงภัทร์ สิทธิการิยกุล
นายแพทย์จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
รศ.นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
นายแพทย์นราทร โสภณประภากรณ์
แพทย์หญิงรัตนา สายพานิชย์
นายแพทย์สมยศ จารุวิจิตรรัตนา

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
นายแพทย์เฉลิมชัย ชินตระการ

กรมแพทย์ทหารเรือ
นายแพทย์มะโนธรรม พงษ์อำไพ

โรงพยาบาลสมิติเวช
แพทย์หญิงนลินี สุทธิพิศาล
แพทย์หญิงกิตตินันท์ สมุทรสินธุ์
แพทย์หญิงธิดา คงจรรักษ์
แพทย์หญิงอรพรรณ เตชฤทธิพิทักษ์
แพทย์หญิงมณี สุวรรณศิริกุล

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
นายแพทย์ธีระสิทธิ์ วงศ์เทียมชัย

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล
รศ.พญ. นลินทิพย์ ตำนานทอง
แพทย์หญิงวัชรีย์ สิทธิวงศ์
แพทย์หญิงปาลิดา นาคีศิริ
นายแพทย์อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช

โรงพยาบาลกรุงธน1
แพทย์หญิงสมพร ศรีสุภินานนท์

ลาดพร้าววังหินเวชกรรมคลินิค
แพทย์หญิงสุพิศ หยองอนุกูล

คลินิกหมออินทิรา
แพทย์หญิงอินทิรา โชติกพนิช

โรงพยาบาลกลาง

นายแพทย์สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
แพทย์หญิง เจณณัฏฐญา พลังแสงวิไล

โรงพยาบาลเลิดสิน
แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล
นายแพทย์ธีระพล สมหมายไชยา
แพทย์หญิงจริยาพร ทวีชัยการ
แพทย์หญิงปภาดา ศรีวิภาโอภาส
แพทย์หญิงเลขา ดีรูป
แพทย์หญิงศิริวดี คงคาวิทูร
แพทย์หญิงรจเลข ศิวะสัตยานนท์
แพทย์หญิงเรืองรอง ไทยสุมิตร
นายแพทย์สมสิทธิ์ ชุณหรัศมิ์
นายแพทย์ปริย วิมลวัตรเวที
นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ
นายแพทย์พิพัฒน์ ชุมเกษียร
แพทย์หญิงประนอม คัมภีรวุฒิ
แพทย์หญิงปูชนิยะดา วิเชียรธรรม

โรงพยาบาลบางมด1
นายแพทย์ลภัส นาคสุริยันต์

โรงพยาบาลบางนา1/คลินิกแพทย์เจษ
พ.ต.นพ. เจษฎา ศรมยุรา

โรงพยาบาลยันฮี
นายแพทย์สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์
นายแพทย์อภิชัย ชัยดรุณ
แพทย์หญิงอุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง
แพทย์หญิงกมลพร พูลพุฒ

ศูนย์การแพทย์ BDC by ดร.อรวรรณ
นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง
น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
น.ท. ชัยวัฒน์ เทพเสนา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์๗ (สาขาประเวศ)
แพทย์หญิงสัณห์ทิพย์ เนื่องจำนงค์
แพทย์หญิงชลัยย์พร เอี่ยมศิริถาวร

ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก
นายแพทย์วิชัย นรเศรษฐีกุล

โรงพยาบาลสงฆ์
แพทย์หญิงทวีพร กาญจนกาศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
น.อ.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา
นายแพทย์ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิ
นพ. พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร
แพทย์หญิงพรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์
นายแพทย์สมภพ วานิยะพงศ์
นาวาเอก สุวิทย์ ลิ้มประเสริฐ

โรงพยาบาลมิชชั่น/โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
นาวาเอก ไทยินทร์ ศรีมงคล
นายแพทย์สุรศักดิ์ เจือจรุงใจ
แพทย์หญิงสุภาวดี ภัทรทิวานนท์

โรงพยาบาลวิภาวดี/คลินิกวีรวุฒิการแพทย์
นายแพทย์วีรวุฒิ เอกกมลกุล

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นายแพทย์ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
นายแพทย์สมชัย โกวิทเจริญกุล
แพทย์หญิงเมตตา ปิยะพงศ์
แพทย์หญิงศิวาพร ยิ่งศักดิ์มงคล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
แพทย์หญิงอรุณลักษณ์ โคมินทร์
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
แพทย์หญิงอรชร เอี่ยมอารีรัตน์

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
นายแพทย์วีระเดช วีระพงศ์เศรษฐ์
แพทย์หญิงน้ำค้าง แก้วก่า

กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.ท. ศุภกิตติ ขัมพานนท์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์หญิงกมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์
นายแพทย์ฉกาจ ผ่องอักษร
นายแพทย์สมพล เทพชุม

บางโพ-โพลีคลินิค
แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศรีคิรินทร์

หลักสี่โพลีคลินิค
นายแพทย์อรรถพล กงวิไล

บางกอกคลินิค
นายแพทย์วิชัย ตั้งสถาพรพงษ์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
นายแพทย์อัศจรรย์ จันทนพ

สถาบันเวชศาสตร์การบิน
น.ต. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล
แพทย์หลวงสวนจิตรลดา
แพทย์หญิง.คุณหญิง วิศวัจฉริยา โภวาที
แพทย์หลวงสวนจิตรลดา
พ.อ.หญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ

โรงพยาบาลพญาไท ๒
พ.อ. สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ

โรงพยาบาลพญาไท ๓
แพทย์หญิงจิตติมา อัยสานนท์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แพทย์หญิงฐิติญา งามมีศรี
นายแพทย์ศุทธพร รัตนภานพ
แพทย์หญิงศิดิภา โชติชัยสถิตย์
นพ. ไพศาล อภิมนต์บุตร
แพทย์หญิงยุพดี ฟู่สกุล
แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต
นายแพทย์ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์

ศูนย์แพทย์ฉัตรลดา
นายแพทย์สุทธิรักษ์ ชอุ่มทอง

โรงพยาบาลวัฒโนสถ
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์

โรงพยาบาลบีแคร์
นายแพทย์อุทิตย์ พิทักษ์ทอง
แพทย์หญิงนิศากร ประสิทธิแสง

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ สภากาชาดไทย
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส
พญ. ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
แพทย์หญิงอมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
แพทย์หญิงอารีย์ กิจศิริกุล
แพทย์หญิงเนตรนภา ยังรอต
แพทย์หญิงทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์
แพทย์หญิงณิฎชธร มติพัฒน์

โรงพยาบาลสมิติเวช
แพทย์หญิงจิระพรรณ วินัยกุลพงค์

โรงพยาบาลปิยะเวท
นายแพทย์วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์
แพทย์หญิงณัชชา หริณะรักษ์
นายแพทย์วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล.

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
นายแพทย์ธนเดช เลิศเจริญโชค

รัชฎาคลินิกเวชกรรม(รัชฏาโพลีคลินิค)
นายแพทย์วิชัย ลิ่มระนางกูร

ศูนย์รักษาความปลอดภัยบก.ทหารสูงสุด
นายแพทย์ทรงพล นีระสิงห์
นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

69 สหคลินิก
นายแพทย์ศิริยศ วนิชชานนท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6
แพทย์หญิงลดาวัลย์ นวลแจ่ม

สุคนธาคลินิค โรบินสันรัชดา
แพทย์หญิงสุคนธา กนกศิลป์

สถาบันราชานุกูล
แพทย์หญิงมณีรัตน์ สุรวงษ์สิน

เบญจบริรักษ์เวชคลินิก
ร้อยเอกนายแพทย์อุกฤษ จิรภัทรสุนทร

กรมแพทย์ทหารอากาศ
น.อ.หญิง กรรณิกา กออนันตกูล

โรงพยาบาลธนบุรี ๑
นายแพทย์ปรัชญา ศรีสว่าง
แพทย์หญิงประไพพร แต่งอักษร

โรงพยาบาลราชทัณฑ์
นายแพทย์พรกิจ กิจจารุวัฒนากูล

คลินิกนายแพทย์วิสุทธิ์
นายแพทย์รัชฏ์ เนียมวงศ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓
แพทย์หญิงเอมอร สิริพร

สถาบันประสาทวิทยา
แพทย์หญิงกาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์

ทวีชัยคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงจันทร์ทิภา จรัสพรประภา

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
นายแพทย์ตรีรัตน์ ยังรอต
ร้อยเอกนพ. อรรณพ ตัณฑจินะ

สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
แพทย์หญิงทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์
นายแพทย์ภูษิต รัตนธรรม
พ.อ.หญิง นันท์มนัส โกศลยุทธสาร
นาวาอากาศเอก ธีระพล กรีพานิช
ร.ท. วชิรพงศ์ เอกไพบูลย์

สำนักแพทย์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333
พล.อ.ต.นพ. คำพร ชาญวิเศษ

คลินิคเครือข่าย ร.พ.นวมินทร์
นายแพทย์กิตติศัพท์ สินธพสิริคุณ

วุฒิสภา
นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก

ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ
แพทย์หญิงนิตยา อยู่ภักดี

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๒
แพทย์หญิงพญ. ภัทรพร ริมชลา

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓
นายแพทย์วสันต์ บางกล่ำ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๙
แพทย์หญิงสุวประวีณ์ ริ้วเหลือง

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔
แพทย์หญิงปรัสญา ชีวะพฤกษ์

กองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ. บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
นายแพทย์ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์
พ.ต. จันทรา เจณณวาสิน

ศูนย์ Holistic Medical Centre(Villa Medica)
นายแพทย์ปวีณ ฐิตารีย์

โฮมคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงกรรณิกา เพิ่มพูนอนันต์ชัย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖
นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ

ธาระคลินิก
แพทย์หญิงนงลักษณ์ วนิชผล

ร้านมานพเวชเภสัช
แพทย์หญิงนิตต์นันท์ เลิศสุทธิรักษ์(เทอดเกียรติ)

บริษัทไทย ดีไวช์ กรุ๊ป จำกัด ช่อง 9 อสมท.
แพทย์หญิงประภาส์ วิชัย

โรงพยาบาลเปาโล
แพทย์หญิงพนิดา ธงทอง
นายแพทย์พันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
แพทย์หญิงภิญญารัตน์ ศักดิ์วัฒนเวคิน
แพทย์หญิงนฤมล มากปลิก

เดอร์มา คลินิก
แพทย์หญิงวิภา สุภาจารุพันธุ์
นายแพทย์ธนัพงค์ เธียรวุฒิวงศ์

สุขสันต์-ธนบุรี คลินิกการแพทย์
นายแพทย์ศรุต อำนวยผล

คลินิกเมดิคอส
นายแพทย์อยุทธ ธัมมวิจยะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐
นายแพทย์ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี
แพทย์หญิงปารรัตน์ วุฒิเจริญวงศ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐
นายแพทย์วันชัย ศรีทา

สามไหมคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงอุฬาพร เลิศรัตน์

โรงพยาบาลเซนทรัลเจเนอรัล
นายแพทย์กฤษฏิ์ชานนท์ รวมทรัพย์

MedConsult Clinic
แพทย์หญิงชนณดา ธีระกฤตานนท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖
นายแพทย์ดิฐพงศ์ เจริญวิวัฒนกุล

โรงพยาบาลหัวเฉียง
นายแพทย์ธนภัทร์ จิรภัทรสุนทร

โรงพยาบาลมนารมย์
นายแพทย์ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

คลินิกใกล้หมอ
แพทย์หญิงอรกมล ชัยรัชนีบูลย์

รมย์รวินท์คลินิ
แพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขิตกุล

โรงพยาบาลรามคำแหง
นายแพทย์ธีระธร อัศวินวินิจกุล

โรงพยาบาลวิภาราม
แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์

๒๒ เวชการคลินิ
นายแพทย์วรพงษ์ ทีปประสาน

เสาวรสคลินิคเวชกรรม
นายแพทย์สมภพ สูอำพัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙
แพทย์หญิงณวดี หิรัญรัศ

สกาวคลินิก
แพทย์หญิงปรารถนา ดวงคำ

โรงพยาบาลลาดพร้าว
แพทย์หญิงภาริน ธนนทวีกุล

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕
นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3
นายแพทย์วิระชิต แหวนหล่อ

โรงพยาบาลบางกอก ๙
แพทย์หญิงเพลินศรี จารุวร

คลินิกกว๋องสิวแพทย์แผนไทย
นายแพทย์จิงเหวยแซ่กัว

โรงพยาบาลหัวเฉียว (คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย)
แพทย์หญิงหรรษา กิตติวัฒโนคุณ
นายแพทย์เอี่ยมรุ่ง โชติพิทักษ์กุล
นายแพทย์เฉิน จือ เฉิน
นายแพทย์หวังเก๋อ

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
พ.ท. อิทธินันท์ โชติช่วง

กาญจนบุรี

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์
ร.อ.ณัฐวุฒิ สถาปนาวัตร

เมเจอร์ เมดิคอล คลินิก
แพทย์หญิงอัจฉราพร ลีเมน

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
พญ. บัวขาว สมบัติแสงอุไร

โรงพยาบาลท่าม่วง
แพทย์หญิงรุ่งรวี ชัยวัฒน์

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
แพทย์หญิงพัชรี มาบุญญานนท์

โรงพยาบาลมะการักษ์
แพทย์หญิงรัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

โรงพยาบาลท่าม่วง
แพทย์หญิงรุ่งรวี ชัยวัฒน์

กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายแพทย์พลรัตน์ เศรษฐกำเนิด
แพทย์หญิงขวัญพจน์ อวนพล
แพทย์หญิงนฎา จันทไทย
โรงพยาบาลนามน
นายแพทย์สัญญา สุปัญญาบุตร

กำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร
นายแพทย์โอภาส ไชยมหาพฤกษ์


ขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น
แพทย์หญิงอภิญญา เอี่ยมตระการ
นายแพทย์วัชรพงษ์ ริมทระ

โรงพยาบาลบ้านฝาง
แพทย์หญิงธนัสพร จตุปาริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
แพทย์หญิงรัตนา ทวีแสงสุขสกุล
นายแพทย์เทอดไทย ทองอุ่น
รศ.แพทย์หญิงพนารัตน์ ยิ้มแย้ม
แพทย์หญิงปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด
นายแพทย์ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖
แพทย์หญิงนงเยาว์ ประมุขกุล

โรงพยาบาลค่ายพัชรินทร
พันเอกสมนึก ตังบริบูรณ์รัตน์
นายแพทย์ปรีดา อารยาวิชานนท์

โรงพยาบาลขอนแก่นราม
นายแพทย์ไกรธร ธีรเนตร

เมดิแคร์ คลินิก
นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์

โรงพยาบาลอุบลรัตน์
นายแพทย์สัตตกรณ์ เหล่าชัย


จันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
นายแพทย์สุชาติ ตันตินิรามัย
นายแพทย์ฐิติกร ไกรสรกุล
แพทย์หญิงวิภา สารพกุล
แพทย์หญิงฐิติมาน งามเจริญรุจี
แพทย์หญิงกุลวรรณ ชัยเจริญพงศ์

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
นพ. วีรพล กนกรัตน์มณี

โรงพยาบาลท่าใหม่
แพทย์หญิงไพเราะ เพชราภิรัชต

โรงพยาบาลขลุง
แพทย์หญิงศิวพร เจียมรุจีกุล


ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
นายแพทย์สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์
แพทย์หญิงชญาดา วรสถิต
นายแพทย์สมชาย เอกปรัชญากุล
นายแพทย์ปกรณ์ วิทยประภารัตน์
นายแพทย์ธิติมา ไชยกูล
นายแพทย์องอาจ ศิริกูลพิสุทธิ์
ทันตแพทย์หญิงชลธิชา อารมณ์เสรี

โรงพยาบาลบางปะกง
นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์

โรงพยาบาลโสธราเวช
นายแพทย์อนุชา นันทปรีช

โรงพยาบาลสนามชัยเขต
แพทย์หญิงวิมล จังสมบัติศิริ

โรงพยาบาลพนมสารคาม
นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์

โรงพยาบาลบางคล้า
นายแพทย์ดิเรก ภาคกุล


ชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี
แพทย์หญิงปิยนุช เสมอวงษ์
นายแพทย์องอาจ ดีศิริ
นายแพทย์สุริยัน เครือละม้าน
แพทย์หญิงนัยนา พาน้อย
นายแพทย์รุ่งวิทย์ เหราปัตย์
แพทย์หญิงอุษา ศิริบุญฤทธิ์
นายแพทย์สมคิด ปิยะมาน
แพทย์หญิงกาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์
นายแพทย์ชาตรี ตันติยวงศ์
นายแพทย์ชาญวิทย์ ชัยสุริยะพันธ์

โรงพยาบาลพนัสนิคม
นายแพทย์วุฒิพงศ์ ดียิ่ง
นายแพทย์ทัศนีย์ เผือกพิพัฒน์

โรงพยาบาลบางละมุง
นายแพทย์ทัศนีย์ เผือกพิพัฒน์
นายแพทย์สุรพล ตั้งเจริญกิจสลุก

โรงพยาบาลพานทอง
แพทย์หญิงนงนาถ จวนแจ้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ร้อยโทนายแพทย์ธีรศักดิ์ มหามงคล
ร้อยเอกนายแพทย์ณัฐพล เดือนแจ่ม
ร้อยเอกนายแพทย์สุทธิใจ ใยทอง
นายแพทย์กิตติ โลหารชุน
นายแพทย์พัลลภ สุภากรณ์
นายแพทย์เกียงไกร กลิ่นทอง
น.ค.นายแพทย์ประสิน มงคลตรีลักษณ์

โรงพยาบาลอ่าวอุดม
แพทย์หญิงกุลวรรณ วุฒิเจริญใจ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แพทย์หญิงมยุรี พิทักษศิลป์
นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ
นายแพทย์กริชญ์ ฐิติพันธกุล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
แพทย์หญิงภาทัค วงศ์พิพิธ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
นายแพทย์พิธิต ชาญพิพัฒนชัย
นายแพทย์คมวุฒิ คนฉลาด
นายแพทย์สมพร เตชะพะโลกุล

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
นายแพทย์เขมณัฏฐ จตุรภัทรานนท์
แพทย์หญิงกิรณา จตุรภัทรานนท์

โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชันแนล
แพทย์หญิงกริชญ์ ฐิติพันธกุล

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
นายแพทย์ภาษิต ไทรงาม
นายแพทย์นิพนธ์ วรเมธกุล

ชัญญาคลินิกเวชกรรม
นายแพทย์ชัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปาริชาติคลินิก สาขาบิ๊กซี่พัทยาใต้
แพทย์หญิงอานันตยา ป้องกัน

ชานินทร์คลินิกเวชกรรม
นายแพทย์ชานินทร์ ตั้งจิตนม

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
พ.ท. ธิติพันธ์ วาจรัต
ร.อ. เชิดศักดิ์ ชินโคตรพงษ์
นายแพทย์ปณิธาน เปมะโยธิน

ชัยนาท

โรงพยาบาลมนารมย์
นายแพทย์บรรพต พินิจจันทร์

โรงพยาบาลวัดสิงห์
นายแพทย์ธวัชชัย แต้ประยูร

โรงพยาบาลหันคา
นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง

คลินิกแพทย์หญิงทิพย์ภวรรณ
แพทย์หญิงทิพย์ภวรรณ ทั่งศิริ

ชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิ
แพทย์หญิงบรรจง ครอบบัวบาน
นายแพทย์พยุงศักดิ์ สุจิตวัฒนศักดิ์

โรงพยาบาลคอนสวรรค์
แพทย์หญิงธนพร เจนบุรี

ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพร
นายแพทย์สุวิทย์ เอกอภิชน
แพทย์หญิงธัญญารัตน์ วงศ์วทัญญู
นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
นายแพทย์ปืนไทย เทพมณฑา
แพทย์หญิงบุญมณี คงแก้ว

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
ร้อยตำรวจทองแดง ฝูงใหญ่

เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แพทย์หญิงวิมลพรรณ แสงกิตติไพบูลย์
แพทย์หญิงมิทธิรา พิณโสภณ
แพทย์หญิงสิธิธร โชลิตกุล
แพทย์หญิงพัชรา เรืองวงศ์โรจน์
แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรานนท์

โรงพยาบาลป่าแดด
นายแพทย์วิมุตชพรรณ ไชยชนะ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข

โรงพยาบาลแม่ลาว
นายแพทย์เกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ร้อยเอกนายแพทย์อรรพ ตัณทินะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
นายแพทย์สุชาญ ปรญญา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
แพทย์หญิงเพลินพิศ ตัณทินะ

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ์ค/คลินิกนายแพทย์นพพร
นายแพทย์นพพร ชินภูมิวสนะ

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ์ค
นายแพทย์สมภพ วนเวชกุล

คลินิกส่วนตัว
นายแพทย์พิภพ เอี่ยมอรุณวรรณ

คลินิกเพื่อคุณ
นายแพทย์พัฒสรรค์ จินดาอภิรักษ์กุล

รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ

เชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครชียงใหม่
นายแพทย์กลม ทรายสุมทร
นายแพทย์ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
นายแพทย์ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์
นายแพทย์ชวนันท์ ชาญศิลป
นายแพทย์สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นายแพทย์อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ
นายแพทย์บุญส่ง เกษมพิทักษ์พงศ
นายแพทย์วีรวัฒน์ มุตตารักษ์
พญ. รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์

โรงพยาบาลนครพิงค์
แพทย์หญิงวรพินท์ โกมุทบุตร
แพทย์หญิงประกายวรรณ ตาเรืองศรี
แพทย์หญิงพนิดา คณาพันธ์
นพ. บูรณินทร์ ชีวสกุลยง

โรงพยาบาลแม่แจ่ม
นายแพทย์วิเชียร ศิริ

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
นายแพทย์วีรศักดิ์ รจิรวนิช

โรงพยาบาลสันกำแพง
นายแพทย์ไพศาล ธญญาวินิกุล

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
แพทย์หญิงณภัทร สิทธิศักดิ์

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
ร.อ.นิธิโชย บุญโชย

โรงพยาบาลราม ๑
นายแพทย์ทศพร วิทยาคม

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
แพทย์หญิงเพชรา หล่อวิทยา

โรงพยาบาลดารารัศมี
ร้อยตำรวจเอกนิมิตต์ อุตมา

อัจฉรา-อาทิตย์ คลินิก
แพทย์หญิงอัจฉรา เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

โรงพยาบาลสะเมิง
นายแพทย์สมพล นามวงษา

คลินิก เฮลท์ คอมเพล็กซ์
นายแพทย์อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ

โรงพยาบาลประสาท/คลินิกหมอจรูญ
นายแพทย์จรูญ จิตติวุฒิการ

โรงพยาบาลราชเวช
นายแพทย์วินิจ สีมาขจร

โรงพยาบาลจอมทอง
น.ท.นายแพทย์อุดม เกียรติวิชญ์

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
นายแพทย์อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

โรงพยาบาลช้างเผือก
นายแพทย์ชุมพล บุพการะกุล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
แพทย์หญิงปิยาภา วงศ์หล้า

สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
นายแพทย์ณัฐกร อนุกูลประเสริฐ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล
นายแพทย์ปิโยรส สัพโส


ตรัง

โรงพยาบาลตรัง
นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร
แพทย์หญิงธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์
นพ. สงกรานต์ จันทร์มุณี

โรงพยาบาลห้วยยอด
นายแพทย์ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
แพทย์หญิงสุดใจ มณีสุข

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
นายแพทย์ศักดิ์ชัย โพธินามทอง

ตราด

โรงพยาบาลกรุงเทพ - ตราด
นายแพทย์นฤนารถ นาคสุทธิ์

ตาก

โรงพยาบาลแม่สอด
นายแพทย์สมยศ เสริมศรีพงษ์
แพทย์หญิงสนธรา ชื่นเคียนคต
นายแพทย์โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ
แพทย์หญิงอร เต็มภัทราโชค

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นายแพทย์กฤษฎา สาเขตร์

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
ร.ต.หญิงจุลีรัตน์ เตชะวรินทร์เลิศ


1.ฐานข้อมูลบุคลากรแพทย์ฝังเข็ม: จัดเรียงตามชื่อจังหวัด

ก ข จ ฉ ช ต น บ ป พ ภ ม ย ร ล ศ ส ห อ


นครนายก

โรงพยาบาลนครนายก
นายแพทย์ประสิทธิ์ ยิ่งสุขกมล
นายแพทย์ฉัตรชัย ยถาภูธานนท์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
แพทย์หญิงลัคนา ฤกษ์ศุภผล
นายแพทย์สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.อ. ธนา สุรารักษ์
พ.อ. ภคเดชน์ มหัจฉริยวงศ์
พ.อ. ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์

นครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐม
นายแพทย์คมสรรค์ พงษ์ภักดี
แพทย์หญิงพิณพร เชาวน์วิวัฒน์
แพทย์หญิงนาตยา พละพลีวัลย์
นายแพทย์นพปฎล คูหาสวัสดิ์
นายแพทย์ปฐม วงษ์อุบล
แพทย์หญิงรจนีย์ กู้เกียรติกุลชัย
แพทย์หญิงศิวะพร สิงโต
นายแพทย์เลขา ด่านวิริยะกุล
นายแพทย์โชคชัย วงศ์บุบผา
นายแพทย์จตุภูมิ นีละศรี
นายแพทย์ประสงค์ นวตุรงค์
แพทย์หญิงณัฏฐ์นภพร วุฒิกุลเจนธีรา

โรงพยาบาลนครปฐม/พินิจอัมพรคลินิก
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
นายแพทย์วิสิทธิ์ กิติโชตน์กุล
นายแพทย์โสภณ ตันชัยเอกกุล
นายแพทย์ศักดิ์ชัย กิรวิทยาคม
นายแพทย์คมกริช สุกใส
แพทย์หญิงรัตนา ชาญเสริมกิจ
แพทย์หญิงสรรเสริญ สุขะวัชรินทร์
แพทย์หญิงนวลจิรา ประกายรุ่งทอง
แพทย์หญิงอินท์สุดา แก้วกาญจน์

โรงพยาบาลกำแพงแสน
นายแพทย์ประชา เชาว์วิวัฒน์
นายแพทย์สมชาย เจนลาภวัฒนกุล

โรงพยาบาลสามพราน
นายแพทย์พลกฤษณ์ สุระวิชรินทร์

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
พลอากาศตรีชัชวาล ณ นคร
นาวาอากาศเอกเกษม วิจัยธรรม
นอ. ทวิช ธุรกิตติวัณณการ
นอ. ไพรวัลย์ พัชรธรรม

โรงพยาบาลใกล้หมอ
นายแพทย์วิวัฒน์ โสตถิเวศว์

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
นายแพทย์สุนทร เสรีเชษฐพงศ์

โรงพยาบาลห้วยพลู
นายแพทย์วัฒนชัย อภิรักษ์จิต
แพทย์หญิงพัทธนันท์ พรานพนัส

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
นายแพทย์วิวัฒน์ สุรางค์ศรีรัฐ
นายแพทย์วรวิทย์ ซื่อสัตย์เวช
นายแพทย์สุรพงษ์ พิมพ์เอี่ยม
แพทย์หญิงสรรเสริญ สิริพงศ์ดี

โรงพยาบาลดอนตูม
นายแพทย์มนะชัย อิงสุรารักษ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
นายแพทย์เสฐณัฐ กิจลือเกียรติ
แพทย์หญิงสุวดี ว่องวสุพงศา
แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง
แพทย์หญิงวิภาวี ลักษณากร
แพทย์หญิงศิริญญา มาลา

คลีนิกส่วนตัว
นายแพทย์สุรชัย กอประเสริฐศรี

คลินิคสีชมพู
แพทย์หญิงดาลัด พิสุทธิวงษ์

นครพนม

โรงพยาบาลนาทม
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

โรงพยาบาลนครพนม.
นายแพทย์ชัยมงคล จันทศ

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
นายแพทย์นภภณ อิฐรัตน์
พันตรีนายแพทย์ทัศนัย ปริตโตทกพร
พันโทนายแพทย์อภิชาต สุวาส

นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายแพทย์สัจจา เทรอดไพสัณห์
นายแพทย์ดัมพ์ สุเมธเชิงปรัชญา
แพทย์หญิงวันทกรานต์ วงศ์วิกรม
นายแพทย์วุฒิชัย ไสยสมบัติ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายแพทย์ณัฏฐ์ บุญนิธิ
แพทย์หญิงหทัยมาศ โคตรสมพงษ์

โรงพยาบาลขามสะแกแสง
นายแพทย์ไพโรจน์ ช่างประหยัด
นายแพทย์สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์
แพทย์หญิงสิริลักษณ์ วันวาน

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
นายแพทย์ธนวัฒน์ สุทธรัตนกุล

โรงพยาบาลห้วยแถลง
นายแพทย์ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร
แพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์

โรงพยาบาลครบุรี
แพทย์หญิงสกาวเดือน นำแสงกุล

โรงพยาบาลโชคชัย
นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ชาญวิเศษ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
พ.อ.วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
พ.อ.วรทัศน์ โทเทรอดวิไล
พ.ต. สุรังค์ วิทยาวงศรุจิ
พ.อ. วรินทร ทานาค
พ.ท. สรรพชัย สุขียามานนท์
พ.อ. วุฒิชัย ปานทอง

โรงพยาบาลปากช่องนานา
นายแพทย์จรัญ อนันต์ชัยศิลป์
นายแพทย์นัฐวัฒน์ จันทะคุณ
แพทย์หญิงกุสุมา อนุตระกูลชัย

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
แพทย์หญิงอรฤดี โหจันทร์

โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี
นายแพทย์พูนเกียรติ ปัญญามิตร
นายแพทย์เอกชัย ทวยสอน

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
นายแพทย์ประวัติ ทรงทันตรักษ์

โรงพยาบาลหนองบุญมาก
นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ
นายแพทย์สมเกียรติ สอดโคกสูง

ศูนย์สุขภาพชุมชน
แพทย์หญิงปณิตตา กรียินดี

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา
นายแพทย์สุธี โกศล

โรงพยาบาลสีคิ้ว
นายแพทย์วีรวุฒิ พัฒนวรพงศ์

โรงพยาบาลโนนสูง
นายแพทย์วรวุฒิ สุพิชญ์

โรงพยาบาลสูงเนิน
แพทย์หญิงนิลเนตร วีระสมบัติ

นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แพทย์หญิงประชุมพร คงฤทธิ์
นายแพทย์ปาน ตัน

โรงพยาบาลนครพัฒน์
แพทย์หญิงอุษา หัสดินทร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
แพทย์หญิงนฤมล ทองตันหยง
นายแพทย์วิรุฬห์ ลิ้มสวาท

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
นายแพทย์ชาญวิทย์ คล้ายเอม

โรงพยาบาลทุ่งสง
แพทย์หญิงวรารัตน์ ร่าเริงวิจิตร

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ร้อยโทฎายิน แสนประดิษฐ์

โรงพยาบาลลานสกา
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เพียรจัด

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
พันเอกวิเชียร ชูเสมอ

ร้านกิจพิศาล
นายแพทย์พิศาล ถาวรวงษ์

โรงพยาบาลบางขัน
นายแพทย์ยุทธนา สุทธิธนากร

โรงพยาบาลหัวไทร
นายแพทย์วัชรพันธ์ ชัยวัชรวงศ์

นครสวรรค์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นายแพทย์อำนาจ สุขขี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นายแพทย์อรรถกฤต นิติเนาวรัตน์

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ท.หญิงอลิสา เกตุพงศ์
พ.อ.รังสิกร เกตุพงศ์
พ.อ.วีรัฐ เกษสาคร
พ.อ.นพพร จุลละบุษปะ
พ.อ. สมนึก บงกชมาลี

โรงพยาบาลรัตนเวช
แพทย์หญิงสุรางค์รัตน์ วรรธนะภูมิ

โรงพยาบาลท่าตะโก
นายแพทย์สุกิจ สมานไทย

นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แพทย์หญิงปรียานุช อันอดิเรกกุล
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัญยาอานนท์
นายแพทย์มนตรี ยวดยง
นายแพทย์สินชัย แว่นไวศาสตร์
นายแพทย์โกสินทร์ ตรีรัตน์วีรพงษ์
นายแพทย์ประวิช ชวชลาศัย
แพทย์หญิงอภิญญา กุณฑลลักษมี
นายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์
แพทย์หญิงเบญจมาศ แน่นอุดร
นายแพทย์ดนัย เอกะโรหิต
แพทย์หญิงปาลิตา นาคิคีรี
นายแพทย์จีระศักดิ์ ศรีเจริญ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ
นายแพทย์วิรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล
แพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์
แพทย์หญิงยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
แพทย์หญิงอารีย์ กิจศิริกุล

โรงพยาบาลศรีธัญญา
แพทย์หญิงอรวรรณ ศิลปกิจ

โรงพยาบาลชลประทาน
แพทย์หญิงบุษราภรณ์ คันธกุลดุษฏี
นายแพทย์อำนาจ สุขขี
แพทย์หญิงโฉมขจี สุขอารีย์ชัย

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ

เวชการโพลีคลินิก
แพทย์หญิงนิโลบล จิระบุญศรี

โรงพยาบาลบางใหญ่
แพทย์หญิงปิยวดี จิตะสมบัติ

โรงพยาบาลบางบัวทอง
นายแพทย์สุวิชา เรืองพาณิชชาญชัย

โรงพยาบาลไทรน้อย
แพทย์หญิงวิลาวัลย์ แซ่ตั้ง

สุธีวัตรคลินิก
แพทย์หญิงพรทิพย์ เชาวรีย์วงษ์

โรงพยาบาลบำราศนราดูร
แพทย์หญิงศรัณยา ประสิทธิศิริกุล

สถานพยาบาลเรือนจำกลาง
นายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร

พรเกษมคลินิค
นายแพทย์สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
แพทย์หญิงเทตญา วงศ์สุวรรณพร
นายแพทย์ชาญชัย ชาครเวท

กรรวีคลินิก
แพทย์หญิงอัจฉริยา ศิริมัย

ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก
นายแพทย์วิชัย นรเศรษฐีกุล

สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
นายแพทย์ณรงค์ กษิติประดิษฐ์

กรุงนนท์คลินิกเวชกรรม
นายแพทย์สิทธิชัย วงศ์อาภาเนาวรัตน์
เอส อาร์ คลินิก
แพทย์หญิงศิริรัตน์ วัฒนาชยากูล

สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัด
นายแพทย์ฉัตร กิตติบวร

กองแพทย์ สำนักงานทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
พันตรี มงคล ฉัตรศรีนพคุณ

นวลพรรณคลินิก
แพทย์หญิงอรนุช ลี้กุลเจริญ

โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา
นายแพทย์ประธาน ภากรณ์ประเสริฐ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์หญิงอินทิรา พัวสกุล

คลินิกหมออภิชัย
นายแพทย์อภิชัย จิตสง่าเลิศ

ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์

โรงพยาบาลกรุงไทย
แพทย์หญิงสุประวีณ์ โอภาเฉลิมพันธุ์

สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์สมเกียรติ ศรไพศาล

นราธิวาส

โรงพยาบาลสุไหงปาดี
นายแพทย์กฤษณ์ นุรักษ์

โรงพยาบาลระแงะ
นายแพทย์สูรย์ สอนปาน

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
แพทย์หญิงเพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

น่าน

โรงพยาบาลน่าน
นายแพทย์วินิจ สีมาขจร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
นายแพทย์บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง
แพทย์หญิงนิตยา วิภวพรรุจี
นายแพทย์กฤษฎา พันธุ์เพ็ง

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
พ.ท.สมัย ขำพันธ์


บุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นายแพทย์ภัทรพงษ์ พีรวงศ์
นายแพทย์ทวีศักดิ์ กาญจนการุณ
นายแพทย์ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์
นายแพทย์มาโนช อาภรณ์สุวรรณ

โรงพยาบาลนางรอง
นายแพทย์พีระชัย สนองชาติ
นายแพทย์ทวีศักดิ์ กาญจนการุณ
นายแพทย์ภาคภูมิ ปาการเสรี

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

โรงพยาบาลคูเมือง
นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์
แพทย์หญิงจารุวรรณ ประภาสอน

โรงพยาบาลบ้านกรวด
นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
นายแพทย์ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

โรงพยาบาลโนนดินแดง
นายแพทย์จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

โรงพยาบาลห้วยราช
นายแพทย์ธนา กาญจนรุจวิวัฒน์


ปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี
แพทย์หญิงละออพรรณ กุลวงศ์
นายแพทย์พัชระ บรรจงละเอียด

โรงพยาบาลหนองจิก
แพทย์หญิงจันจิรา ลีลาไพบูลย์


พะเยา

โรงพยาบาลปง
แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ร.ต.สุรวุฒิ เอื้อคณิต

พังงา

โรงพยาบาลพังงา
นายแพทย์อยู่ยง อนันตโชติ

พัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง
แพทย์หญิงศศินี โภคโต
แพทย์หญิงนาตยา พิทักษ์จินดา
นายแพทย์สมบูรณ์ คูโรปกรณ์พงษ์

โรงพยาบาลตะโหมด
นายแพทย์เดชา มุทธาพุทธิพงศ์

โรงพยาบาลบางแก้ว
นายแพทย์ทรงเกียรติ พลเพชร

พิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร
แพทย์หญิงอัญชลี ปัณฑวนันท์
แพทย์หญิงธัชวรรณ เศรษฐทัตต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน
นายแพทย์นิติ เกษตรคุปต์
นายแพทย์เขมณัฏฐ์ กอโชติวุฒินนท์
นายแพทย์สุธน ชินวุฒิ

พิษณุโลก

โรงพยาบาลพุทธชินราช
แพทย์หญิงปานจิต วรรณภิระ
แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน
นายแพทย์กิตติโชค มาลยาภรณ์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
พ.ต.นายแพทย์พัฒนพงศ์ มีระเสน
ร.ท.นายแพทย์เอกณัท รณชัช

โรงพยาบาลพิษณุเวช
นายแพทย์สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ
แพทย์หญิงนัยนา ประดิษฐ์วรคุณ

โรงพยาบาลเนินมะปราง
นายแพทย์ภูวดล พลพวก

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แพทย์หญิงพัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว
แพทย์หญิงพรรณทิภา จินตนาประวาสี

เพชรบุรี

โรงพยาบาลเพชรรัตน์
นายแพทย์น.ต.ประจักษ์ สุภินี
นายแพทย์ปรพกิจ สุขสร
นายแพทย์มนตรี นาคะเกศ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
นายแพทย์วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์
นายแพทย์ไพโรจน์ เกษมภักดีพงษ์
นายแพทย์เกวินทร์ ชวนะปราณี
แพทย์หญิงสริสสา แตงแก้วฟ้า
แพทย์หญิงสุวรรณทิพย์ แดงประดับ

โรงพยาบาลชะอำ
นายแพทย์เกียรคุณ เกียรติอารยกุล

โรงพยาบาลแก่งกระจาน
นายแพทย์จีรศักดิ์ วรสุนทโรสก

คลินิกส่วนตัว
แพทย์หญิงจารุวรรณ วันไชยธนวงศ์

เพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
แพทย์หญิงปวีณา วิลมวัตรเวที

โรงพยาบาลเขาค้อ
นายแพทย์ธวัชชัย ฉันทวุฒินนท์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
พ.ต.สมพล ตั้งอารมณ์

คลินิกหมอมงคลเวชกรรม
นายแพทย์มงคล ยอดคำ

แพร่

โรงพยาบาลแพร่
นายแพทย์วัชระ ไชยแก้ว
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์
นายแพทย์ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์
นายแพทย์วันชัย วันทนียวงค์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
นายแพทย์เชริด แย้มรับบุญ


ภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นายแพทย์โกวิทย์ จิตต์สำรวย
นายแพทย์ไอยา เทพบุตร์
นายแพทย์นพพล ธาดากุล
แพทย์หญิงปิยนาถ สกุลพิพัฒน์
แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร
นายแพทย์เสรี เสน่ห์ลักษณา

โรงพยาบาลป่าตอง
นายแพทย์สฤษดิ์พงศ์ กาญจนวงศ์ดีงาม

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
นายแพทย์จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย

อารินทร์คลินิก
นายแพทย์อารินทร์ โกยสมบูรณ์

เมดิแคร์คลินิก
แพทย์หญิงชนกานต์ ขอเจริญ

คลินิกส่วนตัว
แพทย์หญิงภรภัทร์ วรพงศ์

คลินิกเวชกรรมแพทย์วีรวัฒน์
แพทย์หญิงสิริกุล ติรนันท์มงคล

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ (ภูเก็ต)
แพทย์หญิงอรพร ศรีวัฒนโกเมน

โรงพยาบาลศิริโรจน์
นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์


มหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม
แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน
แพทย์หญิงพัชราพร ชมภูคำ
แพทย์หญิงพรทิพย์ สธนเสาวภาคย์
แพทย์หญิงจันทร์จิรา ควรรติกุล

โรงพยาบาลนาดูน
นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ พรรณพราว

โรงพยาบาลเชียงยืน
นายแพทย์สมชาย เทเวลา
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

มุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร
แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย

โรงพยาบาลคำชะอี
นายแพทย์อนุวัตร แก้วเชียงหวาง

โรงพยาบาลหว้านใหญ่
นายแพทย์ชนินทร วาจาสิทธิศิลป์

แม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลแม่สะเรียง
นายแพทย์สราวุธ สุพรรณพิทักษ์

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
แพทย์หญิงปรีญาภรณ์ โพธิ์วัง


ยโสธร

โรงพยาบาลยโสธร
แพทย์หญิงทวีพร ครุสันธ์

โรงพยาบาลกุดชุม
นายแพทย์ชัชวาลย์ จตุปาริสุทธิ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
แพทย์หญิงแพรวพรรณ จงแสงทอง
นายแพทย์ดิษฎิคม เบ็ญจขันธ์

ยะลา

โรงพยาบาลยะลา
แพทย์หญิง ชฎาภรณ์ จิรรัตน์โสภา
แพทย์หญิงพนารัตน์ เที่ยงสุทธิสกูล

โรงพยาบาลธารโต
แพทย์หญิงกนกวรรณ โศจิศิริกุล

หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่12
นายแพทย์ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์

โรงพยาบาลรามัน
นายแพทย์ปิยะบุตร บุตตะจีน

โรงพยาบาลเบตง
แพทย์หญิงนฤมล ลพานุสรณ์


ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์สุรจักร เหล่าสุวรรณ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
นายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
พ.ต. บัญชา บุญทันศิริกุล
ร.อ.หญิง หทัยพร อิ่มวิทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช
แพทย์หญิงกนกวรรณ ภูมิโยธา

โรงพยาบาลปทุมรัตต์
นายแพทย์พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ

ระนอง

โรงพยาบาลระนอง
นายแพทย์วิชัย เที่ยงธีระธรรม

ระยอง

โรงพยาบาลระยอง
นายแพทย์ธเนศ ชาญด้วยกิต
แพทย์หญิงแก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร
แพทย์หญิงภัสรี อิทธิอภิรักษ์
นายแพทย์นฤทธิ์ อ้นพร้อม

โรงพยาบาลมาบตาพุด
นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ระยอง
แพทย์หญิงธิติมา หาญธรงค์ชัย

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง
นายแพทย์พิชิต ทวีชัยนพรัตน์

โรงพยาบาลแกลง
นายแพทย์สานนท์ สังข์ภาพันธ์

ราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี
แพทย์หญิงปราณี ลักขณาภิชนชัช

โรงพยาบาลบ้านโป่ง
นายแพทย์คุณวุฒิ วรางพงษ์ศรี
นายแพทย์บุญชู มานิตย์โชติพิสิฐ
แพทย์หญิงผ่องผิว ลีละวัฒน์

โรงพยาบาลคลินิกหมอละออ
แพทย์หญิงละออ ศรีสุพพัตพงษ์

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
นายแพทย์วันชัย จารุสมบัติ
แพทย์หญิงโฉมขจี จันทรเวช

โรงพยาบาลโพธาราม
แพทย์หญิงกฤษณา เพิ่มทองชูชัย
แพทย์หญิงดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์

สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์จารุทัศน์ นริศชาติ

โรงพยาบาลจอมบึง
แพทย์หญิงอนุสรณ์ ศิริโชติ


ลพบุรี

โรงพยาบาลลพบุรี/คลินิคนายแพทย์สุชาติ
นายแพทย์สุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์
ร.อ.หญิงกัลยา ตัณชวนิชย์
พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล
พ.อ. ภรภัทร หะวะนิช
พ.ท.หญิงปุยฝ้าย จินดาประสาน
พ.ท.หญิง สุชาดา นิยะสม
พ.อ. ประโมชย์ นกหุ่น
ร.อ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
พ.อ. นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์
พ.อ. ธัญญะ โรจน์พานิช

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
นายแพทย์วัฒนะ พันธุ์ม่วง

ลำปาง

โรงพยาบาลลำปาง
แพทย์หญิงอุมาภรณ์ เก้ากุลบุตรสกุล
แพทย์หญิงนงนุช จิรวีรกูล
แพทย์หญิงดุสิดา ตู้ประกาย
แพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์

โรงพยาบาลงาว
แพทย์หญิงณัฐกานต์ ขวัญเรือน

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
พ.อ.การุณย์ สุริยวงศ์พงศา
พ.อ. วุฒิไชย อิศระ
พ.อ.ปฏิพงค์ ศรีทิภัณฑ์

ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งภาคเหนือ
นายแพทย์วัชรพงษ์ รักษ์บำรุง

ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูน
แพทย์หญิงสุฐิดา บุญตัน
นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล

โรงพยาบาลบ้านธิ
แพทย์หญิงสมสกุล เกียรติอนันต์

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
แพทย์หญิงจิรพรรณ์ โง้วเชียง

เลย

โรงพยาบาลเลย
นายแพทย์มานะ ธรรมเป็นจิตต์

โรงพยาบาลภูเรือ
นายแพทย์อมร จันทร์ดำ


ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
แพทย์หญิงเดือนฉาย โพธิ์งาม
แพทย์หญิงวชิรญา จึงเจริญนรสุข
แพทย์หญิงสุวิมล เสงี่ยมศักดิ์

โรงพยาบาลยางชุมน้อย
นายแพทย์ชำนาญ สมรมิตร

โรงพยาบาลกันทรลักษณ์
นายแพทย์ธีรพงษ์ นคินทร์บดี
นายแพทย์เกรียงไกร ไชยรัตน์

โรงพยาบาลไพรบึง
นายแพทย์สุขเกษม เรืองนุช

โรงพยาบาลบึงบูรพ์
นายแพทย์เสกสรรค์ จวงจันทร์


สกลนคร

โรงพยาบาลคำตากล้า
แพทย์หญิงกนกพรรณ สุขเจริญนุกูล
แพทย์หญิงฑุติพร เหลืองสุวิมล

โรงพยาบาลส่องดาว
นายแพทย์ภัทรดนัย วรรธนะสาร

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
นายแพทย์โสภณ วัณไวทยจิตร

คลินิกส่วนตัว
แพทย์หญิงดวงใจ ตรันเจริญรุ่งเรือง

โรงพยาบาลเจริญศิลป์
นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์

โรงพยาบาลพังโคน
แพทย์หญิงพิรุณี สัพโส

สงขลา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
แพทย์หญิงนลินี โกวิทย์วนาวงษ์

โรงพยาบาลสิงหนคร
นายแพทย์เด่นชัย เปรมนนท์

โรงพยาบาลหาดใหญ่
แพทย์หญิงวรรณา อังคสุวรรณ
แพทย์หญิงฐิติรัตน์ จงอัจฉริย
แพทย์หญิงพรปวีณ์ ฐิตวิรัชวัฒน์
แพทย์หญิงลักษมี เป้าทอง
นายแพทย์วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์

โรงพยาบาลควนเนียง
แพทย์หญิงอภิญญา ชไมเซอร์
นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

โรงพยาบาลศูนย์บริการผู้สูงอายุภาคใต้
นายแพทย์วิวัฒย์ พิมมานรัชต์

ภาควิสัญญีวิทยาม.สงขลานครินทร์
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
แพทย์หญิงสุขุมาล ศรีทวี

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
พ.อ. สุจิน ห้วยเรไร
พ.อ. อณุศิษย์ พรมมาตย์

หมอจิตติคลินิกเวชกรรม
นายแพทย์จิตติ ลาวัลย์ตระกูล

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
แพทย์หญิงจิราภา ไชยบัญดิษฐ์

โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
ผศ.พญ. สุนิสา ไทยจินดา

สตูล

โรงพยาบาลละงู
นายแพทย์สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดง
แพทย์หญิงวัลยา อรุณธรรมคุณ

โรงพยาบาลวชิรปราการ
แพทย์หญิงจิตติมา อัยสานน์

โรงพยาบาลบางจาก
นายแพทย์เรืองฤทธิ์ จารุรังสีพงค์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2/สวนหลวงคลินิก
แพทย์หญิงธนพร อนุกูลประเสริฐ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๒
นายแพทย์โกศล ไพโรจน์สรกิจ
นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล

โรงพยาบาลปิยะมินทร์
นายแพทย์ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

โรงพยาบาลปิยะมินทร์/แพทย์ข้ามฟากคลินิก
แพทย์หญิงสุมาลี คุลิเมฆินทร์

โรงพยาบาลบางพลี
แพทย์หญิงธิดา สกุลพิพัฒน์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล
แพทย์หญิงอุบล ศิริวรากุล

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
แพทย์หญิงกชกร โง้วจุงดี

สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลนภาลัย
นายแพทย์วิรัช ธีระภิญโญ

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า/คลินิกหมอนพวรรณ
แพทย์หญิงนพวรรณ กฤติวาณิชย์
นายแพทย์ธีรนิตย์ ประพฤติกิจ

สมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร
แพทย์หญิงดวงพร เกื้อกูลเกียรติ
แพทย์หญิงอุบลรัตน์ แก้นปิ่นทอง
นายแพทย์วิฑูรย์ กิตติพิชัย

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน/โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี
นายแพทย์อำนาจ ชัยชลทรัพย์
นายแพทย์บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
แพทย์หญิงสุพินดา เกียรติพันธ์

โรงพยาบาลท่าฉลอง
นายแพทย์ประเสริฐ อัตถากร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
นายแพทย์ลภัส นาดสุริยันต์
แพทย์หญิงกรองแก้ว ฟุ้งเฟี่ยง

โรงพยาบาลศรีวิชัย ๓
นายแพทย์กฤษณ์ ลิมปิษเฐียร

โรงพยาบาลศรีวิชัย ๕
พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

โรงพยาบาลมหาชัย
แพทย์หญิงมาลินี บุญฤทธ์

คลินิก แพทย์ผิวหนัง
นายแพทย์รุ่งโรจน์ เลาหศรีสกุล
แพทย์หญิงจุไรรัตน์ รัตนพุทธาสาคร

สระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล

โรงพยาบาลพระยุพราชสระแก้ว
แพทย์หญิงเพลิน สำราญใจ
แพทย์หญิงอติรัตน์ พรหมาสา
นายแพทย์เชิญ จิรวิศัลย์

โรงพยาบาลวัฒนานคร
แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
นายแพทย์อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ์

สระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี
แพทย์หญิงเปรมฤดี พงษ์ชัยกุล
แพทย์หญิงสุชาดา มหาวนกล
นายแพทย์จุตรพร เนียมทันต์

สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์
นายแพทย์มนทวี นาคะเกศ

โรงพยาบาลวิหาร
นายแพทย์ทวีศักดิ์ แตงไทย
นายแพทย์กิตติ องค์คณารักษ์

โรงพยาบาลแม่และเด็ก
แพทย์หญิงต้องตา อุชชิน

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
แพทย์หญิงมัทรี นครน้อย
แพทย์หญิงศันสนีย์ ศิลปศุภกรวงศ์

โรงพยาบาลเสาไห้
นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์

โรงพยาบาลเกษมราชฎร์สระบุรี
นายแพทย์ปิณณพงศ์ สุทธิกาศนีย์

โรงพยาบาลมิชชั่น ศูนย์สุขภาพมวกเหล็ก
นายแพทย์สุธรรม โพธิ์เกียรติยากร

ศูนย์อนามัยที่ 2
แพทย์หญิงสินีนาฎ กุศลอริยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นายแพทย์อภิสรรค์ อินานุวัฒนา
นายแพทย์สุวัฒน์ กุศลจริยา

คลินิกแพทย์สิงห์ชัย
นายแพทย์สิงห์ชัย คำภู

สิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี/ คลินิกหมอสมศักดิ์
นายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี/ พงษ์นรินทร์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

สุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย
แพทย์หญิงจินตนา ตั้งอมรสถิตย์
แพทย์หญิงพรจิตร มีทวน
แพทย์หญิงอรรถรส ปานสมบัติ
แพทย์หญิงสุภลักษณ์ เรืองวาณิชยกุล

โรงพยาบาลศรีสังวร
นายแพทย์นำชัย จิตรนำทรัพย์

สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลบางปลาม้า
นายแพทย์อนวัชร์ รักษ์วรรณวงศ์

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
นายแพทย์คำนวณ พันธุ์ศรี

โรงพยาบาลด่านช้าง/คลินิกแพทย์ละเอียด
นายแพทย์ละเอียด นาคใหม่

โรงพยาบาลอู่ทอง
นายแพทย์เกศธำรง ตันตยาคม

โรงพยาบาลศ.เจ้าพระยายมราช
นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
นายแพทย์พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
แพทย์หญิงสุมาลี วรรณปิยะรัตน์

โรงพยาบาลศุภมิตร
พ.ท.สุนทร อุ้ยศรีคูณ

ส่องแสงโพลีคลินิก
นายแพทย์อาทิตย์ ปุณณุปูรต

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
แพทย์หญิงจินตหรา พัฒนมงคลเชฐ
นายแพทย์กิตติชาติ อินทุสร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
นายแพทย์สมชาย เกาะคู

ร้านเทียนอันโอสถ
นายแพทย์ปราโมทย์ ธีรพงษ์

สุราษฏร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
นายแพทย์สวัสดิ์วงษ์ จินตโสภณ
นายแพทย์พงษ์ชัย แซ่เฮ้ง
นายแพทย์จิรสุดา เผือกคง
แพทย์หญิงพวงเพชร ศิริเลิศธนานนท์
นายแพทย์พิชัย โรจนพิทยากร
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ขวัญสนิท

โรงพยาบาลเกาะสมุย
แพทย์หญิงพิษณุ วณิชชานนท์

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
นายแพทย์ภูวดล รัตนพฤกษ์

โรงพยาบาลศรีวิชัย
แพทย์หญิงณัฏฐิณี อาษา

คลินิกหมอหนิง
นายแพทย์สุพจน์ ทวีถาวรสวัสดิ์

สุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์
แพทย์หญิงพรรณทิพย์ มูลศาสตร์สาทร

โรงพยาบาลสุรินทร์
แพทย์หญิงพรรณวดี สารวนางกูร

โรงพยาบาลสุรินทร์/ภูมิไทคลินิก
นายแพทย์อิสระ จำปาเหล็ก

โรงพยาบาลสุรินทร์/ยาดีเวชสถานคลินิกอายุรกรรม (หมอกิตติศักดิ์)
นายแพทย์กิตติศักดิ์ เชื้อสกุลวนิช

โรงพยาบาลลำดวน
แพทย์หญิงดวงรัตน์ ตันรันนานนท์

โรงพยาบาลสำโรงทาบ
นายแพทย์ตะวัน ผลสระคู

โรงพยาบาลประสาท
แพทย์หญิงปวีณา ชูชื้นกลิ่น

โรงพยาบาลบัวเชด
แพทย์หญิงศศิภัทร ถนัดช่าง

โรงพยาบาลรัตนบุรี
นายแพทย์ธีระพงศ์ ขุนยะสิทธิ์

โรงพยาบาลชุมพลบุรี
นายแพทย์จะเด็ด ดียิ่ง

โรงพยาบาลกาบเชิง
นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกุล
นายแพทย์พีรศักดิ์ ผลพฤกษา
แพทย์หญิงณัฐรินทร์ ดิชศิระพงศ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์พีรศักดิ์ ผลพฤกษา

รพ.รัตนบุรี /คลินิกส่วนตัว
แพทย์หญิงวุฒิกนก วังโน

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
พันตรีนายแพทย์สุทธิ ทุมภา

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ร้อยเอก นิพนธ์ กิมใช่ย้ง

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ


หนองคาย

โรงพยาบาลเซกา
นายแพทย์จิรัฐติมงคล เสตะรมยะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์

หนองบัวลำภู
-


อยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แพทย์หญิงนภาพร โล่ดาบชัย
นายแพทย์กิตติชัย ปักธงชัย
แพทย์หญิงเบญจวรรณ ปิ่นศรศักดิ์

โรงพยาบาลเสนา
นายแพทย์มานัส ศิริพันธ์พิริยะ
แพทย์หญิงวิภาวี ตรีณวัฒนากูล

โรงพยาบาลบางปะอิน
นายแพทย์นิติวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

โรงพยาบาลอุทัย
นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
นายแพทย์ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม

คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์
นายแพทย์อภิสิทธิ์ อัศวเดชาชาญยุทธ์

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
แพทย์หญิงอุรารัตน์ เบญจารัตนมณี

อยุธยาโพลิคลินิก
นายแพทย์ประยุทธ์ ฉัตรไชยรัชต์

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกพระนครศรีอยุธยา
นายแพทย์สามารถ เกตุอร่าม

อ่างทอง

โรงพยาบาลสามโก้
นายแพทย์ประเสริฐ เสถียรกิจการชัย

โรงพยาบาลอ่างทอง
นายแพทย์โสภา โกศลสัมพันธ์
นายแพทย์ภิญโญ ศรีวีระชัย

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
แพทย์หญิงพวงเพ็ญ ภู่สีม่วง

โรงพยาบาลไชโย
นายแพทย์เหมริน พิพัฒน์ผอง

อำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แพทย์หญิงกรรณิการ์ สันตะวงศ์
นายแพทย์อรีย์ธีช เอี่ยมอุดมสุข

อุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี
นายแพทย์สมศักดิ์ สุจริตพุทธังกูร
นายแพทย์ธนพล จันทร์สว่าง
นายแพทย์ศรายุทธ จริยะวิสุทธิ์
นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันรัตนาวงศ์
แพทย์หญิงสุณี เศรษฐเสถียร
แพทย์หญิงสุกัญญา ภัยหลีกลี้
แพทย์หญิงศศินี อภิชนกิจ
แพทย์หญิงจิระภา พันธุเศรษฐ์

โรงพยาบาลเอกอุดร
นายแพทย์สมศักดิ์ ทัตติยกุล

โรงพยาบาลเพ็ญ
นายแพทย์ชัยรัตน์ เจริญสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
นายแพทย์เพ็ชรเกษตร วิเชียรแสน

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ร.ท.สุภวัฏ รัตนาโภ
ร.ท. เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์
พ.อ. อนุชา ปิยสุทธิ์

โรงพยาบาลกุมภวาปี
แพทย์หญิงเสาวณีย์ ตั้งมโนวุฒิกุล

อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
นายแพทย์ชำนาญ หล่อเมืองทอง
แพทย์หญิงสุนทรี ลาภใหญ่
แพทย์หญิงชิดชนก เอกวัฒนกุล

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร้อยเอกนายแพทย์กฤชรัตน์ ศิริกุล

โรงพยาบาลน้ำปาด
นายแพทย์พิสุทธิ์ โตวนิชย์

อุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี
แพทย์หญิงอำไพ ระลึกฤาเดช

โรงพยาบาลทับพัน
นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
นายแพทย์สุชิน คันศร

โรงพยาบาลบ้านไร่
นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์โอภาส หว่านนา
นายแพทย์รุ่งเรือง เศรษฐบดี
นายแพทย์วัฒนาพร คุ้มบุญ
แพทย์หญิงมัลลิกา สุวรรณนิพนธ์
นายแพทย์วราวุธ ธีรลีกุล
แพทย์หญิงศศิณัฎฐ์ ศรีโรจน์
แพทย์หญิงสุฐิดา แพรคำ
แพทย์หญิงกรุณา ระจินดา
นายแพทย์สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์
นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์
แพทย์หญิงยุจินดา เล็กตระกูล
พ.ต.หญิงฉัตรมณี คูณเรือง
พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข
พ.ท.สละ ทัพถาวร
แพทย์หญิงนภาวรรณ์ ชอบประดิถ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
แพทย์หญิงนุชนภางค์ วศินอมร
นายแพทย์ประจักษ์ ลีลาชาติ

โรงพยาบาลเขมราฐ
นายแพทย์คมสัน ศรีสุข

โรงพยาบาลวารินชำราบ
นายแพทย์สุธี สุดดี
แพทย์หญิงสรินยา ทองพูนพันธ์

โรงพยาบาลสำโรง
นายแพทย์สยาม ประสานพิมพ์

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
แพทย์หญิงจินดามัย โคนพันธ์

โรงพยาบาลเขื่องใน
แพทย์หญิงนฤมล หลักรัตน์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
แพทย์หญิงกรรณิการ์ แสงทอง

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
แพทย์หญิงครองแก้ว พิมพ์นนท์
แพทย์หญิงนิอร โชติธนประสิทธิ์

คลินิกหมอบรรพต
นายแพทย์บรรพต พิชญาสาธิต

เลขที่พจ. 1-100

พจ.1 นาย ฐิติกร ชวี                                           曲 建福
พจ.2 นาย บุญเกียรติ เบญจเลิศ                              郑 文杰                         Mr. Zheng Wen Jie
พจ.3 นาง พันนิดา ธเนศอนันต์                                白 琼                            Mrs. Phannida Thanetanan
พจ.4 นาย มนต์ชัย บูรณะศิลปกิจ                            巫 廷京                          Mr. Monchai Buranasilpakit
พจ.5 นาง วิลาวรรณ กฤษณาวารินทร์                       杜 淑华                         Mrs. Du Shu Hua
พจ.6 นาย สมชาย จิรพินิจวงศ์                               谢 强明                          Mr. Somchai Jirapinitwong
พจ.7 นาย หย่วน เลียค คง                                    江 源略                         Mr. Kong Yuen Leuk
พจ.8 นางสาว หรรษา กิตติวัฒโนคุณ                        王 艳妆                         Ms. Wang Yan Zhuang
พจ.9 นาง หวังฮุย หลวน                                      王 晖
พจ.10 นาย อดิเรก สวัสดิ์พาณิชย์                            許 向流                         Mr. Xu Xiang Liu
พจ.11 นาย เอี่ยมรุ่ง โชติพิทักษ์กุล                          蔡 炎隆                         Mr. Iamrung Chothiphithakkul
พจ.12 นาย ก้องเกียรติ เสถียรอนันต์กุล                     罗 楚鸿                          Mr. Kongkiat Sathiananunkul
พจ.13 นางสาว จงกล สมทวีศิลป์                            陈 娈英
พจ.14 นาย จิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต                          纪 望
พจ.15 นางสาว จุฑามาศ เกื้อสกุล                           朱 黛                            Ms. Juthamas Kuasakul
พจ.16 นางสาว ชนิษฐา เสรีวงศ์                              陈 晨                            Ms. Chanittha Sereewong
พจ.17 นาย ชาตรี ภู่ทองตระกูล                               符 迪
พจ.18 นาย เชน ปรีชาวณิชวงศ์
พจ.19 นางสาว ฐิตาภัสร์ กุลนิธิณัฐนนท์
พจ.20 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา กิตติรวีวัฒน์                       陈 清鑫                         Ms. Nutchuda Kittiraweewat
พจ.21 นางสาว ณัฐฐิมา เตชะพิพัฒน์ชัย                     曾 彩瑛
พจ.22 นางสาว ณัฐธิดา สิริโยธิน                             吴 娜嫒                          Ms. Nuttida Siriyothin
พจ.23 นาย ชวินท์วุฒิ เหรียญเดชาเวชกุล                  连 中明
พจ.24 นางสาว ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์                    王 如意                          Ms. Tongta Jongpaibulsawas
พจ.25 นางสาว ธนภร ตันสกุล                                 陈 瑞银                         Mrs. Thanapho Tansakul
พจ.26 นาย ธีรพงศ์ ตั้งอร่ามวงศ์                              陈 裕礼
พจ.27 นางสาว นงลักษณ์ เขมาวุฆฒ์                        徐 美乐
พจ.28 นางสาว นภษร แสงศิวะฤทธิ์                          李 倩
พจ.29 นาย นิรันดร์ คูอนันตเวชกุล                            邱 迅泰                         Mr. Niran Kuuanuntawedchakul
พจ.30 นางสาว ปณิตา กาสมสัน                              卢 苗心
พจ.31 นาง พจงจิต ประสิทธิ์วิภาต                           盧 琬赪
พจ.32 นางสาว พรกมล ปัฐยาวัต                             陈 冬荔                         Ms. Pornkamon Patyawat
พจ.33 นางสาว พรประภา หรูประกายอักษร                 卢 丽云
พจ.34 นางสาว มยุรี จันทร์แสงศรี                            陈 玉立                         Ms. Mayuree Chansangsri
พจ.35 นาง มาลีนา บุนนาค ลู่                                 徐 雅芝                         Mrs. Maleena Bunnag Lu
พจ.36 นางสาว ยุรศินรรณ์ ยงใจพัฒนา
พจ.37 นางสาว ลิขิตา ทองแย้ม                              李 丽娜
พจ.38 นาย วรพงษ์ ปะดุกา                                   白 光宗
พจ.39 นาย วีรชัย สุทธิธารธวัช                               钟 伟才
พจ.40 นาย วุฒิชัย ชินศรีวงศ์กุล                             秦 昌明                          Mr. Wuttichai Chinsriwongkul
พจ.41 นาง ศิริวรรณ วรชนะกิจกุล                            刘 玉芬
พจ.42 นางสาว เสาวลักษณ์ มีศิลป์                          萨 静姝                          Ms. Saowaluck Meesin
พจ.43 นางสาว อตินุช สิงห์โตนิเวศ                          艾 风至                          Ms. Atinuch Singtoniwet
พจ.44 นาย อภินันท์ คูอนันตเวชกุล                          邱 迅令
พจ.45 นางสาว อรกช มหาดิลกรัตน์                         蔡 佩玲
พจ.46 นางสาว อัจฉรา ลีนานุพันธุ์                           李 桂铢                           Ms. Ajchara Leenanupan
พจ.47 นางสาว อัญชลี ทองไพบูลย์กิจ                     陈 安礼                           Ms. Unchalee Thongpaiboolkit
พจ.48 นางสาว อิสริยา สง่ารักษ์                             殷 芝林
พจ.49 นาย โอฬาร พิพัฒน์มงคลพร                         陈 浩然
พจ.50 นาย ควง ประภามณฑล                              張 刁宽                            Mr. Zhang Diao Kuan
พจ.51 นางสาว ปณิชา พรโชคชัย                           罗 素燕
พจ.53 นางสาว พรรัตน์ มิตรกุล                               庞 佳                              Ms. Pornrat Mitrakul
พจ.54 นางสาว วรัญญา วณัสพิทักษ์กุล                     张 倩                             Ms. Varanya Vanuspitaksakul
พจ.55 นางสาว โสรัจ นิโรธสมาบัติ                          刘 丽云                           Ms. Sorat Nirotsamabat
พจ.56 นาย เสี่ยวเทา หวัง                                    王 小涛                           Mr. Wang Xiaotao
พจ.57 นาย เหอ ชุนเซิ่ง                                       何 春盛                           Mr. Ho Chun Sheng
พจ.58 นาย ก่วงสวิน แซ่ซู                                    蘇 廣 洵 (苏 广 洵)            Mr. Su Guang Xun
พจ.59 นาง กัว ฮุ่ย                                             郭 慧                               Mrs. Guo Hui
พจ.60 นาย กิตติกร หลิน                                      林 悦涛                            Mr. Kittikorn Lin
พจ.61 นาย กิมเต็ก แซ่ลี้                                      李 錦德
พจ.62 นาย กี้เหลียน แซ่ตั้ง (เสียชีวิต)
พจ.63 นาย เกษม วงศ์ชัยสุเวช                              翁 宗立                            Mr. Kasem Vongchaisuwet
พจ.64 นางสาว เกษรา เขมาวุฆฒ์                            徐 美花                           Ms. Xu Mei Hua
พจ.65 นาย จงคัง เจี๋ย                                         贾 宗亢                           Mr. Jia Zong Kang
พจ.66 นาย จรัส ตั้งอร่ามวงศ์                                 陈 亮                              Mr. Jaras Tangaramvong
พจ.67 นาย จรัส ทิพย์เกียรติวงศ์                             林 逸飞                           Mr. Lin Yi Fei
พจ.68 นาย จวง ลี่เหนิง                                        莊 礼能                          Mr. Zhuang Li Neng
พจ.69 นาย จ๊ะมะ ไกรศรีสถาพร (เสียชีวิต)
พจ.70 นาย จิตต์เลิศ สุริยะไชยากร                           郑 炎坤
พจ.71 นาย จิระ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ                              陈 悦彬
พจ.72 นาง จิราทิพย์ ธนันต์ภูวนนท์                          叶 玫君                           Ms. Ye Mei Jun
พจ.73 นาย จุฑารมณ์ มั่งคั่ง                                  郑 自明                           Mr. Jutaromn Mungkung
พจ.74 นาย เฉิน เวิ่นเหอ                                      陈 文河                            Mr. Chen Wen He
พจ.75 นาย ชรัช งามศรัทธา                                  陈 斌                              Mr. Charat Ngamsattha
พจ.76 นาย ชัย เจณณวาสิน                                  曾 春珽
พจ.77 นาย ชัย พนมยันตร์                                    卢 德昌                           Mr. Jai Panomyan
พจ.78 นาย ชัย แซ่ล้อ                                         罗猜 (薛治斋)                  Mr. Chai Sae Lor
พจ.79 นาย ชาญ ซิกนาย                                     陈 光芝                           Mr. Chan Siknine
พจ.80 นาย ชาญชัย พุทธชาติเสวี                           陈 顺海
พจ.81 นาย ชีฮาว อุย                                          黄 子豪                            Mr. Huang Zi Hao
พจ.82 นางสาว ชื่นจิตต์ ก้องสกุล                            春集
พจ.83 นาง ชุติ นิยมในธรรม                                  刘 珍珍                            Mrs. Chuti Niyomnaitham
พจ.84 นาย ชูเกียรติ อิทธิศักดิ์โอภาส                       莊 楚傑                            Mr. Zhuang Chu Jie
พจ.85 นาย เชงซวน แซ่หวาง                               王 胜忠                             Mr. Wang Sheng Zhong
พจ.86 นาย ซีอู่ เฉิน                                            陈 惜武                            Mr. Chen Xi Wu
พจ.87 นาย ซุ่นจ่าย แซ่เฮง                                   王 顺财
พจ.88 นาง กฐญา ปิ่นถาวร                                   杨 秀專                            Mrs. Kathaya Pinthaworn
พจ.89 นาย ณรงค์ แซ่งุ่ย                                      蔡 斌                               Mr. Narong Sae Ngooi
พจ.90 นาย ณัฐกมล ฉัตรแสงศุภวงศ์                         蔡 允祥
พจ.91 นางสาว ดวงพร พิเศษศรี                              谢 美珠                           Ms. Duangporn Pisessri
พจ.92 นาย ดำรงศักดิ์ โอสถปรารภ                           徐 瑞典                           Mr. Damrongsak Osothprarop
พจ.93 นาย ตงยัง ลิน                                           林忠仰医师                      Mr.Lin Zhong Yang      
พจ.94 นาย ตี๋เกีย แซ่ตั้ง                                        陈迪 (第仔)
พจ.95 นาย ทวี วิวัฒน์สถาพร                                  陈 国鑫                           Mr. Tavee Vivatsataporn
พจ.96 นาย ทวีศักดิ์ วลัยกนก                                  林 中流                           Mr. Tavesak Valaikanok
พจ.97 นาย ธงชัย ลี้นำโชค                                    李 金龙                           Mr. Li Jin Long
พจ.98 นาย ธีรศักดิ์ เลิศวริศธีรกุล                              陳 丰兴                           Mr. Chen Feng Xing
พจ.99 นาย ธีระ พิพัฒน์วรพร                                   陈华成 (汉成)
พจ.100 นาง นพชนัญ ไพอนนท์                              杨 立                               Mrs. Nopchanan Phaianon


 เลขที่พจ. 101-200

พจ.101 นาย นพดล หรูประกายอักษร                         盧 鎮光 (卢镇光)               Mr. Nopadol Hru
พจ.102 นาง นฤดี ศรีศฤงคาร                                   娜律丽
พจ.103 นาง นัชชา โกวิทวณิช                                周 婵琴                            Mrs. Zhou Chan Qin
พจ.104 นาง นิตา หวงวงศ์ศรี                                   沈 汉华                           Mrs. Nita Huangwongsri
พจ.105 นาย นิธิ เอี่ยมเพ็ญแข                                  叶 财源                           Mr. Nithi Iamphenkhae
พจ.107 นาย ประสงค์ ไชยภัทรสุทธิกุล                       蔡 加茂                            Mr. Cai Jia Mao
พจ.108 นาย ประสิทธิ์ เลี้ยงสัจธรรม                           連 中基                            Mr. Prasit Liangsajjatam
พจ.109 นาย ประเสริฐ นพนิราพาธ                             藍 江                               Mr. Prasert Nopnirapath
พจ.110 นาย ปิยะ วงศ์ชัยสุริยะ                                 黄 惠璧                            Mr. Huang Hui Bi
พจ.111 นางสาว พรทิพย์ สหเวชชภัณฑ์                      周 素真                            Mrs. Porntip Sahavejjabhand
พจ.112 นาย พิสิษฐ์ กิตติรวีวัฒน์                               陈 武松                            Mr. Pisit Kittiraweewat
พจ.113 นางสาว ไพลิน สินธพวรางกูร                         马 美卿
พจ.114 นาย ไพศาล จิระวัฒนะภัณฑ์                          卢 耀泉                            Mr. Paisan Jirawatanapun
พจ.115 นาย เฟียง เย่                                           叶 峰                               Mr. Ye Feng
พจ.116 นาย ภาสกิจ วัณนาวิบูล                               陈 景彬                            Mr. Bhasakit Wannawibool
พจ.117 นาย ภูษิต แซ่หลิน                                     林 丹乾                            Mr. Lin Dong Qiang
พจ.118 นาง มณี หม่า                                           马 宝如
พจ.119 นาง มณี ไชยภัทรสุทธิกุล                             蔡 莉蓉                            Mrs. Cai Li Rong
พจ.120 นาย มนูญ โตวงศ์ศรีเจริญ                             张 秋松                            Mr. Manoon Towongsricharoen
พจ.121 นาย มานพ เลิศสุทธิรักษ์                              卢 松盛                            Mr. Manop Lertsuthiruck
พจ.122 นางสาว มุกดา เจริญเศรษฐมห                       陈 慰玲
พจ.123 นาย เม่าหวา แซ่ปี้                                     畢 茂華                            Mr. Bi Mao Hua
พจ.124 นาย ยาวแฟน เฉิน                                      陈 瑶丰                           Mr. Chen Yao Feng
พจ.125 นาย ยินเชา แซ่เหลี่ยว                                 康 健龍                           Mr. Liao Yin Chao
พจ.126 นาย ยี่ติน แซ่ด่าน                                       陳 贻臣
พจ.127 นาย ยู้เบ่ง แซ่ลิ้ม                                       林 尤炳
พจ.128 นาย ยูฮุ่ย แซ่โจว                                       周 毓辉
พจ.129 นางสาว เย็นใจ สุวรรณรัตน์                            陈 秀娥
พจ.130 นางสาว ระพีพรรณ แซ่เฮ้ง                             王 惜玉                           Ms. Rapheephan Sae-Heng
พจ.131 นางสาว รุ่งทิพย์ ตรงจิตรจริง                          谢 惠英
พจ.132 นาง รุ่งรัตน์ ปวราธิสันต์                                 罗 瑞英                           Mrs. Rungrat Pawaradhisan
พจ.133 นาย เรือง งามศรัทธา                                   陈 传武                           Mr. Ruang Ngamsatta
พจ.134 นาย เล้งคุณ เจตน์มงคลรัตน์                           朱 龙坤                           Mr. Zhu Long Kun
พจ.135 นาย สิทธิรักษ์ ตั้งสิทธิวรรัชต์                          陈 林峰                           Mr. Sittirak Thangsitthiworarat
พจ.136 นาย วรพจน์ งามไพบูลย์สมบัติ                        吴 子如                           Mr. Voraphoj Ngarmphaiboolsombat
พจ.137 นาย วรัตม์เวช เหรียญเดชาเวชกุล                    连 中奇                           Mr. Waratwet Riendechawetchakul
พจ.138 นาง วราภรณ์ ตั้งอร่ามวงศ์                              马 丽惠                           Mrs. Varaporn Tangaramvong
พจ.139 นาย วิชชา สมิทธิเธียร                                  吴 仲豪                           Mr. Witcha Samitthithian
พจ.140 นาย วิทยา บุญวรพัฒน์                                 陈 文彪                           Mr. Wittaya Boonwaraphat
พจ.141 นาง วิรัลพัชร ธนาธิปจิตอนันท์                        封 君竹                            Mrs. Virunpuch Thanatipjitanan
พจ.142 นาย วิวัฒน์ จงหมายลักษณ์                           庄 伟同                            Mr. Viwat Jongmailuk
พจ.143 นาย วีระ ประสิทธิ์วิภาต                                 李 贵中
พจ.144 นาย วู ยิงไฉ แซ่โง้ว                                    吴 英才                           Mr. Wu Ying Cai
พจ.145 นาย เว่ย เฉียง แซ่หลี่                                   李 维强                           Mr. Li Wei Qiang
พจ.146 นาย ศุภโชค เจริญศรีศิลป์                              杨 坤泉                           Mr. Supachoke Charoensrisilp
พจ.147 นาง ศุภางค์ ปิ่นถาวร                                    杨 真                              Mrs. Supang Pinthaworn
พจ.148 นาย สถาพร ตันติพงศ์พิพัฒน์                           黃 联东                           Mr. Sathaporn Tantipongpipat
พจ.149 นาย สมชาติ งามวงศ์รณชัย                            吴 应国                            Mr. Somchart Ngamwongronchai
พจ.150 นาย สมนึก นิยมในธรรม                                董 悟然                            Mr. Somnuk Niyomnaitham
พจ.151 นาย สมบัติ แซ่จิว (เสียชีวิต)
พจ.152 นาย สมบูรณ์ ฟูเจริญทรัพย์                            符 舒然                            Mr. Sombul Fucharoensup
พจ.153 นาย สมศักดิ์ ลิ่ววินิช                                    刘 运凤
พจ.154 นาง สะอาด อังกูรวัธน์                                   何 兰                               Mrs. Sa-ard Angkulwat
พจ.155 นาย สันติ พิบูลกุลสัมฤทธิ์                              孙 振荣                            Mr. Santi Piboonkulsamrit
พจ.157 นาย สุชาญ สุขเณศกุล (เสียชีวิต)
พจ.158 นาย สุชาติ วงศ์สุวรรณพร                               黄 志峰                           Mr. Huang Zhi Feng
พจ.159 นาย สุเชาว์ เพียรเชาว์กุล                               翁 士潮
พจ.160 นาย สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต์                               王 光荣                           Mr. Sudhisak Pawaradhisan
พจ.161 นาง สุภาวดี นวลมณี                                     郑 玉娟                            Mrs. Supavadee Nuanmanee
พจ.162 นาย สุรชัย ธรรมิกสกุล                                   倪 庆华                            Mr. Ni Qing Hua
พจ.163 นางสาว สุวพัชร ชมพิมาย (เสียชีวิต)
พจ.165 นาย โสตถิ สุกจงชัยพฤกษ์                              罗 南生                           Mr. Sothit Sukchongchaipruk
พจ.166 นาย หลิน อัครดำรงเวช                                  刘 德灵                           Mr. Liu De Ling
พจ.167 นาย หวัง เฟิ่ง เย่า                                        王 凤耀                           Mr. Wang Feng Yao
พจ.168 นาย หวัง เก๋อ                                             王 革                              Mr. Wang Ge
พจ.169 นาย เหลียงเฮา เจิ้ง                                      郑 良好
พจ.170 นาย อนันต์ จองศักดิ์เจริญกุล                           张 孟文                           Mr. Anan Chongsakjarenkul
พจ.171 ว่าที่ร.ต. อภิชัย อัจฉริยสุชา                            洪 继高                           Sec. Lt. Apichai Achariyasuja
พจ.172 นาง อรอมล แซ่เฮง                                      赵 庆梅
พจ.173 นาง อรัญญา ลอลือเลิศ                                  周 丽云                          Mrs. Aranya Loluelert
พจ.174 นาง อรุณี ประพันธ์ประชา                                曾 美琪
พจ.175 นาย อัฑฒ์ ประสพสุขพิบูล                               张 明
พจ.176 นาย อันลัส ยงยิ่งประเสริฐ                               林 协源
พจ.177 นาย อุเทน นิมมานสมบูรณ์                               林 雨生                         Mr. Uten Nimmansomboon
พจ.178 นาย อุเทน ตรุณีธีรกุล                                     罗 健雄                         Mr. Luo Jian Xiong
พจ.179 นาย อู๋ เหยินโซ่ว                                          吴 仁壽                         Mr. Wu Ren Shou
พจ.180 นาย ฮุย แซ่ลี้                                              李 辉
พจ.181 นาย ฮุ่ยถง จาง                                           张 慧同                          Mr. Zhang Hui Tong
พจ.182 นาย เกรียง แสงบุญ                                      谭 林                             Mr. Tan Lin
พจ.183 นาย โกเมธ หาญชัยทวีกิจ                              韩 熙 畴                          Mr. Komate Harnchaitavekit
พจ.184 นาย แวง คีเรน                                            王 克仁                           Mr. Wang Keren
พจ.185 นาย จักรกฤษณ์ รุจิรวณิช                               吴 政裕                           Mr. Jakkrit Rujiravanich
พจ.186 นาง จารุวรรณ สุวรรณพันธ์มณี                          陈 亦桦
พจ.187 นาย เชาวน์ ลิ้มอนันตระกูล                              林少毅 (林叶雄)               Mr. Shao Limanantrakul
พจ.188 นาย ซิวฟุ ไช่                                              蔡 修富                          Mr. Cai Xiu Fu
พจ.189 นาย ธนโชติ เลิศผดุงกิจ                                 连 华明                          Mr. Lian Hua Min
พ.จ.190 นาย ประสงค์ บุรุษชาติ                                 德志                               Mr. Prasong Buruschat
พจ.191 นาง ภาคินี ปัณฑวนันท์                                  倪 华                              Mrs. Pakinee Puntawanun
พจ.192 นางสาว มนย์หทัย สหัสเวชคนงาม                     林 美玲                           Ms. Lin Mei Ling
พจ.193 นาย ซูไท้ แซ่ลี้                                            李 绪泰
พจ.194 นาย ซู เลอซัน                                             苏 乐山                           Mr. Su Le Shan
พจ.195 นาย เลี่ยงหมิง เฉิน                                       陈 亮明                            Mr. Chen Liang Ming
พจ.196 นาง นิจวิภา ทวีโชติช่วง                                 陈 娥辉                            Mrs. Nitvipa Thaweechotchuang
พจ.197 นาย วัลลภ ทิพยะวัฒน์                                   张 彬                               Mr. Wanlop Tipayavat
พจ.198 นางสาว วาสนา จาง                                      張 冀彥                            Ms. Zhang Ji Yan
พจ.199 นาย วิชัย ลิ้มพิพัฒนโสภณ                               林 进喜
พจ.200 นาย วิบูลย์ ศรีเจริญชัย                                   张 伟文                            Mr. Zhang Wei Wen


 เลขที่พจ. 201-300

พจ.201 นาย วิสา สีหะนาจ                                         陈 光明
พจ.202 นาง สมฤดี คงคาวิทูร                                     徐 慧兰                            Mrs. Somrudee Kongkawitool
พจ.203 นาย สว่าง กอแสงเรือง                                   高 文堂                            Mr. Sawang Kohsangruang
พจ.204 นาง สิริกร (สุจิณณา) วิจิตรกิจจา                       郑 桂华                            Mrs. Zheng Gui Hua
พจ.205 นาย สุธน ส่งทานินทร์                                    宋 来通
พจ.206 นาย สุรศักดิ์ สุคนธนันท์                                   丘 振伟                            Mr. Surasak Sukhonthanan
พจ.207 นาย สุรินทร์ ส่งทานินทร์                                 宋 幸福                             Mr. Surin Songtanin
พจ.208 นาง สุวรรณี อู่                                              黄 淑华                            Ms. Suwannee Wu
พจ.209 นาย เสว ซื่อ หวัง                                          王 学仕                            Mr. Wang Xue Shi
พจ.210 นาย เส้าถิ่ง แซ่เฉิน                                        陈 少挺                            Mr. Chen Shao Ting
พจ.211 นาย หลิน ยูหมิง                                           林 玉明                            Mr. Lin Yu Ming
พจ.212 นาย เหยียนหมิง หวาง                                    黄 炎明                            Mr. Huang Yan Ming
พจ.213 นาย อมฤต หวงวงศ์ศรี                                    黄 善仁
พจ.214 นาย อิทธิพล หวงวงศ์ศรี                                  黄 鑫
พจ.215 นาง กัลยา จันทร์ศรีวงศ์                                   陈 惜娜                            Mrs. Ganlaya Chansriwong
พจ.216 นาย จ้ง ยิ๋ง                                                  仲 胤                               Mr. Zhong Yin
พจ.217 นางสาว จงจิตต์ เขมาวุฆฒ์                               徐 美秀                            Ms. Xu Mei Xiu
พจ.218 นาย จั่วขุย เลี่ยง                                           廖 桌奎                            Mr. Liao Zhuo Kui
พจ.219 นาย จิรเวช กำธรวิจิตรกุล                                 郭 经纬                            Mr. Guo Jing Wei
พจ.220 นางสาว เจี้ยนอิง สื่อ                                      石 建英                             Ms. Shi Jian Ying
พจ.221 นาย เชียว หมิน เหยิน                                     萧 明仁                            Mr. Jen Hsiao Ming
พจ.222 นางสาว โซกคิม เชีย                                      谢 淑锦                             Ms. Chea Sokkim
พจ.223 นาง นฤมล จิรวราพันธ์                                     许 少文                             Mrs. Narimon Jiravaraphan
พจ.224 นาย ฟาง เหลียงฟง                                        方 良峰                             Mr. Fang Liang Feng
พจ.225 นาง ลลิตา วงศ์เทียนทอง                                 李 丽莹
พจ.226 นางสาว สอิ้ง เหลืองอร่าม                                黄 莎印
พจ.227 นาย สัญชัย เมฆฤทธิไกร                                 芸 大岗                              Mr. Yun Da Gang
พจ.228 นาง สุณีรัตน์ วัณนาวิบูล                                   曾 華英                              Mrs. Suneerut Wannawibool
พจ.229 นาย สุวรรณ ศรีกรุงไกร                                    柯 培中                              Mr. Suwan Srikrungkrai
พจ.230 นาย หลงซ่ง เฉิน                                           陈 荣钟                              Mr. Chen Rong Zhong
พจ.231 นาง เหมียว เอี้ยนเซี๊ย                                      苗 燕霞                             Ms. Miao Yan Xia
พจ.232 นาง อภิรัตน์ ศรีสานติวงศ์                                  蔡 綺雯                             Mrs. Apirat Srisarntiwong
พจ.233 นาง กนกพร แซ่หยาง                                      楊 雪花                             Ms. Kanokphorn Sae-Yang
พจ.234 นาย กวงเซิง แซ่หวง                                       黄 广生                             Mr. Huang Guang Sheng
พจ.235 นาย ก๋วงเมี๋ยว แซ่เฉิน                                      陈 国苗                             Mr. Kuangmieow Sae-Chuen
พจ.236 นาย กวิตม์ บูรณะพาณิชน์กิจ                              陳 良国
พจ.237 นาย กอบกิจ นิมมานสมบูรณ์                              林 昭辉                             Mr. Victor Lin
พจ.238 นาย ปารเมษฐ์ แซ่ปึง                                      方 志刚                             Mr. Kitti Sae Pung
พจ.239 นาย ไกร บารมีเสริมส่ง                                     宋 该颂                             Mr. Kraisorn Songtanin
พจ.240 นางสาว ขนิษฐา ไพศาลธนากร
พจ.241 นาย ขอหลิง แซ่ลี้                                           李 熊                                Mr. Li Xiong
พจ.242 นาย คางหวา แซ่หวอง                                     王 康华
พจ.243 นาย จรัญ ลีนานุพันธุ์                                        李 文海                             Mr. Jaran Leenanupan
พจ.244 นาย จัวฮิว เหลี่ยง                                           梁 作沪                             Mr. Liang Zuo Hu
พจ.245 นาง จินตนา กรุณานนท์                                     陈 亚梓
พจ.246 นางสาว จิรวรรณ อำนาจสิริวิทย์                           黄 敏                                Ms. Jirawan Amnajsiriwit
พจ.247 นาย จิระพัชร์ ศรีรัตนารุ่งเรือง                               林 永懿                             Mr. Jirapat Sriratanarungrueng
พจ.248 นาย จื้อฮุ่ย ซุน                                               孙 智慧                             Mr. Sun Zhi Hui
พจ.249 นาย จุงเต๋ย หวง                                             黄 宗德                             Mr. Huang Zong De
พจ.250 นางสาว จุไรรัตน์ อรุณรัตนวงศ์                             楊 惠卿                             Ms. Jurairat Aroonratanawong
พจ.251 นาง สุจินดา เตชะเจริญผล                                 郑 丽珍
พจ.252 นาย เจี่ย โซง ซู                                             徐 甲聪                             Mr. Xu Jia Cong
พจ.253 นางสาว ซุน เจียน                                           孙 坚                                Ms. Sun Jian
พจ.254 นาย หวัง เจี้ยนหมิน                                         王 健民                             Mr. Wang Jian Min
พจ.255 นาง เจียระไน อุย                                            徐 嘉欣                             Mrs. Xu Jia Xin
พจ.256 นางสาว ฉันทนา สีทองกิจพิศาล                           李 丽儿
พจ.257 นาย ฉุนเจิ้ง เฉิน                                              陈 纯正                            Mr. Chen Chun Zheng
พจ.258 นาง เฉิง เสี่ยวเจวี๋ย                                          程 晓珏                            Mrs. Cheng Xiao Jue
พจ.259 นางสาว ชลธิชา เลขวัต                                     邱 瑞兰                            Ms. Cholthicha Lekawat
พจ.260 นาย ชัย ฐิรโฆไท                                            王 汉钦
พจ.261 นาย ชัยณรงค์ สวัสดิ์ตยวงศ์                                蔡 璧煌                             Mr. Chainarong Sawadtayawong
พจ.262 นาย ชัยยอด ธนเรืองโชติ                                   周 锦泉
พจ.263 นาย ธิติพงศ์ เลิศกิตติธัชช์กุล                               连 鎮洲
พจ.264 นาย เชน ชุน ซ่ง                                             宋 辰君                            Mr. Sung Chen Chun
พจ.265 นาย ซิงฮั่ว แซ่เต็ง                                           丁 身华                             Mr. Ding Shen Hua
พจ.266 นาย ซูเจีย ลี้                                                  李 曙杰                            Mr. Shu Jie Li
พจ.267 นาง เซี่ยง หง                                                 向 虹                               Mrs. Xiang Hong
พจ.268 นาย ณรงค์ กษิติประดิษฐ์                                   那 隆                                Mr. Narong Kasitipradith
พจ.269 นาย ตัน ฮา เซียง                                            陈 合想                             Mr. Tan Ha Siong
พจ.270 นางสาว ทิวาราตรี ประพาฬรัตนา                          钟 淑茓                             Ms. Tiwaratee Praparnrattana
พจ.271 นาย ธนกฤต เชื้อปาน                                        陈 洪如
พจ.272 นาย ธนภัทร จินตกุล                                         周 招青                             Mr. Tanapat Jintakune
พจ.273 นาย ธวัชชัย ทิพย์มงคลศิลป์                               陈 慕钊
พจ.274 นาย ธีรยุทธ พงศ์ภาณุมาพร                                符 永志                              Mr. Thirayut Phongphanumaphon
พจ.275 นางสาว นงค์รัชต์ ชยชนกกร                               苏 玛丽
พจ.276 นาย นที แซ่ปึง                                               方 子南                             Mr. Natee Sae Pueng
พจ.277 นาง นพจิรา วัณนาวิบูล                                      陈 娜及拉                          Mrs. Nopchira Wannawibool
พจ.278 นางสาว นิตยา สรรค์ธีรภาพ                                 姚 桂英                             Ms. Nitaya Sunteerapharp
พจ.279 นาง บงกชรัศม์ นิลดี                                         汶 谷乐                             Mrs. Bonggotrat Nildee
พจ.280 นาย บุญยง อิงคเวทย์                                       黄 松洲                             Mr. Boonyong Engkavate
พจ.281 นาย บุญยง เศวตบวร                                        陈 文雍
พจ.282 พันเอก บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ                             叶 南宁                             Col. Boonrut Patrakulpiched
พจ.283 นาย บุญเลิศ ประสิทธิ์วิภาต                                 李 文勇
พจ.284 นางสาว บุญศรี แซ่ลี้                                         李 小丽                             Ms. Bunsri Sae Lee
พจ.285 นาย บุญเหลือ รุ่งสกาวเลิศ                                  蓝 任泓
พจ.286 นาย ประพันธ์ ตั้งสุริยาไพศาล                               陈 文杰
พจ.287 นาง ประพิณศรี ต้วนพุทธิรัตน์                               段 宜遴
พจ.288 นางสาว ประภาพร ศรีมุษิกโพธิ์                             巴 帕蓬
พจ.289 นาย ประเสริฐ ตั้งสุริยาไพศาล                              陈 巴申
พจ.290 นาย ปิ่งกวาง อู๋                                               吴 炳光                             Mr. Wu Bing Guang
พจ.291 นาย พนิน บูรณะพาณิชน์กิจ                                 陈 良元
พจ.292 นางสาว พร สุรเวชสุนทร                                    黄 细妹                             Ms. Huang Xi Mei
พจ.293 นางสาว พรพรรณ ลิ้มพิพัฒน์ชัย                            蓬攀
พจ.294 นางสาว ภภัสสร พชรกิตติพร                                马 宝珠                             Ms. Papassorn Pacharakitiporn
พจ.295 นาย พิศาล จันทฤทธิรัศมี                                   林 应语                             Mr. Pisarn Jantaritthirathsamee
พจ.296 นาย พิสิษฐ์ หลี                                               李 柏南
พจ.297 นาย ภัทระ เตชะโสภณวณิช                                黄 金田
พจ.298 นาย ภาคภูมิ ลีก่อตั้ง                                         李 国栋
พจ.299 นาย ภาณุ ปิ่นฤทัย                                           郭 英源
พจ.300 นาง มณี แซ่ตั้ง                                               陈 玛妮


 เลขที่พจ. 301-400

พจ.301 นาย มานพ เอี่ยมลออสุข                                    叶 永年                             Mr. Manop Aiumlaaosuk
พจ.302 นาย มานพ เปี่ยมกุลวนิช                                    张 森何                             Mr. Manop Piamkulvanit
พจ.303 นางสาว มาลิน ปิยะชินวรรณ                                吴 玛玲                             Ms. Malin Piyachinawan
พจ.304 นาย รณชัย ชูสุวรรณประทีป                                何 炳才                             Mr. Ronnachai Choosuwanprateep
พจ.305 นางสาว รุ่งทิพย์ รติยาภรณ์พันธุ์                             罗 瑞青                            Ms. Rungtip Ratiyapornpun
พจ.306 นางสาว รุ่งฤดี จารุมโนกุล                                   王 明华
พจ.307 นาย เรวัต เผ่าบรรจง                                         沈 伟文
พจ.308 นางสาว ธัญญารัตน์ ไพศาลภานุวงศ์                       李 美惠                             Mrs. Riam Pothipan
พจ.309 นาย ลิตอง อู๋                                                  吳 记东                             Mr. Wu Ji Dong
พจ.310 นาย ลีหรง หลิน                                               林 丽荣                             Mr. Lin Li Rong
พจ.311 นาย วริศพันธ์ ธัญสิริจิรากุล                                  刘 汉崇                             Mr. Warispun Dhunsirijiragul
พจ.312 นาย ย่งฟ่า แซ่จัง                                             张 永发                             Mr. Zhang Yong Fa
พจ.313 นาง ศรินทร ชัยวงศ์วุฒิกุล                                   钟 楚芬                             Mrs. Sarinthorn Chaiwongvuthikul
พจ.314 นาง ศิรา เชิญรุ่งโรจน์                                        蔡 丽华
พจ.315 นาย ศิริยศ วนิชชานนท์                                      庄 承鑫
พจ.316 ดร. สมร ดีสมเลิศ                                              李 銮群                             Dr. Samorn Deesomlert
พจ.317 นาง สมลักษณ์ วัฒนสารสมบูรณ์                            颂 乐
พจ.318 นาย สมศักดิ์ แซ่ลิ้ว                                           柳 定魁                             Mr. Somsak Saeliu
พจ.319 นาย สมหวัง แสงคุณวรกุล                                   谢 进荣                             Mr. Somwang Saengkhunwarakun
พจ.320 นาง สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา                                  戍知
พจ.321 นาย สุเชาว์ ถาวรวงศ์                                         素操                                Mr. Suchaw Thavornwongs
พจ.322 นางสาว สุภิณ ลือชัยสิทธิ์                                    卢 玉英                            Ms. Supin Luechaisit
พจ.323 นาย สุเมธ อำนาจสิริวิทย์                                    黄 松明
พจ.324 นาง สุรีรัตน์ มโนธรรมวงศ์ (เสียชีวิต)
พจ.325 นาย สุวัฒน์ ลี้ชาญกุล                                        李 锦荣                            Mr. Suwat Leechankul
พจ.326 นาย สุวัสจัภขฒ์ วัฒนบุญยงเจริญ                          吴 泽培                            Mr. Wu Ze Pei
พจ.327 นาง เจีย หงเฉียว                                             贾 红巧                            Mrs. Jia Hong Qiao
พจ.328 นาย หนิง เตียว                                               刁 宁                                Mr. Ning Diao
พจ.329 นาย หมินจาง หลิว                                           刘 民章                             Mr. Liu Min Zhang
พจ.330 นาย หย่งซิน อู๋                                                吴 泳钦                             Mr. Wu Yong Qin
พจ.331 นาย หยาง เผยเซิน                                          楊 培森                             Mr. Yang Pei Sen
พจ.332 นาย หัวเวิ๋น เจียง                                             江 华文                             Mr. Jiang Hua Wen
พจ.333 นาย เหยียนจือ หวาง                                         黄 炎芝                            Mr. Huang Yan Zhi
พจ.334 นาง เหวินลี หยาง                                             杨 文丽                            Mrs. Yang Wen Li
พจ.335 นาย อดุลย์ กุลทวีทรัพย์                                      吴 剑呜                            Mr. Adul Kulthaveesup
พจ.336 นาย อนิวรรตน์ เสกประเสริฐ                                  黃 宝炎                            Mr. Aniwat Sakprasert
พจ.337 นาย อุ่นตั้ง แซ่ลิ้ม                                              林 运东                            Mr. Lin Yun Dong
พจ.338 นาย โอว อี้                                                      区 毅                               Mr. Ou Yi
พจ.339 นาย ฮงยี หลิน                                                  林 洪益                            Mr. Lin Hong Yi
พจ.340 นาย ฮุย แซ่เอี๊ยว                                               古 龙飞
พจ.341 นางสาว กนกวรรณ เกียรติประวัติงาม                        林 金香                            Ms. Kanogwan Kiatprawatngam
พจ.342 นางสาว กนกวรรณ พันพรม
พจ.343 นาย กฤษฎา กิตติพิชัย
พจ.344 นางสาว กันยา กาญจโนภาส
พจ.345 นางสาว เกศินี วิชาชัย
พจ.346 นางสาว จรรยารัตน์ ปัญญาวัฒนานุกูล                       方 玉雅                            Ms. Chanyarat Panyawatthananukul
พจ.347 นาย จักรี ตั้งเทียนชัยชนะ                                     陈 基杰                            Mr. Jakkree Tangthianchaichana
พจ.348 นางสาว จินต์ จิตราศาสตร์                                    姚 如思                             Ms. Jin Jittrasart
พจ.349 นาย ฉัตรชัย สุขสถิตย์                                         黄 积财                             Mr. Chatchai Suksatit
พจ.350 นางสาว ชนินนาถ รัตนโสภา                                  李 凤宝                             Ms. Chaninnard Rattanasopa
พจ.351 นางสาว ชรินทร์พร จันทร์นวล                                蔡 欣歆
พจ.352 นาย ชาญชล หลินชาญธรา                                   林 诗智                             Mr. Charnchon Linchanthara
พจ.353 นาย เซ็งจุ้น แซ่ลี                                               李 成俊                             Mr. Tseng Chun Lee
พจ.354 นางสาว ฐิติพร จันทร์อัมพร                                   曾 月娥                              Ms. Thitibhorn Chanumbhorn
พจ.355 นางสาว ณัชชา จินตนาวสันต์                                 周 楚鑫                             Ms. Nacha Jintanavasan
พจ.356 นางสาว ดวงกมล นริศราวุธ                                    林 瑞心                             Ms. Duangkamol Narissarawut
พจ.357 นาย เถียน จิ้น เฉียง
พจ.358 นางสาว ทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล                            周 慧心                             Ms. Thipvarintorn Dusitasirisakul
พจ.359 นาย ธนากร ธีรการุณย์วงศ์                                      赖 德培                             Mr. Thanakorn Theerakarunwong
พจ.360 นางสาว ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์                                黄 韵灵                             Ms. Thaninthon Anuntasoraruk
พจ.361 นางสาว ธันยนันท์ อังกูรวัธน์                                    洪虹                                 Ms. Thanyanan Angkurawat
พจ.362 นาย ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์                                       陈 裕炯                             Mr. Threerawat Tangaramvong
พจ.363 นางสาว นที คันธะนู
พจ.364 นางสาว นันทิดา สระโสม                                      徐 美妮                              Ms. Nanthida Srasom
พจ.365 นางสาว นาถชนก พลเยี่ยมแสน                               方 映慧
พจ.366 นางสาว เบญจวรรณ มานวธงชัย (สุวรรณประดิษฐ์)        陈 博雅                             Ms. Benjawan Manavathongchai
พจ.367 นางสาว โบว์ธิยา รัตนคงทน                                   丁 悦华                             Ms. Botiya Ratanakongton
พจ.368 นางสาว ปราถนา คำบุญชู                                     陈 玉华                             Ms. Prathana Kumboonchu
พจ.369 นางสาว ปรียารัตน์ นิธิบุญญาพันธ์                            周 嘉宝                              Ms. Preeyarad Nithiboonyaphan
พจ.370 นางสาว ปิยะมาศ เมืองใชย
พจ.371 นางสาว ปิยาภรณ์ พงษ์ประยูร                                彭 雅萍                              Ms. Piyapron Pongprayoon
พจ.372 นางสาว เปรียววลี ปัญญาวจี                                  班 娃丽                              Ms. Preawwalee Punyawajee
พจ.373 นางสาว พรนภา บุพคดี                                        付 丽天                               Ms. Phonnapa Buppakadee
พจ.374 นางสาว พรรณเพ็ญ แซ่ลี่                                      李 淑金                               Ms. Phanphen Sae-Lee
พจ.375 นางสาว พรรษพร สระบุรินทร์                                 徐 雨雯                               Ms. Passaporn Saraburin
พจ.376 นางสาว เพียรศิริ ไชยสถิตวานิช
พจ.377 นางสาว ภัทรพรรณ วงศ์ทางประเสริฐ                       唐 日美                                Ms. Pataraphan Wongtangprasert
พจ.378 นางสาว ภัฏฏินี ตันติพัฒนเสรี                                 陈 颖
พจ.379 นางสาว ปราณิสา (ภัททิยา) ศิลาอ่อน                      石 善心                                Ms. Pranisa Silaon
พจ.380 นางสาว ภารดี แสงวัฒนกุล                                   叶 秋荣                                Ms. Paradi Sangvatanakul
พจ.381 นาย มณฑล บุญส่ง                                            朱 力省                                Mr. Monthon Boonsong
พจ.382 นางสาว มณีเนตร คำมุก
พจ.383 นางสาว มัทนพัชร แพรเจริญ
พจ.384 นางสาว เมธินี พิพัฒน์พงษ์เลิศ                               吴 文娟                                Ms. Methinee Pipatponglert
พจ.385 นางสาว วรรณต์วลัย วุฒิสินธุ์                                 吴 天婉                                Ms. Wanwalai Wuthisin
พจ.386 นางสาว วรางคณา กล้าจริง                                  王 菲
พจ.387 นาย วิศรุต ระเมียดดี                                           李 伟圣                                Mr. Wisarut Ramiaddee
พจ.388 นางสาว ศรัญญา ทองงอก                                   唐 孝雅                                Ms. Saranya Tong-Ngok
พจ.389 นางสาว ศรีสุดา ด่านไทยวัฒนา
พจ.390 นางสาว ศิรินภา กาญจนาทองสี                             符 宝珠                                Ms. Sirinapa Kanjanathongsee
พจ.391 นางสาว ศิริพร วงอำนาจ                                     翁 吉丝                                 Ms. Siriporn Wong-Amnart
พจ.392 นางสาว ศุภวรรณ พิมล                                       刘 素琬                                 Ms. Suphawan Phimon
พจ.393 นางสาว สมเกียรติ พัดอินท                                  黄 紫薇                                 Ms. Somkiat Pad-Int
พจ.394 นาย สาคร แง้นกลางดอน                                    吴 明河                                 Mr. Sakhorn Ngaenklangdon
พจ.395 นางสาว สินี ตัณฑสถิตยานนท์                              陈 星河                                 Ms. Sinee Tantasatityanon
พจ.396 นาย สุทธิสกนธ์ วรรธนะชัยแสง                              杨 彬
พจ.397 นางสาว สุธาสินี สายวดี                                       诗 素妮                                Ms. Sutasinee Sayawadee
พจ.398 นาย สุรเดช เลิศสุทธิรักษ์ (เสียชีวิต)
พจ.399 นางสาว นันท์ภัสสร เจริญวงศ์สวัสดิ์                         郑 乐雯                                Ms. Nanpassorn Charoenwongsawad
พจ.400 นางสาว อัจฉราภรณ์ สุริเมือง


 เลขที่พจ. 401-500

พจ.401 นางสาว กรรณิการ์ กำลังใจ                                   陈 亚微
พจ.402 นางสาว กรวิภา จันทร์ต๊ะคำ                                   张 丽凤                                Ms. Kornwipa Junthakam
พจ.403 นางสาว กฤติกา มหาสิงห์
พจ.404 นางสาว กิ่งเทียน อุทรักษ์
พจ.405 นาย กิตติเดช วงศ์สรรคกร                                     黄 维荣
พจ.406 นางสาว จตุพร พรมชัย                                         彭 如思
พจ.407 นาย จรัญ จันทะเพชร                                          湛 蓝                                   Mr. Charun Chanthaphet
พจ.408 นางสาว จริยาภรณ์ แจ้งใจ                                     黄 佳娴
พจ.409 นางสาว จิตพิสุทธิ์ สมทา
พจ.410 นางสาว จิตสุภา เหง่าประเสริฐ
พจ.411 นาย เจษฎา ลีลากิจกุล
พจ.412 นาย ฉัตรชัย สกุลณมรรคา
พจ.413 นางสาว ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ
พจ.414 นางสาว ชฎานัสม์ ปิตะหงษนันท์                              余 妙珍                                Ms. Chadanat Pitahongsanan
พจ.415 นางสาว ชมพูนุช รักรณรงค์                                    赖 小璘
พจ.416 นางสาว ชมภูนุช สวัสดิ์ทวีกุล                                 钟 楚云                                 Ms. Chompunuch Sawatthaweekul
พจ.417 นางสาว ชัญชณา วรรณศิลปิน                                万 风云                                 Ms. Chanchana Wannasillapin
พจ.418 นางสาว ชุติภา หอเลิศกุล
พจ.419 นางสาว ญาตา พิมพ์ทองงาม
พจ.420 นาย ณฐกร รักษ์ประดิษฐ์                                      陆 圣文
พจ.421 นางสาว ณัฐฐา จีรัง                                            周 婧
พจ.422 นางสาว ณัฐณิชา ยูวะเวส                                     黄 净心
พจ.423 นางสาว ณัฐธยาน์ เฮงอุดมสวัสดิ์                             王 龙资
พจ.424 นาย ณัฐธีร์ ศิริกุลพัฒนผล
พจ.425 นาย เตชวิชญ์ นราแก้ว                                        倪 生得                                  Mr. Techawit Narakaew
พจ.426 นาย ทัชช วนพงศ์ทิพากร                                     朱 伟鹏
พจ.427 นางสาว ทัดดาว ยินดีรูป                                       谢 凌霄                                 Ms. Taddao Yindeerupe
พจ.428 นาย ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ                                  萧 仁信
พจ.429 ว่าที่ร.ต. ธวัชชัย ตรีรัตน์ดิลกกุล                              蓝 沛敬
พจ.430 นางสาว ธัญลักษณ์ เจริญขำ                                  刘 谈雅                                 Ms. Thanyaluk Charoenkham
พจ.431 นาย ธิติ พันธ์เจริญ                                             刘 永德                                  Mr. Titi Phanjaroen
พจ.432 นาย นครินทร์ สุฉันทบุตร                                      林 白云                                 Mr. Nakarin Suchantabut
พจ.433 นางสาว นฎาฉัตร จันทร์แจ่ม                                  陈 洁                                    Ms. Nadachat Chanchaem
พจ.434 นางสาว นภมาสน์ สุทธิสุนทรวงศ์
พจ.435 นางสาว นภวรรณ สวัสดิ์มงคลกุล                             罗 金玉
พจ.436 นาย นาทพงศ์ บุญคุ้มพงษ์                                    黄 邦发
พจ.437 นาย บดินทร์ ก่อกวิน                                           关 金顺                                 Mr. Bordin Korkawin
พจ.438 นางสาว บัณฑิตา อัมรามร
พจ.439 นาย ปรมินทร์ ลีลาธีระกุล                                      李 兴国
พจ.440 นางสาว ปราณี โรจน์วิโรจน์                                   卢 慧君                                 Ms. Pranee Rojwiroj
พจ.441 นาย ปริญญา ปิยะเวชวิรัตน์
พจ.442 นางสาว ปัณรวี เธียรเชาวน์                                   萧 逸然
พจ.443 นางสาว ปิยาพัชร ทองปลิว                                  金 宝钗                                  Ms. Piyapach Thongprew
พจ.444 นางสาว ปีติชา อะมริต                                        刘 明慧                                  Ms. Peeticha Amrit
พจ.445 นางสาว พนัชดา นวนงาม                                    黄 秀娟
พจ.446 นางสาว พรจันทร์ ศรีสานติวงศ์                              李 湘龄                                   Ms. Pornchans Srisarntiwong
พจ.447 นาย พรชัย เอื้อสุวรรณกุล
พจ.448 นางสาว พรพิมล กำจัดภัย
พจ.449 นาย พศิน จิรภัทรธนทัต                                      刘 无敌
พจ.450 นางสาว พิชญ์สินี สิรินิธิภัทร์                                 韦 金云
พจ.451 นางสาว พีรนันท์ พัฒนมงคล                                林 雨欣
พจ.452 นางสาว เพลินพิศ แก้วประกาย                              郭 禧容                                  Ms. Ploenphit Kaeoprakai
พจ.453 นางสาว ภรณ์ทิพย์ อธิลาภ                                   林 玉琬                                  Ms. Porntip Athilarp
พจ.454 นาย ภราดร ดิเรกโรจน์วุฒิ                                    王 立文
พจ.455 นาย ภาณุพงษ์ พูลเพชรพันธุ์                                 彭 日天                                  Mr. Phanuphong Phoonphetphan
พจ.456 นางสาว ภารวี ขวัญแก้ว
พจ.457 นางสาว มุกดา ชาญสง่าเวช                                 王 昌苹
พจ.458 นางสาว มุกดา โทแสง
พจ.459 นาย รณชัย บัวบาง
พจ.460 นางสาว รติกร อุดมไพบูลย์วงศ์                              温 珍慧                                  Mr. Ratikon Udompriboonwong
พจ.461 นางสาว รังสิยา ศรีบุญเจริญ
พจ.462 นางสาว รัชวดี วิศวชาติกุล
พจ.463 นางสาว รินรัตน์ วิบูลย์ตั้งมั่น
พจ.464 นางสาว ริฟฮาน ยูโซะ                                        罗 如珊
พจ.465 นาย ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์
พจ.466 นาย ล้ง หวัง แซ่ชื้อ                                          徐 隆煌                                   Mr. Lung Wong Tsui
พจ.467 นางสาว ลักษิกา สกุลกำจรกิจ                               黄 宏华
พจ.468 นาย วรพงศ์ ชัยสิงหาญ                                      陈 株生                                   Mr. Worapong Chaisingharn
พจ.469 นาย วรวีร์ สีมาชัยบวร                                        萧 鹰                                      Mr. Worawee Seemachaiboworn
พจ.470 นาย ปวรุตม์ ศรีเหรา                                          陈 松                                      Mr. Warut Srihara
พจ.471 นางสาว วาณี อาชีพโลหะ                                   汉 婉
พจ.472 นาย วิจัย อายุรยืนยง                                         谢 维栽                                   Mr. Wijai Ayurayeontong
พจ.473 นางสาว วิภา ศรีตั้งรัตนกุล                                   陈 英美                                   Ms. Vipa Sritangruttanakul
พจ.474 นางสาว วิภาวี สำราญ                                       武 霜晔
พจ.475 นางสาว วิไล พงศกรวาณิชกุล                                                                            Ms. Wilai Phongsakornwanitkul
พจ.476 นาย วีรบุรุษ เปรมกิจพรพัฒนา                              邹 天行                                    Mr. Weeraburut Premkitpornpattana
พจ.477 นางสาว ศวิกา จันทร์สถาพร                                 李 明圣                                   Ms. Savika Chantarasathaporn
พจ.478 นาย ศิรสิทธิ์ ตันติพงศ์พิพัฒน์                                黄 钧群
พจ.479 นางสาว สริภรณ์ แซ่ตั้ง
พจ.480 นาย สุกิจ นราธนากร                                          陈 瑞才                                   Mr. Sukit Narathanakorn
พจ.481 นาย สุชีพ ไพอนนท์                                                                                        Mr. Sucheep Phaianon
พจ.482 นางสาว สุทธิวรรณ บูรณะพิมพ์                              许 净鑫                                    Ms. Suttiwan Buranapim
พจ.483 นาย สุรสินธุ์ เลิศสุทธิรักษ์                                    卢 升平
พจ.484 นางสาว สุวิมล ผลชารี
พจ.485 นางสาว แสงดาว เรืองเกียรติกุล                             林 月英                                    Ms. Sangdao Ruangkiattikul
พจ.486 นาย อธิราช ปันทะนันท์
พจ.487 นาย อภิวัฒน์ ธนะปุระ
พจ.488 นางสาว อรภา ศิลมัฐ                                          邱 惠敏
พจ.489 นางสาว อรอุมา สังขารมย์                                    苏 英爱
พจ.490 นาย อัญชลินทร์ เทียนดอนไพร                              余 安伟                                   Mr. Anchalin Tiandonpai
พจ.491 นาย อาทิตย์ แสงตระกูล                                      林 正大                                   Mr. Arthit Saengtrakul
พจ.492 นางสาว อาภัสร ขจิตศรีรัตน์                                  洪 颖如                                   Ms. Arphatsara Kajitsrirut
พจ.493 นางสาว อิงรภัสร์ ฉัตรสิริภูวัชร์                                吴 小英
พจ.494 นางสาว อุดมลักษณ์ พรมบุตร                                叶 春花
พจ.495 นาย เอกชัย ปฐมวัฒนะกุล
พจ.496 นาย เอกลักษณ์ ไพนรินทร์                                   林 森                                      Mr. Eaklak Painarin
พจ.497 นางสาว กนกอร ปางพุฒิพงษ์
พจ.498 นางสาว กัลยรัตน์ จริยะพรพรหม                             谢 婷婷
พจ.499 นางสาว ฉัตราวดี พันศร
พจ.500 นางสาว ฉัทชนัน จำลอย                                     张 宝琳


 เลขที่พจ. 501-600

พจ.501 นางสาว ชมปวีณ์ พลเรืองฤทธิ์                              赖彩雯                                    Ms. Chompavee Pholruengrith
พจ.502 นางสาว ฐิติพร พุ่มกุมาร
พจ.503 นางสาว ณัฏฐ์นลิน เชี่ยวชาญธนกิจ
พจ.504 นางสาว ณัฐฐา ใจสมุทร                                     许 妙卿
พจ.505 นางสาว ถนิมรักษ์ ครบปรัชญา
พจ.506 นางสาว ทิพย์วิมล กังสนันท์                                 江 杰平
พจ.507 นางสาว ธัญลักษณ์ ธนวุฒิ
พจ.508 นางสาว นทภัค เชี่ยวเวช                                    刘 金莲
พจ.509 นางสาว นวรัตน์ แสวงศิริผล                                 邱 娜
พจ.510 นางสาว นิโลบล จิตต์ธรรมา                                 宋 莲花
พจ.511 นางสาว นุชฐรัตน์ ศรีเลิศรส
พจ.512 นางสาว ปัทมาวดี ใจเย็น                                    赵 月莲
พจ.513 นางสาว ปานมณี ยศมาดี                                    张 博敏
พจ.514 นางสาว ปิยภรณ์ ตั้งสิริสุธกุล                                陈 莉莉
พจ.515 นางสาว ปิยะนุช โลนันท์
พจ.516 นางสาว พรรษา สถีระกานนท์
พจ.517 นางสาว พฤกษา จิตราทร
พจ.518 นางสาว พิชญนาถ วีรานนท์                                黄 佩英
พจ.519 นางสาว พิมพ์ภัทร์ จำปาเงิน
พจ.520 นางสาว เพ็ญพรรณ เสนีวงศ์                                宋 淑月
พจ.521 นางสาว มาตา ด่านสวัสดิ์
พจ.522 นางสาว เยาวมาลย์ บุณยรัตกลิน
พจ.523 นางสาว วจนพร อนรรฆธนะกุล
พจ.524 นางสาว วัชรวาที ปลื้มกมล
พจ.525 นางสาว วิภาวัส ประภูศักดิ์                                  郑 阳阳
พจ.526 นางสาว วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น                                刘 嘉
พจ.527 นางสาว ศศิวิมล พจน์พาณิชพงศ์
พจ.528 นางสาว ศิริกมล นวมจริต                                   诗 丽心
พจ.529 นางสาว ศิรินทรา โคตรพรม
พจ.530 นางสาว ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์
พจ.531 นางสาว สโรชา นพพรมงคล                               王 玉婷
พจ.532 นางสาว สุขุมาลย์ พูนธนะพิทักษ์กุล                       陈 欣平
พจ.533 นางสาว สุชาดา ชอบบันเทิง                              张 敏丽
พจ.534 นางสาว สุธารัตน์ จินต์สุภัค
พจ.535 นางสาว สุนันทิพย์ เกนทะนะศิล                           温 晓明
พจ.536 นางสาว สุรีย์รัตน์ เกกีงาม
พจ.537 นางสาว ฉง ฮุ่ย หวง
พจ.538 นางสาว รติทิตตยากร ธรรมวิมุติ
พจ.539 นางสาว อภัณตรี นิรัติศัยสกุล
พจ.540 นางสาว อรธีรา เนาว์ชารี                                   李 慧娟
พจ.541 นาย กฤษาพัสว์ เบ็ญจพรกุลพงศ์
พจ.542 นาย กวิน กสิโอฬาร                                        沈 冠忠
พจ.543 นาย กิตติภูมิ เรืองระวีวัฒน์
พจ.544 นาย ธนัตเทพ เตระทวีดุลย์                                 郑 贤
พจ.545 นาย ธาดา ไพรวัฒนานุพันธ์                                林 俊佳
พจ.546 นาย นฤพนธ์ ทรงวศิน                                      陈 福安
พจ.547 ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพร ผลจันทร์
พจ.548 นาย ปรัชญา ปัทมประภานนท์
พจ.549 นาย เผยชวน หลิน
พจ.550 นาย ภาวิต สุทธิวรรณ
พจ.551 นาย ยุทธชัย พฤกษชลธาร
พจ.552 นาย ศรัณย์กร สุชาณัฐ
พจ.553 นาย ศุภโชค ปรีดาชัยกุล
พจ.554 นาย สถาพร นิตยกิตติ
พจ.555 นาย อภิรัฐ นาคสุริยะวงษ์
พจ.556 ว่าที่ร้อยตรี อรุณ ผุยหนองโพธิ์
พจ.557 นางสาว กนิษฐา ใจเย็น                                    张 月芳
พจ.558 นางสาว กนิษฐา สารวุฒิ                                   高 美妮
พจ.559 นางสาว กรชนก บรรดาศักดิ์                               陈 慧君                                    Ms. Kornchanok Bandasak
พจ.560 นางสาว กุลิสรา โรจน์รัตนะธานี                           李 宝珠
พจ.561 นางสาว แขพิไล ฉายจรัส                                  张 美月
พจ.562 นางสาว จารุพรรณ โพธิ์สัตย์                               威 妙善
พจ.563 นางสาว จุฑามาศ อ้นเจริญ                                安 玉花
พจ.564 นางสาว ฉัตรแก้ว พึ่งพงษ์                                  张 智美
พจ.565 นางสาว โชติกา พร้อมพรั่ง
พจ.566 นางสาว ณิชยา ขัตตินานนท์                               吴 玉雅
พจ.567 นางสาว ดวงพร รุ่งศรีวัฒนะ                                李 睦华                                    Ms. Duangpon Rungsriwatthana
พจ.568 นางสาว ธนัชชา สุวรรณปักษ์                              李 莎莎
พจ.569 นางสาว ธนาภรณ์ จันทร์แก้ว                               梁 馨宁                                    Ms. Thanaporn Jankaew
พจ.570 นางสาว ธนิษฐา จิรัฐิติกาล                                 谢 桂英                                    Ms. Tanitta Jirattitikal
พจ.571 นางสาว นฤกมล พุฒิกุลบวร                                郑 心莲
พจ.572 นางสาว ประทุมพร ว่องวิษณุพงศ์                          黄 玉莲                                   Ms. Pratumporn Wongwisanupong
พจ.573 นางสาว ปานรวี รอดโพธิ์ทอง                               林 艳
พจ.574 นางสาว ปาลิดา วิไลวรรณ                                  魏 玥婷                                    Ms. Palida Wilaiwan
พจ.575 นางสาว ปิยะวรรณ เบญจหิรัญศักดิ์                        吴 小文                                    Ms. Piyawan Benchahiransak
พจ.576 นางสาว พรนิภา ตปนียศิลป์                                 张 薏茹                                    Ms. Pornnipa Tapaneeyasin
พจ.577 นางสาว พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์                           张 芙蓉
พจ.578 นางสาว พรฟ้า อนันต์ไพศาล                               王 天蜜
พจ.579 นางสาว พัชรวลัย พัฒนนวพงศ์
พจ.580 นางสาว พัทธานันท์ ลาภมหาจิตรกุศล                    刘 婷婷
พจ.581 นางสาว พิจิตรา จิตติเจษฎาภรณ์                          莊 丽敏                                     Ms. Pijitra Jittijesadaporn
พจ.582 นางสาว เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม                        李 美珍
พจ.583 นางสาว เพ็ญนภา ศรีมงคล                                 思 月云
พจ.584 นางสาว ไพลิน เปรมพงศ์                                   张 清琳
พจ.585 นางสาว ภัณฑิรา จิรวรพัฒน์                               周 秀霓                                      Ms. Puntira Jiravorapat
พจ.586 นางสาว ภาวิณี สุจิตรานุช                                  林 妙英                                      Ms. Pawinee Sujitranuch
พจ.587 นางสาว ภิญญาภา จุรีมาศ                                  金 慧琴                                     Ms. Pinyapa Chureemas
พจ.588 นางสาว มนัญญา อนุรักษ์ธนากร                           黄 美清                                     Ms. Mananya Anurakthanakorn
พจ.589 นางสาว มารียา เอี่ยมลออสุข                               叶 婉仪                                     Ms. Mareeya Eamlaorsuk
พจ.590 นางสาว มาลี แซ่อึ้ง                                         黄 玛丽
พจ.591 นางสาว โรสวาตี เถาว์กลอย                               刘 新欣
พจ.592 นางสาว ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์                       卢 合心
พจ.593 นางสาว ลดาวรรณ ไฝเพชร                                光 彩云                                     Ms. Ladawan Faiphet
พจ.594 นางสาว วไลลักษณ์ ลิ้มเจริญชัยกิจ                       林 丽如                                     Ms. Walailuck Limcharoenchaikij
พจ.595 นางสาว วันเพ็ญ ชีพนุรัตน์
พจ.596 นางสาว วิลาสินี ชูแก้ว                                      韦 思妮
พจ.597 นางสาว ศิรารัตน์ ภักดีพินิจ                                 黄 皙雯                                     Ms. Sirarat Pakdeepinit
พจ.598 นางสาว ศุภลักษณ์ สหัสรังษี                               陈 琳惠
พจ.599 นางสาว ศุภษา เสรีรัฐ                                       朱 金英                                     Ms. Supasa Sereerath
พจ.600 นางสาว สรัญญา สัณฐิติวัฒนกูล                           曾 慧汶


 เลขที่พจ. 601-700

พจ.601 นางสาว สาวิณี กองสมัคร                                  韩 怡飞
พจ.602 นางสาว สิริยุพน ปิ่นจุมพลแสง                            林 美珍
พจ.603 นางสาว สุกัญญา ประสพกิจถาวร                         李 丽华                                      Ms. Sugunya Prasopkittavon
พจ.604 นางสาว สุพัตรา ยอยรู้รอบ                                 罗 温欣                                      Ms. Supattra Yoyrurob
พจ.605 นางสาว สุมนา เหลืองอัครวงศ์                             王 珊珊                                     Ms. Sumana Luangakarawong
พจ.606 นางสาว เหมือนฝัน จันทร์สำราญ                         林 如梦                                      Ms. Muanfan Chansamran
พจ.607 นางสาว อภัสรา ตั้งวีระพงษ์                               陈 美仙
พจ.608 นางสาว อรวรรณ บัวพิพัฒน์วงศ์                          陈 晶晶                                       Ms. Aorawan Buapipatwong
พจ.609 นางสาว อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ
พจ.610 นางสาว อรอำไพ สวัสดิ์ตยวงศ์                            蔡 丽瑩                                      Ms. Onumapai Sawadtayawong
พจ.611 นางสาว อาทิตยา รำพึงสุข                                 张 丽
พจ.612 นางสาว อารียะ ยะโกะ                                      郭 丽雅                                      Ms. Ariya Yacop
พจ.613 นางสาว อุมาวรรณ ตั้งธรรมวาณิชย์                       陈 玉婷
พจ.614 นาย จั้ว จวิน เฉา
พจ.615 นาย จุมพล พันธ์ลำ
พจ.616 นาย ฉัตร์ยศกร รัชตะนาวิน                                 林 盖                                          Mr. Chatyodsakon Rajatanavin
พจ.617 นาย ชิสศรุต บุษบงษ์                                       张 黎明                                       Mr. Chidsarud Budsabong
พจ.618 นาย ณัฐภัทร บุรัตน์                                         梁 永亮
พจ.619 นาย ต้นสกุล สังข์ทอง                                      宋 先念                                       Mr. Tonsakul Sungthong
พจ.620 นาย ธนกร ชาญนุวงค์                                       曾 荣财
พจ.621 นาย ธีรธัชช์ ธนะมั่นคงพร้อม                               刘 明德                                       Mr. Theerathat Tanamankongprom
พจ.622 นาย นครทรัพย์ หล่าวเจริญ                                刘 城财
พจ.623 นาย พงศ์ภัทร อนุกูลประโยชน์                            林 伟龙
พจ.624 นาย พิชญุตม์ แช่มบำรุง                                    何 明
พจ.625 นาย มงคล อิงคะโลหะกุล                                  黄 友中
พจ.626 นาย มนต์เทพ อัศวนพเกียรติ                               马 雄心                                      Mr. Montep Usavanopagiat
พจ.627 นาย เมฆินทร์ พจน์พิศุทธิพงศ์                             曾 桂彬                                       Mr. Maykin Photphisutthiphong
พจ.628 นาย เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล                             丘 立富
พจ.629 นาย วรกฤต เตชสิทธิ์กุล                                   董 威龙                                       Mr. Worrakrit Techasitkul
พจ.630 นาย วิศรุต จิตร์ศิริ                                           郑 吉录
พจ.631 นาย แสงชัย วงศ์มานะกูล
พจ.632 นาย ทวีชัย ตติยเพิ่มพูน
พจ.633 นาย พงศวัชร์ พงศ์ธนาธีรพร
พจ.634 นาย รัฐธชา จินดาปัถย์
พจ.635 นาย ศิวณัฎฐ์ ตันตระกูล                                    唐 小虎                                       Mr. Siwanut Tantrakool
พจ.636 นางสาว จิตณภา สุขกร
พจ.637 นางสาว ณัฐจิรภัทร สถิตเสถียร
พจ.638 นางสาว ณัฐหทัย ภีศเดชธนวัจน์
พจ.639 นางสาว ธัญย์ชนก เอื้อธรรมมิตร
พจ.640 นางสาว วรัญญา ปัญสิงห์
พจ.641 นางสาว ศศิพัชญ์ อิทธิชัยโฆษิตกุล
พจ.642 นางสาว สมรัชนี ศรีฟ้า
พจ.643 นางสาว กรกช รักษ์เพชร
พจ.644 นางสาว กรแก้ว จุลบุตร                                    庄 桂梅                                       Ms. Kornkaew Joolabut
พจ.645 นางสาว กฤตยา โจ้งจาบ                                  钟 緣緣
พจ.646 นางสาว ขวัญข้าว ภู่ระหงษ์                                陈 秀兰                                       Ms. Khwankao Phurahong
พจ.647 นางสาว จันทร์จิรา ทองไหลรวม
พจ.648 นางสาว จิราพร วงศ์วุฒิ
พจ.649 นางสาว จุฑารัตน์ วิภูษิตนพรัตน์
พจ.650 นางสาว ฉัฐรส ตรียุทธวัฒนา                             张 秀彤                                         Ms. Chutharos Treeyutwatana
พจ.651 นางสาว ชณภา จิรสัตยาภรณ์
พจ.652 นางสาว ชลิดา สิทธิชัยวิจิตร                             陈 宝真                                         Ms. Chalida Sittichaiwijit
พจ.653 นางสาว ชุลีพร ศิริไชยา                                  沈 丽鸿                                          Ms. Chuleeporn Sirichaiya
พจ.654 นางสาว ซูไฮณี กาแม                                    金 碧娈                                          Ms. Suhainee Kamae
พจ.655 นางสาว ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล
พจ.656 นางสาว ธัญญรัตน์ แซ่ลิ่ม                                 林 昙雅                                         Ms. Thanyarat Saelim
พจ.657 นางสาว ธีรา อารีย์                                         林 茜媛                                         Ms. Teera Aree
พจ.658 นางสาว นวพร กรณาธิป                                   王 欲如                                         Ms. Navaporn Korranatip
พจ.659 นางสาว นุชสรา อยู่เอี่ยม                                  余 越                                            Ms. Nuchsara Yueiam
พจ.660 นางสาว ปะการัง เขตคาม                                 凯心                                             Ms. Pakarung Khetkam
พจ.661 นางสาว ปัญสรัล ติยวัฒน์                                 张 逸真
พจ.662 นางสาว ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล                          赵 彩月                                          Ms. Poonyaphat Siritheerathitikul
พจ.663 นางสาว พรกมล ตระกูลทอง                             郑 伊晨                                           Ms. Ponkamol Tragoolthong
พจ.664 นางสาว พรพรรณ ศรีมหาวงษ์
พจ.665 นางสาว เพ็ญสุดา อุ่นบุญเรือง
พจ.666 นางสาว ภัชรี พิมาลรัมย์
พจ.667 นางสาว ภัสศิกานต์ อนุรัตน์พานิช
พจ.668 นางสาว มนัสวีร์ เกตุจรุง                                  周 信                                              Ms. Manutsawee Ketcharung
พจ.669 นางสาว รักษ์สุดา เกลี้ยงคง                              唐 贝贝                                           Ms. Raksuda Klearngkong
พจ.670 นางสาว รัทธวรรณ วงศ์ปัทมเจริญ
พจ.671 นางสาว รุจาวดี อุดมศิลป์
พจ.672 นางสาว วิจิตรา รุกขะรัตน์                                 林 钰琳                                           Ms. Wichittra Rukkarat
พจ.673 นางสาว วิยะดา เวินชุม                                    雯雅                                               Ms. Wiyada Woenchum
พจ.674 นางสาว ศศิชา อยู่คุ้มญาติ                                张 如音                                           Ms. Sasicha Yukoomyard
พจ.675 นางสาว ศิริขวัญ ก้าวสัมพันธ์                             许 潭丽                                            Ms. Sirikwan Kaosamphan
พจ.676 นางสาว ศิริยาภรณ์ จุฑาพฤทธิ์                          邱 美文
พจ.677 นางสาว ศิริลักษณ์ สังติ้น                                 宋 玉玲                                            Ms. Siriluck Sangtin
พจ.678 นางสาว ศุภกาญจน์ สุขวันดี                              徐 芷菁                                            Ms. Supakan Sukwandee
พจ.679 นางสาว สินีนาถ สาตร์เวช                                林 柔儿                                            Ms. Sineenart Sartwej
พจ.680 นางสาว สิริยา บุญมากพร้อม                             陈 思丽                                            Ms. Siriya Boonmakprom
พจ.681 นางสาว สิริลักษณา ทวีโชติช่วง                         魏 明珠                                            Ms. Siriluksana Thaweechotchuang
พจ.682 นางสาว สุจรรจา จิระสกุลไทย
พจ.683 นางสาว สุวิภา ไกรวศิน
พจ.684 นางสาว แสงทิพย์ หมินแดง                              陈 秀珍                                            Ms. Sangtip Mindang
พจ.685 นางสาว อัจฉรา เยาวภักดิ์                                姚 逸仙
พจ.686 นางสาว อัจฉริศิริประภา กิ่งแก้ว                         张 艾佳                                             Ms. Acharisiprapha Kingkaew
พจ.687 นาย การุณย์ ลิ้มสมุทรเพชร
พจ.688 นาย ฆรวรรณ ชินวรปัญญา
พจ.689 นาย จงไกรมาลย์ กิจเจริญภิญโญ
พจ.690 นาย เฉลิมมิตร แสงทองสุข                              黄 诚发                                             Mr. Chaloemmit Sangtongsuk
พจ.691 นาย ชนม์เฉลิม ทองสุข
พจ.692 นาย ซุงเต็ก โก
พจ.693 นาย ณรงค์เดช วิชัยรัมย์
พจ.694 นาย ทัศไนย์ กนกปุลวัชร                                黄 池伟
พจ.695 นาย ธนชาติ จิรธรรมคุณ
พจ.696 นาย ธนาคม แซ่ปึง                                       方 宏运                                              Mr. Tanakhom Saepung
พจ.697 นาย นราธิป ศิริจารุพันธ์                                  盧 正賢                                              Mr. Naratip Sirijaruphan
พจ.698 นาย นฤเบศร์ ตระกูลธงชัย 
พจ.699 นาย บดินทร์ อิฐรัตน์                                     陈 英豪                                              Mr. Bordin Itrat
พจ.700 นาย ปพน เราวิวัฒนา                                    罗 志还                                              Mr. Papon Raowiwattana


 เลขที่พจ. 701-728

พจ.701 นาย ปิยชาติ อัศววิโรจน์
พจ.702 นาย พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา
พจ.703 นาย พัฒนพงศ์ จินดามงคล                             施 兴发                                               Mr. Pattanapong Jindamongkol
พจ.704 นาย วรรธนะ อนุสนธิวงษ์
พจ.705 นาย วันชัย คุปต์วาทินกุล                                                                                        Mr. Wanchai Kupwatinkul
พจ.706 นาย วุฒิพร พิริยะเกียรติ                                 潘 小平                                               Mr. Wutiporn Piriyakiat
พจ.707 นาย ศิรวิชช์ เอื้อนิรันดร์                                 余 天文                                               Mr. Sirawish Uanirun
พจ.708 นาย ศิวนัส เกี้ยวสันเทียะ
พจ.709 นาย สิทธิโชค วาดพิมาย
พจ.710 นาย สิทธิพร ศรียวง
พจ.711 นาย เสกข์วิศิษย์ แสงฟ้าธนสุข                         李 富德                                               Mr. Sekwisit Sangfathanasuk
พจ.712 นาย แสงภพ นิยมในธรรม                               董 华德                                               Mr. Sangpop Niyomnaitham
พจ.713 นาย อภิราชย์ นวพาณิชย์เจริญ                        杜 健義
พจ.714 นาย ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์                                陈 羽                                                   Mr. Phakphum Pisutiwong
พจ.715 นางสาว สิริมา ฉายะโคตร
พจ.716 นาย ณฐพล อังเศวตรุ่งเรือง                            洪 国兴                                                Mr. Nataphon Angsavetrungreong
พจ.717 นางสาว ณัฐฐา ฐิติศรารักษ์
พจ.718 นางสาว ณัฐวดี ตั้งกิจการผาติ                         陈 慧                                                   Ms. Nutthawadee Tangkitkanpati
พจ.719 นาย ธีรยุทธ พึ่งกุศล                                    黄 聪明                                                 Mr. Teerayut Peungkusol
พจ.720 นาย ธีรวุฒิ ชาญศิริเจริญกุล                           田 家升                                                 Mr. Teerawoot Chansiricharoengul
พจ.721 นางสาว นิธินันท์ สังข์บุณยนิธิ                         冯 玉琪                                                 Ms. Nithinan Sangbunyanithi
พจ.722 นางสาว ปานแก้ว รัตนวรรณโสภา
พจ.723 นาย พีระ วนาโรจน์
พจ.724 นาย พีระพงศ์ เลิศนิมิตพันธ์
พจ.725 นาย ภัทร ชาญพรพิพัฒน์กิจ
พจ.726 นางสาว เมธีกานต์ อธิมัง
พจ.727 นาย สุธานินทร์ หิรัญเชาวิวัฒน์                        陈 坤长                                                 Mr. Suthanin Hiranchaowwat
พจ.728 นาย อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม                            张 海松                                                  Mr. Uthai Silaphiphattham

acup drchinese dr

         แพทย์ฝังเข็ม                   แพทย์จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00423161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
239
437
2730
417392
11100
9704
423161

31/07/2021 13:37

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007