สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ข้อมูลบุคลากรที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน
ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายจังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์

 

กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โทรศัพท์ 0-22443261-2

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โทรศัพท์ 0-2245-0661

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โทรศัพท์ 02-354-7711-6

โรพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 0-2419-7215

กรมแพทย์ทหารบก โทรศัพท์ 0-2354-7600-28 ต่อ 90349

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทรศัพท์ 0-2534-7000

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโทรศัพท์ 0-2517-4279-9

โรงพยาบาลตำรวจ โทรศัพท์ 0-2252-8111-25

โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 0-2354-8108

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0-2256-4000

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรศัพท์ 0-2289-7000-7003

โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2354-7308

โรงพยาบาลกรุงธน 1 โทรศัพท์ 0-2438-0040

โรงพยาบาลกลาง โทรศัพท์ 0-2221-6141

โรงพยาบาลเลิดสิน โทรศัพท์ 0-2353-9798-9

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2475-2406

โรงพยาบาลสงฆ์ โทรศัพท์ 0-2354-4310

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2460-0000

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2354-7025

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 0-2437-0204

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โทรศัพท์ 0-2345-9100-9 ต่อ 1414

สถาบันเวชศาสตร์การบิน โทรศัพท์ 0-2534-2574

กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา โทรศัพท์ 0-2224-3299

วชิรพยาบาล โทรศัพท์ 0-2244-3000

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทรศัพท์ 0-2421-2222

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โทรศัพท์ 0-22799520

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โทรศัพท์ 0-2251-7853-6

สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 0-2248-8900

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2953-3999

โรงพยาบาลตากสิน โทรศัพท์ 0-2437-0123

สถาบันประสาทวิทยา โทรศัพท์ 0-2354-7007

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 โทรศัพท์ 0-2587-0618

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 โทรศัพท์ 0-2282-8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 โทรศัพท์ 0-2910-7314-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 โทรศัพท์ 0-2321-8813

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 โทรศัพท์ 0-2277-2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 โทรศัพท์ 0-2465-0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 โทรศัพท์ 0-24725895-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 โทรศัพท์ 0-2454-7070

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 โทรศัพท์ 0-2510-4955

ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โทรศัพท์ 0-2565-5257

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โทรศัพท์ 0-2804-8959-70

โรงพยาบาลบางนา โทรศัพท์ 02-138-1155-64

โรงพยาบาลสมิติเวช โทรศัพท์ 0-2711-8181

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โทรศัพท์ 0-2265-7777

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 0-2872-1001-5 ต่อ 2109

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โทรศัพท์ 0-2314-0726

โรงพยาบาลนวมินทร์ โทรศัพท์ 0-2918-5080

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2667-1000

ศูนย์ Holistic Medical โทรศัพท์ 0-2260-4895ต่อ222

โรงพยาบาลเปาโล โทรศัพท์ 0-2271-7000

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2594-0020

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล โทรศัพท์ 0-2552-8777

โรงพยาบาลบางนา 1 โทรศัพท์ 0-2746-8630

โรงพยาบาลยันฮี โทรศัพท์ 0-2879-0300

โรงพยาบาลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2310-3000

โรงพยาบาลมิชชั่น โทรศัพท์ 0-2282-1100

โรงพยาบาลวิภาวดี โทรศัพท์ 0-2941-2800

โรงพยาบาลบางมด 1 โทรศัพท์ 0-2416-0049

โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทรศัพท์ 0-2310-3000 หรือ 1719

โรงพยาบาลบีแคร์ โทรศัพท์ 0-2523-3359-71

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7 โทรศัพท์ 0-2329-1559-60,0-2328-7653

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 0-2711-8181

โรงพยาบาลปิยะเวท โทรศัพท์ 0-2625-6500

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โทรศัพท์ 0-2769-2000

กรมแพทย์ทหารอากาศ โทรศัพท์ 0-2534-2590

โรงพยาบาลธนบุรี 1 โทรศัพท์ 0-2412-0020

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โทรศัพท์ 0-2625-9000 ต่อ 12976

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีนฯ โทรศัพท์ 0-2223-1111

นวลวรรณคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2413-3284

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิค โทรศัพท์ 0-2589-0787

สามไหมคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2915-3951

โฮมคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2326-7873

ธาระคลินิก โทรศัพท์ 0-2318-5601

ลาดพร้าววังหินเวชกรรมคลินิค โทรศัพท์ 0-2931-6519

ทวีชัยคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 0-2734-1896

69 สหคลินิก โทรศัพท์ 0-2416-1204

สุคนธาคลินิค โทรศัพท์ 0-2641-2388

เบญจบริรักษ์เวชคลินิก โทรศัพท์ 0-2259-9591-2

ศูนย์การแพทย์ BDC โทรศัพท์ 0-2392-5555

ศูนย์แพทย์ฉัตรลดา โทรศัพท์ 0-2311-7238-9

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี โทรศัพท์ 0-2615-8822

 

นนทบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทรศัพท์ 0-2528-4567

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โทรศัพท์ 0-2528-4567, 0-2591-4242

โรงพยาบาลบางใหญ่ โทรศัพท์ 0-2903-8365

โรงพยาบาลบางบัวทอง โทรศัพท์ 0-2571-7899

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลนนทเวช โทรศัพท์ 0-25967888

 

ปทุมธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2598-8888

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โทรศัพท์ 0-2531-0080-4

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0-2926-9999

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2221-6171-80

โรงพยาบาลลำลูกกา โทรศัพท์ 0-25631101

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปทุมเวช โทรศัพท์ 0-2567-1991-9

โรงพยาบาลเอกปทุม โทรศัพท์ 0-2567-1991-9

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2998-9999

คลินิกเวชกรรมแพทย์จันทนา โทรศัพท์ 0-2524-0281-2

 

พระนครศรีอยุธยา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-241686

โรงพยาบาลเสนา โทรศัพท์ 035-217118-20

โรงพยาบาลบางปะอิน โทรศัพท์ 035-261173-4

โรงพยาบาลอุทัย โทรศัพท์ 035-711469

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โทรศัพท์ 035-531077

ภาคเอกชน

คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์ โทรศัพท์ 035-222995

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา โทรศัพท์ 035-289579

อยุธยาโพลิคลินิก โทรศัพท์ 035-211305

 

สระบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสระบุรี โทรศัพท์ 036-211008

โรงพยาบาลค่ายอดิศร โทรศัพท์ 036-323291

โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทรศัพท์ 036-353291-6

โรงพยาบาลเสาไห้ โทรศัพท์ 036-391253

โรงพยาบาลแก่งคอย โทรศัพท์ 036-246955

โรงพยาบาลบ้านหมอ โทรศัพท์ 036-201595

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราชฎร์สระบุรี โทรศัพท์ 036-316589

โรงพยาบาลมิชชั่น ศูนย์สุขภาพมวกเหล็ก โทรศัพท์ 036-720600-3

คลินิกแพทย์สิงห์ชัย โทรศัพท์ 036-201373

 

ชัยนาท

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสรรคบุรี โทรศัพท์ 056-481016

โรงพยาบาลวัดสิงห์ โทรศัพท์ 056-461983

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โทรศัพท์ 056-411055

 

ลพบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลพบุรี โทรศัพท์ 036-62-1537-45

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โทรศัพท์ 036-621537-45

 

สิงห์บุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-522508-11

โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทรศัพท์ 036-581332


อ่างทอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสามโก้ โทรศัพท์ 0-35697404

โรงพยาบาลไชโย โทรศัพท์ 035-647018

 

ฉะเชิงเทรา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบางปะกง โทรศัพท์ 038-531286

โรงพยาบาลสนามชัยเขต โทรศัพท์ 038-597048

โรงพยาบาลพุทธโสธร โทรศัพท์ 038-814375-8

โรงพยาบาลบางคล้า โทรศัพท์ 038-541009-10

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลโสธราเวช โทรศัพท์ 038-812709

 

ปราจีนบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ โทรศัพท์ 037-216145-64

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โทรศัพท์ 037-211591

โรงพยาบาลนาดี โทรศัพท์ 037-289057

 

สระแก้ว

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระยุพราชสระแก้ว โทรศัพท์ 037-243018-20

โรงพยาบาลวัฒนานคร โทรศัพท์ 037-261345

 

นครนายก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครนายก โทรศัพท์ 037-311151-2, 037-312440-1

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ โทรศัพท์ 037-395085-8

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทรศัพท์ 037-939010

โรงพยาบาลบ้านนา โทรศัพท์ 037-381832

โรงพยาบาลองครักษ์ โทรศัพท์ 037-391618

 

สมุทรปราการ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-701-8135

โรงพยาบาลบางพลี โทรศัพท์ 02-312-2990

โรงพยาบาลบางจาก โทรศัพท์ 02-464-3002

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดง โทรศัพท์ 02-818-9000

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 โทรศัพท์ 02-769-2900

 

กาญจนบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โทรศัพท์ 034-642102-3

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โทรศัพท์ 034-611033

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทรศัพท์ 034-322999

โรงพยาบาลมะการักษ์ โทรศัพท์ 034-542031, 034-541859-60

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย์ โทรศัพท์ 034-686027

ภาคเอกชน

เมเจอร์ เมดิคอล คลินิก โทรศัพท์ 034-625229

 

นครปฐม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครปฐม โทรศัพท์ 034-254150-4

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โทรศัพท์ 034-225-818

โรงพยาบาลกำแพงแสน โทรศัพท์ 034-281686

โรงพยาบาลสามพราน โทรศัพท์ 034-311021, 034-321998

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา โทรศัพท์ 034-996445-52

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โทรศัพท์ 034-961113-9

โรงพยาบาลดอนตูม โทรศัพท์ 034-381768

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โทรศัพท์ 02-849-6600

ภาคเอกชน

คลินิคสีชมพู โทรศัพท์ 080-244-4799

 

ราชบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลราชบุรี โทรศัพท์ 032-719600-50

โรงพยาบาลบ้านโป่ง โทรศัพท์ 032-343733

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทรศัพท์ 032-241102

โรงพยาบาลโพธาราม โทรศัพท์ 032-355300-9

 

สุพรรณบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบางปลาม้า โทรศัพท์ 035-587265

โรงพยาบาลศรีประจันต์ โทรศัพท์ 035-581749

โรงพยาบาลด่านช้าง โทรศัพท์ 035-509696

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทรศัพท์ 035-521709

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ โทรศัพท์ 035-531077

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โทรศัพท์ 035-578033

โรงพยาบาลบางปลาม้า โทรศัพท์ 035-400578

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลศุภมิตร โทรศัพท์ 035-500283-8

ส่องแสงโพลีคลินิก โทรศัพท์ 035-505299

 

ประจวบคีรีขันธ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-601060-4

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โทรศัพท์ 032-621155

โรงพยาบาลหัวหิน โทรศัพท์ 032-520605

 

เพชรบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทรศัพท์ 032-709999

โรงพยาบาลชะอำ โทรศัพท์ 032-471809

โรงพยาบาลแก่งกระจาน โทรศัพท์ 032-459258

โรงพยาบาลบ้านลาด โทรศัพท์ 032-490151

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โทรศัพท์ 032-417070-9

 

สมุทรสาคร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-427099

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทรศัพท์ 034-844430

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทรศัพท์ 034-419555

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โทรศัพท์ 02-431-0070

โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 โทรศัพท์ 034-826729

โรงพยาบาลมหาชัย โทรศัพท์ 034-424990

 

สมุทรสงคราม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนภาลัย โทรศัพท์ 034-761478

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โทรศัพท์ 034-723045

 

ชุมพร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชุมพร เขตอุดมศักดิ์ โทรศัพท์ 077-503672-4

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ โทรศัพท์ 077-505005-8

 

สุราษฎร์ธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 077-272231

โรงพยาบาลเกาะสมุย โทรศัพท์ 077-421399

ภาคเอกชน

ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาล โทรศัพท์ 077-245721-6

คลินิก ศูนย์การแพทย์พัฒนา โทรศัพท์ 084-9000194

 

นครศรีธรรมราช

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-340250

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โทรศัพท์ 075-481135

โรงพยาบาลทุ่งสง โทรศัพท์ 075-410100

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โทรศัพท์ 075-383250

โรงพยาบาลท่าศาลา โทรศัพท์ 075-521333

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลนครพัฒน์ โทรศัพท์ 075-305999

 

พัทลุง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพัทลุง โทรศัพท์ 074-609500

โรงพยาบาลตะโหมด โทรศัพท์ 074-695140

โรงพยาบาลบางแก้ว โทรศัพท์ 074-697381-3

 

ระนอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลระนอง โทรศัพท์ 077-812630


ภูเก็ต

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ 076-237237

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทรศัพท์ 076-254425

อารินทร์คลินิก โทรศัพท์ 076-294030

โรงพยาบาลสิริโรจน์ โทรศัพท์ 076-249400

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ (ภูเก็ต) โทรศัพท์ 076-254579

คลินิกเวชกรรมแพทย์วีรวัฒน์ โทรศัพท์ 076-292931

 

กระบี่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกระบี่ โทรศัพท์ 075-611202

 

พังงา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพังงา โทรศัพท์ 076-414145

โรงพยาบาลบางแก้ว โทรศัพท์ 074-697111

 

ตรัง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกันตรัง โทรศัพท์ 075-251256 ต่อ 1606

โรงพยาบาลตรัง โทรศัพท์ 075-218018

โรงพยาบาลห้วยยอด โทรศัพท์ 075-271049

 

สงขลา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-273100

โรงพยาบาลเทพา โทรศัพท์ 074-376359-60

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-455000

โรงพยาบาลควนเนียง โทรศัพท์ 074-386007-9

ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ โทรศัพท์ 074-338100ต่อ1933,1932

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทรศัพท์ 074-211521

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-272800

หมอจิตติคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 074-216146

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-366966

 

ปัตตานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปัตตานี โทรศัพท์ 073-335134-8

โรงพยาบาลหนองจิก โทรศัพท์ 073-437174 ต่อ 101

โรงพยาบาลปะนาเระ โทรศัพท์ 073-499063

 

ยะลา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลยะลา โทรศัพท์ 073-244711-8

โรงพยาบาลเบตง โทรศัพท์ 073-321025

 

นราธิวาส

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุไหงปาดี โทรศัพท์ 073-515787

โรงพยาบาลระแงะ โทรศัพท์ 073-672096

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โทรศัพท์ 073-511379

โรงพยาบาลสุไหงโกลก โทรศัพท์ 073-615162

 

สตูล

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลท่าแพ โทรศัพท์ 074-787442

 

จันทบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โทรศัพท์ 039-324975

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทรศัพท์ 039-319888

 

ชลบุรี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์ 038-931000

โรงพยาบาลบางละมุง โทรศัพท์ 038-411551-2

โรงพยาบาลพานทอง โทรศัพท์ 038-451141

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 038-245700

โรงพยาบาลอ่าวอุดม โทรศัพท์ 038-351010-2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-103153

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-932450

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 038-455067

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โทรศัพท์ 038-322157

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โทรศัพท์ 038-273034

โรงพยาบาลพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-460333 ต่อ 1600

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ โทรศัพท์ 038-343565-8

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล โทรศัพท์ 038-488777

โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชันแนล โทรศัพท์ 038-491888

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โทรศัพท์ 038-320300

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทรศัพท์ 038-259999

ชัญญาคลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 038-360510

ธานินทร์คลินิกเวชกรรม โทรศัพท์ 038-323212

 

ระยอง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลระยอง โทรศัพท์ 038-611104

โรงพยาบาลวังจันทร์ โทรศัพท์ 038-666174

โรงพยาบาล โทรศัพท์ 038-038050

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทรศัพท์ 038-921999

 

ตราด

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลตราด โทรศัพท์ 039-511040

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ - ตราด โทรศัพท์ 039-532735

 

หนองคาย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทรศัพท์ 042-431287

โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โทรศัพท์ 042-483125

โรงพยาบาลสระใคร โทรศัพท์ 042-419191

โรงพยาบาลหนองคาย โทรศัพท์ 042-413461

 

เลย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเลย โทรศัพท์ 042-862123

 

อุดรธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุดรธานี โทรศัพท์ 042-245555

โรงพยาบาลเพ็ญ โทรศัพท์ 042-279372

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โทรศัพท์ 042-398406

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเอกอุดร โทรศัพท์ 042-340333

 

นครพนม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ 042-511424

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง โทรศัพท์ 042-513254

 

มุกดาหาร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-519179

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โทรศัพท์ 042-638136

 

สกลนคร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสว่างแดนดิน โทรศัพท์ 042-721636

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร โทรศัพท์ 042-708012

โรงพยาบาลพังโคน โทรศัพท์ 042-771222

 

ร้อยเอ็ด

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518200

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทรศัพท์ 043-567231-2

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โทรศัพท์ 043-563211

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โทรศัพท์ 043-508151

โรงพยาบาลปทุมรัตต์ โทรศัพท์ 043-587074

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทรศัพท์ 043-589074

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช โทรศัพท์ 043-511436

 

ขอนแก่น

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ 043-336789

โรงพยาบาลบ้านฝาง โทรศัพท์ 043-269206

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-348360-8

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โทรศัพท์ 043-446113

โรงพยาบาลชุมแพ โทรศัพท์ 043-311044

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 043-236808

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลขอนแก่นราม โทรศัพท์ 043-333800

 

มหาสารคาม

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-741225-9

โรงพยาบาลนาดูน โทรศัพท์ 043-797015

โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย โทรศัพท์ 043-791381

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โทรศัพท์ 043-761330

 

กาฬสินธุ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811520

โรงพยาบาลกุฉนารายณ์ โทรศัพท์ 043-851290

โรงพยาบาลกมลาไสย โทรศัพท์ 043-899570

 

อำนาจเจริญ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-511940-8 ต่อ 1037


ศรีสะเกษ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-612502

โรงพยาบาลยางชุมน้อย โทรศัพท์ 045-687262-3

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โทรศัพท์ 045-689043

 

ยโสธร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลยโสธร โทรศัพท์ 045-714041

โรงพยาบาลกุดชุม โทรศัพท์ 045-789425-7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โทรศัพท์ 045-780120

 

อุบลราชธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทรศัพท์ 045-321173-5 ต่อ 333

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โทรศัพท์ 045-489099

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทรศัพท์ 045-362521

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 045-312992-3

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โทรศัพท์ 045-319300

 

สุรินทร์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-521200

โรงพยาบาลสังขะ โทรศัพท์ 044-571028

โรงพยาบาลสำโรงทาบ โทรศัพท์ 044-541090

โรงพยาบาลรัตนบุรี โทรศัพท์ 044-536203

โรงพยาบาลชุมพลบุรี โทรศัพท์ 044-596321-3

โรงพยาบาลปราสาท โทรศัพท์ 044-551295

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรศัพท์ 044-508242

 

นครราชศรีมา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-235000

โรงพยาบาลขามสะแกแสง โทรศัพท์ 044-383577-9

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทรศัพท์ 044-228344

โรงพยาบาลห้วยแถลง โทรศัพท์ 044-301068

โรงพยาบาลครบุรี โทรศัพท์ 044-444490-5

โรงพยาบาลโชคชัย โทรศัพท์ 044-202547

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทรศัพท์ 044-273370-5

โรงพยาบาลหนองบุญมาก โทรศัพท์ 044-330105-6

โรงพยาบาลสีคิ้ว โทรศัพท์ 044-412461

โรงพยาบาลโนนสูง โทรศัพท์ 044-326389

โรงพยาบาลโนนไทย โทรศัพท์ 044-381032

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-395000

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 044-756150-4

โรงพยาบาลจักราช โทรศัพท์ 044-399641-2

โรงพยาบาลปักธงชัย โทรศัพท์ 044-969234-6

โรงพยาบาลปากช่อง โทรศัพท์ 044-313870

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปากช่องนานา โทรศัพท์ 044-311856 ต่อ 156

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โทรศัพท์ 044-261-261

โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทรศัพท์ 044-262000

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โทรศัพท์ 044-263777

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา โทรศัพท์ 044-429999

โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง โทรศัพท์ 044-756313

 

บุรีรัมย์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-615002

โรงพยาบาลนางรอง โทรศัพท์ 044-631374

โรงพยาบาลหนองกี่ โทรศัพท์ 044-653314-6

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โทรศัพท์ 044-650317-9

โรงพยาบาลคูเมือง โทรศัพท์ 044-699238-40

โรงพยาบาลบ้านกรวด โทรศัพท์ 044-679428

โรงพยาบาลลำปลายมาศ โทรศัพท์ 044-661242

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โทรศัพท์ 044-637142

 

ชัยภูมิ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-837100

โรงพยาบาลจัตุรัส โทรศัพท์ 044-851499

โรงพยาบาลภูเขียว โทรศัพท์ 044-861700-3

 

เชียงใหม่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221517-8

โรงพยาบาลนครพิงค์ โทรศัพท์ 053-999200

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-890238

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-941300

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221975-8

โรงพยาบาลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-218127

โรงพยาบาลสะเมิง โทรศัพท์ 053-487124-5

โรงพยาบาลฮอด โทรศัพท์ 053-461095

โรงพยาบาลฝาง โทรศัพท์ 053-451144

โรงพยาบาลธัญญรักษ์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-298082-5

โรงพยาบาลสารภี โทรศัพท์ 053-321179

โรงพยาบาลสันทราย โทรศัพท์ 053-498996

โรงพยาบาลสันป่าตอง โทรศัพท์ 053-311404

โรงพยาบาลหางดง โทรศัพท์ 053-411693

โรงพยาบาลดอยเต่า โทรศัพท์ 053-469018

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรศัพท์ 053484010

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1 โทรศัพท์ 053-852590-6

โรงพยาบาลดารารัศมี โทรศัพท์ 053-299167

อัจฉรา-อาทิตย์ คลินิก โทรศัพท์ 053-808767

โรงพยาบาลราชเวช โทรศัพท์ 053-801999

 

แม่ฮ่องสอน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053-621621-6

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โทรศัพท์ 053-611378

 

ลำปาง

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลำปาง โทรศัพท์ 054-223623-7

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทรศัพท์ 054-839305

โรงพยาบาลเกาะคา โทรศัพท์ 054-281393

 

ลำพูน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลำพูน โทรศัพท์ 053-569100

โรงพยาบาลบ้านธิ โทรศัพท์ 053-501703

โรงพยาบาลป่าซาง โทรศัพท์ 053-555400

 

น่าน

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โทรศัพท์ 054-791104

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ โทรศัพท์ 054-773035

 

พะเยา

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลปง โทรศัพท์ 054-497023

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โทรศัพท์ 054-482778

โรงพยาบาลพะเยา โทรศัพท์ 054-409300

 

เชียงราย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศัพท์ 054-482777-8

โรงพยาบาลแม่ลาว โทรศัพท์ 053-603100

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทรศัพท์ 053-717649-50

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-916000

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์ 053-910999

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ์คเชียงราย โทรศัพท์ 053-711366

 

แพร่

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแพร่ โทรศัพท์ 054-535000

โรงพยาบาลสอง โทรศัพท์ 054-591575

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โทรศัพท์ 054-613195

โรงพยาบาลร้องกวาง โทรศัพท์ 054-597298

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน โทรศัพท์ 054-625300

 

ตาก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 055-531221

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทรศัพท์ 055-541632

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ โทรศัพท์ 055-514375

โรงพยาบาลแม่ระมาด โทรศัพท์ 055-581229

โรงพยาบาลสามเงา โทรศัพท์ 055-549257-8

 

พิษณุโลก

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช โทรศัพท์ 055-270300

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน โทรศัพท์ 055-541632

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร โทรศัพท์ 055-245070 ต่อ 73009

โรงพยาบาลเนินมะปราง โทรศัพท์ 055-399055-6

มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-962329

โรงพยาบาลพรหมพิราม โทรศัพท์ 055-369034

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทรศัพท์ 045-781020

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลพิษณุเวช โทรศัพท์ 055-909000

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โทรศัพท์ 055-218777

 

สุโขทัย

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสุโขทัย โทรศัพท์ 055-612189

โรงพยาบาลศรีสังวร โทรศัพท์ 055-682030-43

โรงพยาบาลสวรรคโลก โทรศัพท์ 055-641592

 

เพชรบูรณ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-748030

โรงพยาบาลเขาค้อ โทรศัพท์ 056-728075-6

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โทรศัพท์ 056-723911-6

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง โทรศัพท์ 056-719237-8

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โทรศัพท์ 056-928169-70

ภาคเอกชน

คลินิกหมอมงคลเวชกรรม โทรศัพท์ 056-702903

 

อุตรดิตถ์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-416084

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โทรศัพท์ 055-428105

โรงพยาบาลน้ำปาด โทรศัพท์ 055-481574-7

 

กำแพงเพชร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-714223-5

โรงพยาบาลปางศิลาทอง โทรศัพท์ 055-712473

โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์ โทรศัทพ์ 055-725272

 

พิจิตร

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โทรศัพท์ 056-621355

โรงพยาบาลวชิรบารมี โทรศัพท์ 056-692270-7

โรงพยาบาลพิจิตร โทรศัพท์ 055-714223-5

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ 056-631131-2

 

นครสวรรค์

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลลาดยาว โทรศัพท์ 056-385012

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โทรศัพท์ 056-256454

โรงพยาลเก้าเลี้ยว โทรศัพท์ 056-383564

โรงพยาบาลท่าตะโก โทรศัพท์ 056-249036

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย โทรศัพท์ 056-279028 ต่อ 132

โรงพยาบาลพยุหะคีรี โทรศัพท์ 056-341755

ภาคเอกชน

โรงพยาบาลรัตนเวช โทรศัพท์ 055-212222

 

อุทัยธานี

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-511081

 

บึงกาฬ

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลบึงกาฬ โทรศัพท์ 042-491161-3

 

หนองบัวลำภู

ภาครัฐบาล

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-312384


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb1

กำเช่า

ชื่อจีนกลาง : กันเฉ่า

ชื่อไทย : ชะเอมเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ราก

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb2

กิมหงึ่งฮวย

ชื่อจีนกลาง : จินอิ๋นฮวา

ชื่อไทย : สายน้ำผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lonicera japonica Thunb. หรือ L. hypoglauca Miq.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ดอกตูมหรือดอกเริ่มบาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb3

กีจื้อ

ชื่อจีนกลาง : จือจื่อ

ชื่อไทย : ผลพุดซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia jasminoides J. Ellis

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb4

กุ้ยกี

ชื่อจีนกลาง : กุ้ยจือ

ชื่อไทย : กิ่งอบเชยจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum cassia Presl

ส่วนที่ใช้ทำยา : กิ่งอ่อน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb5

เกีย

ชื่อจีนกลาง : เจียง

ชื่อไทย : ขิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale (Willd.) Rosc.

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb6

คักเฮีย

ชื่อจีนกลาง : ฮั่วเซียง

ชื่อไทย : ต้นพิมเสน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pogostemon cablin (Blanco) Benth

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb7

เจี่ยงเชียงพู้

ชื่อจีนกลาง : จั้งชางผู

ชื่อไทย : ว่านน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acorus calamus L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb8

เฉาก้วย

ชื่อจีนกลาง : เฉ่ากั่ว

ชื่อไทย : เฉาก๊วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum tsaoko Crevost et Lemaire

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb9

ชวงซิมโน้ย

ชื่อจีนกลาง : ชวนซินเหลียน

ชื่อไทย : ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb10

ชวนเกียง

ชื่อจีนกลาง : ชวนซฺยง

ชื่อไทย : โกฐหัวบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ligusticum chuanxiong Hort

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb11

ชวนเหลี่ยนจี้

ชื่อจีนกลาง : ชวนเลี่ยนจื่อ

ชื่อไทย : ผลเลี่ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melia toosendan Sieb. et Zucc

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb12

ชังตุ๊ก

ชื่อจีนกลาง : ชังจู๋

ชื่อไทย : โกฐเขมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Atractylodes lancea (Thunb.) DC. หรือ A. chinensis (DC.) Koidz

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

herb13

แชเฮา

ชื่อจีนกลาง : ชิงเฮา

ชื่อไทย : โกฐจุฬาลำพา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artemisia annua L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb14

ซายิ้ง

ชื่อจีนกลาง : ซาเหริน

ชื่อไทย : เร่วดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum villosum Lour. หรือ A. villosum Lour. var. xanthioides T.L.Wu et Senjen หรือ A. longiligulare T.L. Wu

ส่วนที่ใช้ทำยา: ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb15

ซึงกี

ชื่อจีนกลาง : ซังจือ

ชื่อไทย : กิ่งหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : กิ่งอ่อน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb16

ซึงแปะพ้วย

ชื่อจีนกลาง : ซังไป่ผี

ชื่อไทย : เปลือกรากหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกราก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb17

ซึงเฮียะ

ชื่อจีนกลาง : ซังเยี่ย

ชื่อไทย : ใบหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ใบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb18

เซียงเม้า

ชื่อจีนกลาง : เซียนเหมา

ชื่อไทย : ว่านพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curculigo orchioides Gaertn

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb19

ไซ้กุงจื้อ

ชื่อจีนกลาง : สื่อจฺวินจื่อ

ชื่อไทย : เล็บมือนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica L

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb20

ตังกุย

ชื่อจีนกลาง : ตังกุย

ชื่อไทย : โกฐเชียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelica sinensis (Oliv.) Diels

ส่วนที่ใช้ทำยา : ราก

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb21

ตั่วจ้อ

ชื่อจีนกลาง : ต้าเจ่า

ชื่อไทย : พุทราจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus jujuba Mill

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb22

ตั่วอึ๊ง

ชื่อจีนกลาง : ต้าหวง

ชื่อไทย : โกฐน้ำเต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rheum palmatum L. หรือ R. tanguticum Maxim. ex Balf. หรือ R. officinale Baill.

ส่วนที่ใช้ทำยา : รากและเหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb23

ตี่อึ๊ง

ชื่อจีนกลาง : ตี้หวง

ชื่อไทย : โกฐขี้แมว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch

ส่วนที่ใช้ทำยา : รากสดหรือแห้ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb24

เต็งเฮีย

ชื่อจีนกลาง : ติงเซียง

ชื่อไทย : กานพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry

ส่วนที่ใช้ทำยา : ดอกตูม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb25

เต่าโข่ว

ชื่อจีนกลาง : โต้วโค่ว

ชื่อไทย : กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. หรือ A. compactum Solandex Maton

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb26

ถิ่งพ้วย

ชื่อจีนกลาง : เฉินผี

ชื่อไทย : ผิวส้มเขียวหวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus reticulata Blanco วงศ์ Rutaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกผลแก่จัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb27

โท่วซีจี้

ชื่อจีนกลาง : ทู่ซือจื่อ

ชื่อไทย : เมล็ดฝอยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuscuta chinensis Lam. วงศ์ Convolvulaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb28

โบ๋วตัวพ้วย

ชื่อจีนกลาง : หมู่ตันผี

ชื่อไทย : เปลือกรากโบตั๋น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paeonia suffruticosa Andr. วงศ์ Ranunculaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกราก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb29

ปิ๊กหวก

ชื่อจีนกลาง : ปิ๊ป๋อ

ชื่อไทย : ดีปลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper longum L. วงศ์ Piperaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลใกล้สุกหรือผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb30

ปิงน้อ

ชื่อจีนกลาง : ปิงหลาง

ชื่อไทย : หมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.วงศ์ Palmae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb31

เปาะห่อ

ชื่อจีนกลาง : ป๋อเหอ

ชื่อไทย : ต้นสะระแหน่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha haplocalyx Briq. วงศ์ Labiatae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb32

แปะจี้

ชื่อจีนกลาง : ไป๋จื่อ

ชื่อไทย : โกฐสอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. หรือ A. dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuanวงศ์ Umbelliferae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ราก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb33

แปะเหม่ากิง

ชื่อจีนกลาง : ไป่เหมาเกิน

ชื่อไทย : หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C.E. Hubb. วงศ์ Gramineae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb34

หกเหล็ง

ชื่อจีนกลาง : ฝูหลิง

ชื่อไทย : โป่งรากสน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ์ Polyporaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb35

หมั่งเก็งจี้

ชื่อจีนกลาง : ม่านจิงจื่อ

ชื่อไทย : คนทีสอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. หรือ V. trifolia L. วงศ์ Verbenaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb36

หยี่แต๊

ชื่อจีนกลาง : เอ๋อฉา

ชื่อไทย : สีเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu (L.f.) Willd. วงศ์ Leguminosae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนสกัดน้ำที่เตรียมจากลำต้นและกิ่งที่ปอกเปลือกออกแล้ว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb37

หื่อชอเช่า

ชื่อจีนกลาง : ยฺหวีซิงเฉ่า

ชื่อไทย : ผักคาวทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. วงศ์ Saururaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb38

หู่จื้อ

ชื่อจีนกลาง : ฟู่จื่อ

ชื่อไทย : โหราเดือยไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aconitum carmichaeli Debx. วงศ์ Ranunculaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : รากแขนง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb39

เหน็กกุ่ย

ชื่อจีนกลาง : โร่วกุ้ย

ชื่อไทย : อบเชยจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum cassia Presl วงศ์ Lauraceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb40

เหน็กเต่าโข่ว

ชื่อจีนกลาง : โร่วโต้วโค่ว

ชื่อไทย : ลูกจันทน์เทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myristica fragrans Houtt. วงศ์ Myristicaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เนื้อในเมล็ด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb41

โหน่ยจี้

ชื่อจีนกลาง : เหลียนจื่อ

ชื่อไทย : เมล็ดบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.วงศ์ Nymphaeaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb42

โหน่ยชิว

ชื่อจีนกลาง : เหลียนซู

ชื่อไทย : เกสรบัวหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.วงศ์ Nymphaeaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เกสรตัว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb43

ไหน่จี้ซิม

ชื่อจีนกลาง : เหลียนจื่อซิน

ชื่อไทย : ดีบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.วงศ์ Nymphaeaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดที่แก่จัด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb44

อ้ะต๋าจี้

ชื่อจีนกลาง : ยาต่านจื่อ

ชื่อไทย : ราชดัด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brucea javanica (L.) Merr. วงศ์ Simaroubaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา: ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb45

อั่งฮวย

ชื่อจีนกลาง : หงฮวา

ชื่อไทย : ดอกคำฝอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L. วงศ์ Compositae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ดอก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb46

อั่วโหน่ยเช่า

ชื่อจีนกลาง : ฮั่นเหลียนเฉ่า

ชื่อไทย : กะเม็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrate L. วงศ์ Compositae

ส่วนที่ใช้ทำยา: ส่วนเนื้อดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb47

อี้อี๋ยิ้ง

ชื่อจีนกลาง : อี้อี่เหริน

ชื่อไทย : ลูกเดือย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Rorman.) Stapf วงศ์ Gramineae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เนื้อในเม็ด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb48

โอวบ๊วย

ชื่อจีนกลาง : อูเหมย

ชื่อไทย : บ๊วยดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. วงศ์ Rosaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลใกล้สุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb49

ฮวงเซี่ยเฮียะ

ชื่อจีนกลาง : ฟานเซี่ยเยี่ย

ชื่อไทย : ใบมะขามแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia angustifolia Vahl หรือ C. acutifolia Delile วงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ใบย่อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb50

เฮียงหู่

ชื่อจีนกลาง : เซียงฟู่

ชื่อไทย : หญ้าแห้วหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus L. วงศ์ Cyperaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

acup drchinese dr

         แพทย์ฝังเข็ม                   แพทย์จีน

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
176
389
2395
763481
7776
9607
769138

20/07/2024 11:16

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com