สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF

ico arrowปกนอกico click

ico arrowสารบัญico click

ico arrowสารบัญตารางico click

ico arrowสารบัญภาพประกอบico click

ico arrowบทคัดย่อico click

ico arrowบทที่ 1ico click

ico arrowบทที่ 2ico click

ico arrowบทที่ 3ico click

ico arrowบทที่ 4ico click

ico arrowบทที่ 5ico click

ico arrowบรรณานุกรมico click

ico arrowภาคผนวกico click

ico arrowภาคผนวก แบบประเมินฯico click

ico arrowภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนจีนในการรักษา ป้องกัน
        และฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙
เพิ่มเติมico click
ico arrowภาพงานประชุม เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรจีนในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพิ่มเติมico click

ico arrowสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 รายละเอียด ico click

ico arrow สรุปผลการดำเนินงานโครงการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ico click

ico arrow สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ico click

ico arrowสรุปผลการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน รายละเอียด ico click

ico arrowสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10 รายละเอียด ico click

ico arrowสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดico click 

ico arrowสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 8 รายละเอียดico click

ico arrow สรุปผลการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีน งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2558 รายละเอียดico click

ico arrow ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รายละเอียดico click

ico arrow สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดico click

ico arrow สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดico click

กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน

เรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนจีนในการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ 

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769131
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
169
389
2388
763481
7769
9607
769131

20/07/2024 11:09

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com