สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb1

กำเช่า

ชื่อจีนกลาง : กันเฉ่า

ชื่อไทย : ชะเอมเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ราก

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb2

กิมหงึ่งฮวย

ชื่อจีนกลาง : จินอิ๋นฮวา

ชื่อไทย : สายน้ำผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lonicera japonica Thunb. หรือ L. hypoglauca Miq.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ดอกตูมหรือดอกเริ่มบาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb3

กีจื้อ

ชื่อจีนกลาง : จือจื่อ

ชื่อไทย : ผลพุดซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia jasminoides J. Ellis

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb4

กุ้ยกี

ชื่อจีนกลาง : กุ้ยจือ

ชื่อไทย : กิ่งอบเชยจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum cassia Presl

ส่วนที่ใช้ทำยา : กิ่งอ่อน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb5

เกีย

ชื่อจีนกลาง : เจียง

ชื่อไทย : ขิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale (Willd.) Rosc.

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb6

คักเฮีย

ชื่อจีนกลาง : ฮั่วเซียง

ชื่อไทย : ต้นพิมเสน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pogostemon cablin (Blanco) Benth

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb7

เจี่ยงเชียงพู้

ชื่อจีนกลาง : จั้งชางผู

ชื่อไทย : ว่านน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acorus calamus L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb8

เฉาก้วย

ชื่อจีนกลาง : เฉ่ากั่ว

ชื่อไทย : เฉาก๊วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum tsaoko Crevost et Lemaire

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb9

ชวงซิมโน้ย

ชื่อจีนกลาง : ชวนซินเหลียน

ชื่อไทย : ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb10

ชวนเกียง

ชื่อจีนกลาง : ชวนซฺยง

ชื่อไทย : โกฐหัวบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ligusticum chuanxiong Hort

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb11

ชวนเหลี่ยนจี้

ชื่อจีนกลาง : ชวนเลี่ยนจื่อ

ชื่อไทย : ผลเลี่ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melia toosendan Sieb. et Zucc

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb12

ชังตุ๊ก

ชื่อจีนกลาง : ชังจู๋

ชื่อไทย : โกฐเขมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Atractylodes lancea (Thunb.) DC. หรือ A. chinensis (DC.) Koidz

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

herb13

แชเฮา

ชื่อจีนกลาง : ชิงเฮา

ชื่อไทย : โกฐจุฬาลำพา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artemisia annua L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb14

ซายิ้ง

ชื่อจีนกลาง : ซาเหริน

ชื่อไทย : เร่วดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum villosum Lour. หรือ A. villosum Lour. var. xanthioides T.L.Wu et Senjen หรือ A. longiligulare T.L. Wu

ส่วนที่ใช้ทำยา: ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb15

ซึงกี

ชื่อจีนกลาง : ซังจือ

ชื่อไทย : กิ่งหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : กิ่งอ่อน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb16

ซึงแปะพ้วย

ชื่อจีนกลาง : ซังไป่ผี

ชื่อไทย : เปลือกรากหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกราก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb17

ซึงเฮียะ

ชื่อจีนกลาง : ซังเยี่ย

ชื่อไทย : ใบหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba L.

ส่วนที่ใช้ทำยา : ใบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb18

เซียงเม้า

ชื่อจีนกลาง : เซียนเหมา

ชื่อไทย : ว่านพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curculigo orchioides Gaertn

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb19

ไซ้กุงจื้อ

ชื่อจีนกลาง : สื่อจฺวินจื่อ

ชื่อไทย : เล็บมือนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica L

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb20

ตังกุย

ชื่อจีนกลาง : ตังกุย

ชื่อไทย : โกฐเชียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelica sinensis (Oliv.) Diels

ส่วนที่ใช้ทำยา : ราก

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb21

ตั่วจ้อ

ชื่อจีนกลาง : ต้าเจ่า

ชื่อไทย : พุทราจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus jujuba Mill

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb22

ตั่วอึ๊ง

ชื่อจีนกลาง : ต้าหวง

ชื่อไทย : โกฐน้ำเต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rheum palmatum L. หรือ R. tanguticum Maxim. ex Balf. หรือ R. officinale Baill.

ส่วนที่ใช้ทำยา : รากและเหง้า

อ่านต่อคลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb23

ตี่อึ๊ง

ชื่อจีนกลาง : ตี้หวง

ชื่อไทย : โกฐขี้แมว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch

ส่วนที่ใช้ทำยา : รากสดหรือแห้ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb24

เต็งเฮีย

ชื่อจีนกลาง : ติงเซียง

ชื่อไทย : กานพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry

ส่วนที่ใช้ทำยา : ดอกตูม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb25

เต่าโข่ว

ชื่อจีนกลาง : โต้วโค่ว

ชื่อไทย : กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. หรือ A. compactum Solandex Maton

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb26

ถิ่งพ้วย

ชื่อจีนกลาง : เฉินผี

ชื่อไทย : ผิวส้มเขียวหวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus reticulata Blanco วงศ์ Rutaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกผลแก่จัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb27

โท่วซีจี้

ชื่อจีนกลาง : ทู่ซือจื่อ

ชื่อไทย : เมล็ดฝอยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuscuta chinensis Lam. วงศ์ Convolvulaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb28

โบ๋วตัวพ้วย

ชื่อจีนกลาง : หมู่ตันผี

ชื่อไทย : เปลือกรากโบตั๋น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paeonia suffruticosa Andr. วงศ์ Ranunculaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกราก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb29

ปิ๊กหวก

ชื่อจีนกลาง : ปิ๊ป๋อ

ชื่อไทย : ดีปลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper longum L. วงศ์ Piperaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลใกล้สุกหรือผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb30

ปิงน้อ

ชื่อจีนกลาง : ปิงหลาง

ชื่อไทย : หมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.วงศ์ Palmae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb31

เปาะห่อ

ชื่อจีนกลาง : ป๋อเหอ

ชื่อไทย : ต้นสะระแหน่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha haplocalyx Briq. วงศ์ Labiatae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb32

แปะจี้

ชื่อจีนกลาง : ไป๋จื่อ

ชื่อไทย : โกฐสอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. หรือ A. dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuanวงศ์ Umbelliferae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ราก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb33

แปะเหม่ากิง

ชื่อจีนกลาง : ไป่เหมาเกิน

ชื่อไทย : หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C.E. Hubb. วงศ์ Gramineae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb34

หกเหล็ง

ชื่อจีนกลาง : ฝูหลิง

ชื่อไทย : โป่งรากสน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ์ Polyporaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb35

หมั่งเก็งจี้

ชื่อจีนกลาง : ม่านจิงจื่อ

ชื่อไทย : คนทีสอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. หรือ V. trifolia L. วงศ์ Verbenaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb36

หยี่แต๊

ชื่อจีนกลาง : เอ๋อฉา

ชื่อไทย : สีเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu (L.f.) Willd. วงศ์ Leguminosae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนสกัดน้ำที่เตรียมจากลำต้นและกิ่งที่ปอกเปลือกออกแล้ว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb37

หื่อชอเช่า

ชื่อจีนกลาง : ยฺหวีซิงเฉ่า

ชื่อไทย : ผักคาวทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. วงศ์ Saururaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ส่วนเหนือดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb38

หู่จื้อ

ชื่อจีนกลาง : ฟู่จื่อ

ชื่อไทย : โหราเดือยไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aconitum carmichaeli Debx. วงศ์ Ranunculaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : รากแขนง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb39

เหน็กกุ่ย

ชื่อจีนกลาง : โร่วกุ้ย

ชื่อไทย : อบเชยจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum cassia Presl วงศ์ Lauraceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เปลือกต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb40

เหน็กเต่าโข่ว

ชื่อจีนกลาง : โร่วโต้วโค่ว

ชื่อไทย : ลูกจันทน์เทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myristica fragrans Houtt. วงศ์ Myristicaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เนื้อในเมล็ด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb41

โหน่ยจี้

ชื่อจีนกลาง : เหลียนจื่อ

ชื่อไทย : เมล็ดบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.วงศ์ Nymphaeaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb42

โหน่ยชิว

ชื่อจีนกลาง : เหลียนซู

ชื่อไทย : เกสรบัวหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.วงศ์ Nymphaeaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เกสรตัว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb43

ไหน่จี้ซิม

ชื่อจีนกลาง : เหลียนจื่อซิน

ชื่อไทย : ดีบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.วงศ์ Nymphaeaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เมล็ดที่แก่จัด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb44

อ้ะต๋าจี้

ชื่อจีนกลาง : ยาต่านจื่อ

ชื่อไทย : ราชดัด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brucea javanica (L.) Merr. วงศ์ Simaroubaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา: ผลสุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb45

อั่งฮวย

ชื่อจีนกลาง : หงฮวา

ชื่อไทย : ดอกคำฝอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L. วงศ์ Compositae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ดอก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb46

อั่วโหน่ยเช่า

ชื่อจีนกลาง : ฮั่นเหลียนเฉ่า

ชื่อไทย : กะเม็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrate L. วงศ์ Compositae

ส่วนที่ใช้ทำยา: ส่วนเนื้อดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb47

อี้อี๋ยิ้ง

ชื่อจีนกลาง : อี้อี่เหริน

ชื่อไทย : ลูกเดือย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Rorman.) Stapf วงศ์ Gramineae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เนื้อในเม็ด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb48

โอวบ๊วย

ชื่อจีนกลาง : อูเหมย

ชื่อไทย : บ๊วยดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. วงศ์ Rosaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ผลใกล้สุก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb49

ฮวงเซี่ยเฮียะ

ชื่อจีนกลาง : ฟานเซี่ยเยี่ย

ชื่อไทย : ใบมะขามแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia angustifolia Vahl หรือ C. acutifolia Delile วงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae

ส่วนที่ใช้ทำยา : ใบย่อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb50

เฮียงหู่

ชื่อจีนกลาง : เซียงฟู่

ชื่อไทย : หญ้าแห้วหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus L. วงศ์ Cyperaceae

ส่วนที่ใช้ทำยา : เหง้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769090
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
128
389
2347
763481
7728
9607
769090

20/07/2024 10:17

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com